A Magyar Telekom 2018. harmadik negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2018. november 8. 14:40

A Magyar Telekom közzétette 2018. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények: 

2018. harmadik negyedévében az összbevétel (az IFRS 15 alkalmazásának hatása nélkül) 5,4%-kal, 163,8 milliárd forintra nőtt, valamint 7,1%-kal 481,1 milliárd forintra 2018 első kilenc hónapjában, 2017 azonos időszakával összehasonlítva. A bevételek növekedése továbbra is elsősorban az RI/IT bevételek erőteljes emelkedésének, valamint a magasabb készülék-értékesítéseknek és mobiladat-használatnak köszönhető.

 

A közvetlen költségek (az IFRS 9 és 15 hatásai nélkül) éves összevetésben 19,9%-kal, 69,6 milliárd forintra növekedtek 2018 harmadik negyedévében (2018 első kilenc hónapjában éves összevetésben 17,1%-kal 203,3 milliárd forintra) az RI/IT szolgáltatásokkal kapcsolatos és készülékértékesítési költségek növekedésének hatására, összhangban a kapcsolódó bevételi sorokban tapasztalt növekedéssel. 

 

A bruttó fedezet (az IFRS 9 és 15 hatásai nélkül) éves szinten 3,3%-kal, 94,2 milliárd forintra csökkent. Ez a termékmixben lévő alacsonyabb fedezeti hányadú szolgáltatások növekvő súlya, valamint a 2017 harmadik negyedévét befolyásoló magyarországi hűségprogram megszűntetéséhez kapcsolódó céltartalék feloldás egyszeri hatásának hiánya okozta. 2018 első kilenc hónapjában a bruttó fedezet mérsékelten, 277,8 milliárd forintra emelkedett, miután a bevételek erőteljes növekedése ellensúlyozta a fenti hatásokat.

 

A közvetett költségek (az IFRS 9 és 15 hatásai nélkül) éves összevetésben 1,1%-kal 40,6 milliárd forintra emelkedtek 2018 harmadik negyedévében, mivel az egyéb működési költségek terén elért megtakarítások nem tudták teljes egészében ellensúlyozni a magasabb személyi jellegű ráfordításokat, valamint az egyéb működési bevételek csökkenését. 2018 első kilenc hónapjában a közvetett költségek 131,3 milliárd forinttal javultak, az egyéb működési költségekben elért megtakarításoknak köszönhetően. 

 

Az EBITDA (az IFRS 9 és 15 hatásainak kizárásával) éves összevetésben 6,3%-kal, 53,6 milliárd forintra csökkent 2018 harmadik negyedévében, ami az alacsonyabb bruttó fedezet és a némiképp növekvő közvetett költségek együttes hatásának eredménye. 2018 első kilenc hónapjában az EBITDA éves összevetésben 2,2%-kal 146,5 milliárd forintra javult, miután a bruttó fedezet és a közvetett költségek egyaránt javultak 2017 hasonló időszakával összevetve.

 

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 10,7%-kal 29,9 milliárd forintra nőttek 2018. harmadik negyedévében, illetőleg 6,8%-kal 85,8 milliárd forintra 2018 első kilenc hónapjában, az előző év azonos időszakához képest, az ügyféloldali hálózati elemek élettartamának csökkentése következtében.

 

A folytatódó tevékenységből származó adózott eredmény (az IFRS 9 és 15 hatásainak kizárásával) éves összevetésben 22,1%-kal, 15,1 milliárd forintra csökkent 2018. harmadik negyedévében, miután az alacsonyabb nyereségadó költség kedvező hatását ellensúlyozták az alacsonyabb EBITDA és az emelkedő értékcsökkenési költségek. 2018 első kilenc hónapjában a folytatódó tevékenységből származó adózott eredmény 12,5%-kal, 39,5 milliárd forintra nőtt, a magasabb EBITDA-nak, valamint a pénzügyi és nyereségadó költségek terén elért megtakarításoknak köszönhetően.

 

A folytatódó tevékenységből származó nem irányító részesedésekre jutó eredmény (az IFRS 9 és 15 hatása nélkül) mérsékelten, 1,2 milliárd forintra csökkent 2018 harmadik negyedévében, miután Macedóniában a magasabb amortizációs költségek ellensúlyozták az EBITDA javulását. 2018 első kilenc hónapjában, a nem irányító részesedésekre jutó eredmény 3,0 milliárd forintra nőtt, a javuló macedóniai teljesítményének köszönhetően.

 

Megszűnt tevékenységből származó eredmény: A Társaság 2017 januárjában részvényvásárlási megállapodást írt alá a Hrvatski Telekom d.d.-vel a Crnogorski Telekom A.D.-ben meglevő teljes (76,53 %-os) tulajdoni részesedésének eladásáról összesen 123,5 millió euró (mintegy 38,5 milliárd forint) összegben. A tranzakció zárására 2017 januárjában került sor. Ennek következtében az IFRS 5-tel összhangban a montenegrói operáció eredményei és cash flow-ja megszűnt tevékenységként került bemutatásra a tárgyidőszaki és összehasonlító időszakokra egyaránt. 

 

2018 szeptember végén a nettó eladósodottság változatlan, 310,0 milliárd forint volt a 2017. évvégi értékhez képest, miközben a nettó adósságráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) mérsékelten, 33,8%-ra csökkent.

 

A szabad cash flow javult, mivel az első kilenc havi EBITDA növekedés, az alacsonyabb capex költés, valamint a csökkenő akvizíciós kifizetések ellensúlyozták a részletfizetésekhez kapcsolódó magasabb követelésegyenlegeket és az átmenetileg magasabb készülékbeszállítóknak történt kifizetéseket.

 

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:

“Örömmel tölt el, hogy 2018 harmadik negyedévében is megőriztük azt a jó teljesítményünket, amely az év első felét jellemezte. Ismét növekedtünk valamennyi üzletágban; a Rendszerintegrációs és IT, valamint az eszközértékesítési bevételek emelkedése jelentős mértékben járultak hozzá a negyedévben elért 5,4%-os bevételnövekedéshez.


Magyarországon a mobiladat iránti kereslet tovább növekedett, összhangban a piacon jelen lévő okos eszközök számának növekedésével. Utóbbit erősítette az eszközértékesítésre vonatkozó stratégiánk, amely egyik fő fókusza az okostelefonok termékmixen belüli kiemelt támogatása. Új adatcsomagjaink a feltöltőkártyáktól az előfizetéses szerződések felé terelik ügyfeleinket, és elősegítik a mobil adatbevételek növekedését. Ezek a tényezők megmutatkoztak az egy mobil előfizetőre jutó árbevétel alakulásában is, ami éves szinten 8%-kal nőtt.


Stratégiánknak megfelelően, továbbra is erőteljesen összpontosítunk vezetékes hálózatunkra. Dolgozunk azon célunk megvalósításán, hogy üvegszáloptikás lefedettségünket 2018 folyamán közel 300.000 háztartással kiterjesszük. Ez az erőfeszítés azon átfogó hosszútávú terv része, hogy az egész ország területén gigabites képességű internetkapcsolatot kínáljunk. Ezen erőfeszítések eredményessége jól látható a kiskereskedelmi szélessávú és a TV bevételek növekedésében is. Ezen túlmenően, az eszközértékesítésből származó bevételek éves összehasonlításban tovább nőttek, ami az ügyféligényeknek való megfelelésre való törekvéseink sikerét jelzi, amelynek során ügyfeleink számára lehetővé tesszük, hogy vezetékes szerződéseikkel mobil eszközöket vásárolhassanak, és fordítva.


Ügyfeleink számára a kiváló vezetékes hálózat biztosítása mellett növekedési stratégiánk másik pillére az FMC ajánlatunk. Integrált vezetékes-mobil ajánlatunkkal jelenleg még mindig az egyetlen valóban integrált szereplő vagyunk a magyar piacon. A harmadik negyedév során megújítottuk Magenta1 ajánlatunkat, hogy könnyebben elérthető és ügyfeleink számára vonzóbb legyen. Míg a második negyedévben megkettőztük a mobiladat-keretet, a harmadik negyedévben egységesítettük ajánlatunkat, és Magenta1 ügyfeleink számára 30%-os kedvezményt tettünk elérhetővé valamennyi kapcsolódó szolgáltatás vonatkozásában. A Magenta1 csomagban 2018-ban végrehajtott változtatásoknak köszönhetően jelenleg háztartásaink ötöde Magenta1 előfizető. A lakossági fókusz mellett a harmadik negyedévben megújítottuk a Magenta1 Business csomagot, amelyben az üzleti előfizetőknek hasonló előnyöket biztosítottunk, ideértve a lehetséges IT szolgáltatások igénybevételét is.


A Rendszerintegrációs és IT szegmensben erős negyedévet zártunk, éves szinten 19,8%-os bevételnövekedést értünk el. A növekedés most is a nagyértékű, alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojekteknek tudható be. Ezek az átlagosnál alacsonyabb nyereséget hozó projektek azt a célt szolgálják, hogy több különböző intézménnyel építsünk ki kapcsolatokat – amelyek a későbbiekben magasabb nyereséghányadú megbízásokat köthetnek velünk.  


A negyedév során a Csoport teljesítményét tovább erősítette a folytatódó macedóniai trendforduló. A valamennyi üzletágban megfigyelhető szilárd teljesítménynek, a szolgáltatási bevételek pozitív trendjének, valamint a kedvező árfolyammozgásoknak köszönhetően a bevételek és az EBITDA egyaránt javult. “

 

Publikus célkitűzések: