Megjelent a Körkörös gazdaság szakmai tanulmány

forrás: Prím Online, 2019. július 15. 18:16

A Nemzeti Smart City Technológiai Platform (NSCP) projekttel kapcsolatos szakmai munka részeként, a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. publikálta a „Körkörös gazdaság” című szakmai tanulmányát.

A tanulmány a „Körkörös gazdálkodás összefüggései a városgazdálkodásban” alcímet viseli, különös tekintettel a körforgásos és körkörös gazdaság szimbiózisára. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által publikált szakértői dokumentum célja, hogy bemutassa a körkörös, körforgásos gazdálkodáshoz kapcsolódó metódusokat, ismérveket, valamint a városgazdálkodás során történő alkalmazhatóságot, illetve a kapcsolódó elszámolási és ügyviteli rendszereket. A tanulmány átfogó képet ad a lehetséges projekt területek szakmai tartalmának megalapozásáról, és ismerteti az egyes pilot projekt lehetőségeket.

 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. tevékenységével összefüggően 2016-ban kezdte meg azt az innovációs, kutatási és fejlesztési munkát, amelynek eredményeként született „Körkörös gazdaság” című szakmai tanulmány. A Társaság célja a tanulmány publikálásával az, hogy a motivációs és városüzemeltetési megoldásokra, illetve az implementációs lépésekre szakmai partnerek bevonásával egy olyan modellt tudjon kidolgozni, amellyel a körkörös elszámolási elmélet gyakorlati alkalmazási lehetőségeit be lehet mutatni.

 

Körkörös gazdaság alatt olyan szemléletmódot értünk, amelyben egy-egy tevékenység hatásait nem csak a saját közvetlen környezetében értelmezzük, hanem figyelembe vesszük a tevékenység által kiváltott továbbgyűrűző hatásokat is, és ennek tükrében ítéljük meg az adott tevékenység hasznosságát.

 

A Körkörös gazdaság szakmai publikációjáról bővebb információ a http://www.nscp.hu/portfolio/korkoros-gazdasag-1-konyv/ címen olvasható.