A Magyar Telekom 2021. második negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2021. augusztus 10. 19:27

A Magyar Telekom ma közzétette 2021. második negyedévre és első félévre vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit (a továbbiakban: féléves jelentés). A féléves jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra.

 

Főbb pénzügyi mutatók:

 

 

A bevételek 9,0 milliárd forinttal vagy 5,7%-kal, 166,1 milliárd forintra emelkedtek 2021 második negyedévében, a vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek magasabb hozzájárulása miatt, ami erősítette az éves szinten és kumuláltan mutatkozó bevételnövekedést

 

A bruttó fedezet jelentősen, éves összevetésben 6,3 milliárd forinttal emelkedett, 96,5 milliárd forintra 2021 második negyedévében, a növekvő árbevétel miatt

 

A közvetett költségek emelkedtek éves összevetésben 2021 második negyedévében, de 2021 első félévében a 2020 első félévi szinthez képest hasonlóan alakultak. Az EBITDA AL 53,2 milliárd forintra nőtt 2021 második negyedévében és 97,4 milliárd forintra az első hat hónap tekintetében elsősorban a javuló bruttó fedezetnek köszönhetően, ami 6,1%-os, illetve 7,0%-os emelkedést jelent éves összehasonlításban, valamint 2021 első félévét tekintve

 

A Capex AL spektrum licenszek nélkül 2021 második negyedévében éves összehasonlításban mérsékelten csökkent, 23,2 milliárd forintra és 43,2 milliárd forintot tett ki az első hat hónap tekintetében. További 83,1 milliárd forint került könyvelésre spektrum Capex-ként a 900 MHz-es és 1800 MHz-es frekvenciasávok 2021 első negyedévi aukcióját követően, így a Capex AL spektrum licenszekkel 126,3 milliárd forintot ért el 2021 első felében

 

A szabad cash-flow spektrum licensz nélkül (azaz az egyszeri spektrum licensz díjak nélkül) 10,3 milliárd forintot ért el a 2021-es év első hat hónapjában, főleg a javuló EBITDA hatására, ami a bázisidőszakhoz képest 6,9 milliárd forintos növekedést jelent

 

A nettó adósság 504,0 milliárd forintot ért el 2021 első félévének végén, mivel az erőteljes működési cash flow-t részben ellensúlyozta a fent bemutatott spektrum Capex kapitalizációja 2021 első negyedéve folyamán; illetve az osztalék kifizetése és részvény visszavásárlási tranzakció, amelyek 25,5 milliárd forintos cash flow kiáramlást okoztak 2021 második negyedéve során

 

Főbb működési eredmények:

 

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott:  “2021 második negyedéve során a működési környezet kissé kedvezőbbé vált a korábbi időszakhoz képest, mivel a COVID-19 piacra és a Magyar Telekomra gyakorolt hatása valamelyest csökkent a negyedév során. Stratégiánkkal összhangban további lépéseket tettünk Magyarország digitalizációját célzó programjának keretén belül, egy KKV-k számára kialakított digitális fejlesztési kezdeményezés elindításával. Ezzel egyidőben az eredeti terveknek megfelelően folytatódott a hálózatmodernizáció, lefedve 2,75 millió hozzáférési pontot a Gigabit-képes hálózattal.

 

Ez a működésünkben mutatkozó erőteljes lendület tükröződik a negyedéves pénzügyi teljesítményünkben, amely mind a bevételek, mind az EBITDA széleskörű növekedését jelentette éves összehasonlításban, továbbra is sikeresen monetizáltuk az erős piaci keresletet a távközlési és adatszolgáltatások iránt. Előre tekintve a második félévre figyelembe véve az elért erős eredményeket, úgy véljük megfelelő alapokkal rendelkezünk, hogy felülmúljuk az eredetileg kitűzött 2021-es bevételi és EBITDA növekedési céljainkat.”

 

 

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.

 

A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Ilyen tényezők, többek között, a 2020. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójában kerülnek bemutatásra, amely elérhető weboldalunkon a http://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.