A hibrid IT kulcsa az összehangolt üzleti és informatikai stratégia

forrás: Prím Online, 2017. október 25. 15:12

A szolgáltatások összehangolása kulcsszerepet játszik a hibrid IT-infrastruktúrában rejlő lehetőségek kiaknázásában – derül ki a Forrester piacvezető elemzőcég Fujitsu megbízásából nemrég végzett felméréséből. A kutatás frissen közzétett megállapításai szerint a hibrid IT-infrastruktúrák sikeres integrálása, üzemeltetése és optimalizálása révén a vállalatok valódi üzleti értéket tudnak teremteni, és rugalmasabb, agilisabb működést valósíthatnak meg.

A vállalatok már felismerték, hogy a szervezet átalakításához rugalmas és agilis digitális technológiákra van szükségük, ezért egyre komplexebb hibrid IT-infrastruktúrákat állítanak üzembe. A hibrid IT-környezetek valóban felgyorsítják a digitális technológiák bevezetését, lehetővé teszik, hogy a szervezet megkülönböztesse magát a versenytársaktól, és teljesítse az ügyfelek gyors ütemben változó igényeit, ugyanakkor újfajta komplexitást és kihívásokat eredményeznek. A vállalatok a biztonság (44%) és a személyes adatok védelme (44%) miatt aggódnak a leginkább – a többféle IT-környezet megfelelése, hasznosítása és a költségei terén jelentkező egyre komolyabb nehézségek (40%) mellett.

 

Egységes és összehangolt stratégia 

A komplexitás rossz esetben kiolthatja a digitalizáció előnyeit. A vállalatok azonban felismerték, hogy a technológiai rendszereket, folyamatokat és a széttagolt adatszigeteket össze kell hangolniuk az üzleti célokkal. Csak ebben az esetben tudnak úgy digitalizálni, hogy valóban hasznos felismerésekhez jussanak az adatokból, és értéket teremtsenek ügyfeleik számára. A válaszadók 69%-a kritikus vagy kiemelt prioritásnak tartja az összes bevezetett technológiát összehangoló és integráló, átfogó IT-stratégia kidolgozását. 

 

A különálló üzleti rendszereket és szolgáltatásokat egységesebb felügyeleti struktúrába illesztő, sikeres koordináció nagymértékben hozzájárul a cégeknél működő technológia előnyeinek hasznosításához. A kiinduló pont a különböző platformok aggregálása és összehangolása, ami fokozza sebességet, a kontrollt és agilitást. Ha ezt a szemléletet a szállítókezelésre, a biztonsági megfelelésre és az ellátási láncra is kiterjesztik, valóban hatékony környezet jön létre. A vizsgálat résztvevői is megerősítették az erőteljesebb összehangolás értékét: 70% számára kiemelt vagy fontos prioritás a szolgáltatások összehangolása. 

 

„Felhőalapú infrastruktúrát telepíteni a régi rendszerek mellé a hibrid IT-környezet létrehozásához egy dolog. De ahhoz, hogy a technológián felülemelkedve eljussanak egy magasabb szintre, és valódi üzleti értéket tudjanak teremteni, a vállalatoknak magukhoz kell ragadniuk a kezdeményezést, és aktívan kell koordinálniuk az ilyen bonyolult, vegyes környezeteket. A Fujitsuval vagy hasonlóan megbízható más szolgáltató partnerrel közösen olyan olajozottan működő technológiai környezetet hozhatnak létre, amely pontosan igazodik üzleti szükségleteikhez, így nemcsak a technológiai beruházásokból, hanem a cég adottságaiból is a maximumot hozhatják ki” – mutatott rá Conway Kosi, a Fujitsu menedzselt infrastruktúraszolgáltatásokért felelős EMEIA-régióbeli vezetője. 

 

 

A szolgáltatások összehangolásával zökkenőmentesen egységesíthető és egymáshoz igazítható az üzleti rendszerek és a szolgáltatások működése 

A Forrester vizsgálatából az is kiderült, hogy a szolgáltatás-összehangolási megoldás bevezetéséből származó legfőbb előny a több alkalmazás és feladat párhuzamos felügyeletének lehetősége (44%). A válaszadók 42%-a említette az előnyök között a jó felhasználói élményt, például az alapértelmezett nézetek és irányítópultok (dashboard) elérhetőségét, és a vállalt szolgáltatási szinthez képest nyújtott teljesítmény figyelését (pl. rendelkezésre állás, az események skálázása, riasztások, automatikus erőforráskiosztás és frissítés). Az alkalmazások különböző hibrid felhők közötti portolásának egyszerűségét 40% tartotta előnynek. 

 

Fontos a szakértő szolgáltatási partner

A Forrester Consulting tanulmánya szerint értékes lehetőséget kínál a vállalatok számára, ha sikerül a stratégiai célokhoz igazodva összekapcsolniuk régi infrastruktúrájukat az új felhőalapú környezetekkel. Ebben segít az IT-szolgáltatások összehangolása. Ez azonban bonyolult feladat: a válaszadók 41%-a számára kihívást jelent lépést tartani a technológiai változások ütemével, míg egyharmaduk (33%) nehezen talál a szükséges készségekkel rendelkező munkaerőt. A cégek szintén közel egyharmada (32%) küzd azzal, hogy egyensúlyt teremtsen az IT és az üzleti terület eltérő prioritásai között. 

 

Ezért a vállalatok külső partnertől kérnek segítséget az agilitás és a kontroll közötti egyensúly beállításához. Partnerválasztáskor a megkérdezettek egyharmada (33%) számára a technológiai szakértelem a legfőbb szempont (pl. az „as-a-service” szolgáltatások, a mobilitás és big data terén). 31% a felhő és a régi rendszerekkel való integrációs lehetőséget tekinti döntőnek a szolgáltató partner megbízásakor, míg 28% számára a gyors megoldásbevezetés a legfontosabb. A válaszadók több mint egynegyede (27%) azt is lényegesnek tartja, hogy a partner az üzleti és az IT-vezetőkkel is szót értsen, és ugyanennyien helyeznek nagy hangsúlyt az ügyfélszolgálatra.