Személyiségi Jogok

A Prím Online üzemeltetője tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a weben keresztül, akár a kiadványokon keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Prím-online website-on bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. Elképzelhető azonban, hogy időről időre információra van szükségünk Önről, például a nevére vagy e-mail címére, ám ilyenkor szándékunk szerint előre ismertetjük Önnel, hogy erre miért van szükség, és kizárólag az előre meghatározott célokra használjuk fel azt. Erre például lapelőfizetés vagy elektronikus hírlevél megrendelése esetén kerülhet sor. Amennyiben Ön úgy dönt: nem engedélyezni számunkra, hogy a megadott adatok alapján később is felvegyünk Önnel a kapcsolatot, kérését tiszteletben tarjuk.

Működésünk során az alábbi alapelveket tartjuk szem előtt:

 1. Általánosságban adott a lehetőség, hogy a Prím Online website-on bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia.
 2. Bizonyos szolgáltatások csak egyedi azonosítók és személyes adatok megadása kapcsán vehetők igénybe, és az is elképzelhető, hogy az olvasók, látogatók jobb kiszolgálása érdekében kér a szolgáltató adatokat. Ezeknek az adatoknak a megadásáról mindenki saját felelősségére dönt, és ha az alábbiakban felsorolt adatvédelmet valaki nem tartja kielégítőnek, akkor - kérjük - ne adja meg az adatokat, még akkor se, ha emiatt le kell mondania a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről.
 3. A Prím Online üzemeltetője kérhet a szolgáltatás igénybevételéhez nem feltétlenül szükséges adatokat, amelyeknek megadása opcionális. Ilyenkor az adatkérés célját a szolgáltató egyértelműen tudatja, és a válaszokat kizárólag az előre meghatározott célokra használja fel. (Erre például lapelőfizetés vagy elektronikus hírlevél megrendelése esetén kerülhet sor.) Amennyiben az adatszolgáltató megadja ugyan az adatokat, de nem engedélyezi a szolgáltató számára, hogy a megadott adatok alapján később is felvegye vele a kapcsolatot, a kérést a szolgáltató tiszteletben tartja.
 4. A Prím Online üzemeltetője tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a weben, akár a kiadványokon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. A bármilyen úton-módon hozzá kerülő egyéni adatot, amit annak tulajdonosa nem szándékosan közölt vele, a szolgáltató nem őriz meg és nem ad tovább, kivéve a következő pontban leírt esetet.
 5. Bűncselekmény vagy annak alapos gyanúja esetén a szolgáltató köteles együttműködni a nyomozást végző szervekkel, rendőrségi, bírósági adatfoglalási határozat esetén a szolgáltató köteles betekintést engedni a kért adatokba, vagy átadni azokat az adatokat, amelyekre a határozat vonatkozik, és amelyek a szolgáltató szerverein találhatók. Ilyen szituációban a szolgáltató csak a vonatkozó jogszabályok határain belül képes védeni a szerverein található adatokat, az adatok elhelyezőinek számolniuk kell azzal, hogy ezek a nyomozó hatóságok kezébe kerülhetnek.
 6. A Prím Online részére tudatosan átadott magántermészetű adatokat a szolgáltató csakis arra a célra használja fel, amire azt szánták. (Előfizetői címet például csak kézbesítéshez vagy számlázáshoz, olvasói kérdőívet akkumulált formában statisztikához, vagy egyedileg esetleges sorsoláshoz stb.) Ezeket az adatokat más célra történő felhasználás céljából a szolgáltató - az előző pontban leírt esetet kivéve - soha semmilyen körülmények között senkinek nem adja tovább.
 7. A Prím Online üzemeltetője partneri, előfizetői vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra, s ezekben a statisztikákban sem foglalkozik olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.
 8. Az üzemeltető által őrzött magántermészetű adatokat a szolgáltató minden elvárható módszerrel védi attól, hogy azok részben vagy egészben illetéktelen kezekbe kerüljenek., ugyanakkor, ha bűncselekmény útján valaki megszerzi ezeket az adatokat, akkor azért az üzemeltető kártérítési felelősséget nem vállal.
 9. A Prím Online látogatóiról gyűlnek ugyan automatikusan generálódó információk: látogató IP-címe, domainneve, látogatás időpontja, megtekintett oldalak, használt böngészőprogram - ám ezen adatokat a szolgáltató kizárólag analizálás szempontjából dolgozza fel, a trendek és a statisztikai információ nyomon követése céljából, és a statisztikai feldolgozás után az üzemeltető az egyedi adatokat megsemmisíti.
 10. A Prím Online website tartalmaz kapcsokat (linkeket) más website-okra is. A Prím Online üzemeltetője nem felelős e website-ok személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

 11. Egyéb jogi, etikai, felelősségi és biztonsági kérdések:
 12. A Prím Online szolgáltatásait igénybe vevő személy elfogadja, hogy az ingyenes szolgáltatásokat nem használhatja gazdasági tevékenységre vagy annak elősegítésére, folyamatos üzletszerzésre, illetve annak elősegítésére, és elfogadja azt is, hogy az ingyenes szolgáltatások üzemeltetési költségeinek előteremtése érdekében a szolgáltatások webolalain, ill. leveleiben reklámanyagok jelenhetnek meg.
 13. A Prím Kiadó szolgáltatásain keresztül lehetőséget biztosít felhasználói számára, hogy kinyilvánítsák véleményüket, nem korlátozva a fórumban megjelentetett hozzászólásokat és a Prímposta ingyenes levelezőrendszeren keresztül küldött üzeneteket, a Weboldal vagy Mappa rendszerben a szerverekre felhelyezett tartalmakat. A Prím Online üzemeltetője nem vállal felelősséget ezekért a véleményekért, a levelező-, lista- és mapparendszer tekintetében pedig korlátozásuk sem áll módunkban. Javasoljuk, hogy vitás kérdésekben a sértett közvetlenül a sérelmezett kinyilvánítást tevő felet keresse meg.
 14. Amennyiben a Prím Online üzemeltetőjének tudomására jut, hogy szolgáltatásait bizonyítottan törvénysértő célokra használják, az internet írott és íratlan etikai szabályait nem tartják be, akkor az üzemeltető az adott címet, listát, mappát, tartalmat törli, és az adott felhasználót kizárhatja a szolgáltatásból. A bizonyítási eljárást a szolgáltató nem vállalhatja magára, így csak a mindenki számára nyilvánvaló törvény- vagy Netiquett-sértés (tiltott jelképek használata, kisebbségi, felekezeti érzékenység megsértése, bűncselekményre felbujtás stb.) esetén alkalmazza a fenti retorziót saját hatáskörén belül. Vitatott vagy vitatható, bizonyításra váró esetekben, két vagy több természetes és/vagy jogi személy jogvitáiban a Prím Online üzemeltetője jogerős bírósági határozat, rendőrségi adatfoglalás nyomán cselekszik, mégpedig a hivatalos okiratban foglaltak szerint.
 15. A PrimLista rendszerben létrehozott listákért felelősséget nem vállalunk, a listákra küldött leveleket nem áll módunkban ellenőrizni. Azokat a listákat, amelyek más listák címeit tartalmazzák, és működésük sérti a 2001. évi CVIII. törvényt, figyelmeztetés nélkül töröljük.
 16. A Pírmposta, Prímlista levelezőszolgáltatásai hosszú évek tapasztalatai alapján ugyanolyan biztonsággal működnek, mint a hasonló jellegű üzleti szolgáltatások, ám részben azért, mert ezek nem üzleti célú szolgáltatások, részben az internet architektúrájából eredő bizonytalanságok miatt, a szolgáltató nem vállal felelősséget sem a levelek késedelméért, sem azok esetleges elkallódásáért. Javasoljuk, hogy minden fontos levél esetén mindenki győződjön meg arról (válaszkérés, telefon), hogy levele időben megérkezett-e, és ha nem, ismételje a levélküldést.
 17. A Prím Online üzemeltetője nem vállal felelősséget azért, ha a szolgáltatások igénybevevői számítógépes vírusfertőzés áldozataivá válnak. Ezt a felelősséget még azoknál a szolgáltatásoknál sem vállalhatjuk fel, amelyeket vírusvédő szoftver óv, mivel az ilyen típusú felelősséget a vírusvédő szoftverek forgalmazói is elhárítják maguktól.
 18. A Prím Online szerverei nem tekinthetők az elfekvő adatok tárolójának, archívumának, ezért a nem használt, szükségtelen adatokat az üzemeltető törli. Szükségtelennek azokat az adatokat minősíti a rendszer, amelyekhez létrehozójuk három hónapig nem nyúl. A Prím Online üzemeltetője azokat a felhasználókat, akik adatokat helyeztek el (leveleztek, mappát, Prímlistát nyitottak, weboldalt készítettek stb.) a Prím Online rendszer szerverein, és a rendszer szolgáltatásait három hónapon keresztül nem vették igénybe, három hónapig nem nyúltak ezekhez az adatokhoz, a felhasználó által megadott levélcímen figyelmezteti erre a tényre. Amennyiben a figyelmeztetés hatására a felhasználó belép a szolgáltatásba, akkor azt a rendszer úgy értelmezi, hogy az adatokra mégis szükség van, és a három hónap számítása újra kezdődik. (Hangsúlyozzuk: a Prím Online üzemeltetője nem vállal felelősséget azért, hogy a figyelmeztetés eljut-e a felhasználóhoz vagy sem.)
 19. A Prím Online szerverein elhelyezett adatokat, leveleket, weboldalakat, archívumokat az üzemeltető a legjobb tudása és az elvárható gondosság mértékének (és az előző pontban leírt időkorlátoknak) megfelelően megőrzi, de azok - akár ártó emberi szándékból, akár informatikai (hardver-szoftver) meghibásodásból, akár vírusfertőzésből bekövetkező - esetleges átmeneti elérhetetlensége vagy végleges megsemmisülése esetén kártérítési felelősséget az üzemeltető nem vállal. Ezúton is kérjük a Prím Online szolgáltatásait igénybe vevő látogatóinkat, hogy minden olyan adatról, amelynek megsemmisülése pótolhatatlan veszteséget jelentene számukra, saját gépükön, saját háttértárolókon, adathordozókon mindenképpen készítsenek és őrizzenek másolatot. Tegyék ezt függetlenül attól, hogy a Prím Online üzemeltetője is folyamatosan készít másolatokat, és az esetleges meghibásodások miatt bekövetkező károkat minden lehetséges eszközzel igyekszik mérsékelni, az adatokat visszaállítani.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Van még idő jelentkezni az „Az Év Honlapja” pályázatra!

2020. október 15. 12:15

EasyBID – Header Bidding megoldás az Adverticumtól

2020. október 8. 15:45

A Bosch új koronavírus tesztje 39 perc alatt ad megbízható eredményt

2020. szeptember 30. 14:58

A vírusveszély miatt idén online rendezik meg a cégvezetők csúcskonferenciáját

2020. szeptember 21. 10:11
online sportfogadás