A Magyar Telekom 2023. második negyedéves és első féléves eredményei

forrás: Prím Online, 2023. augusztus 10. 10:00

A Magyar Telekom közzétette 2023. második negyedévére és első félévére vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra. 

 

Főbb eredmények:

 

Az összes bevétel éves szinten 14,0%-kal 208,1 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében. Ezt a javulást elsősorban a mobil adatforgalom és a vezetékes szélessávú bevételek erőteljes növekedése okozta, amely tükrözi az üzleti növekedést, valamint a 2023. március 1-jétől a magyarországi előfizetési díjakra bevezetett inflációkövető díjkorrekció pozitív hatását. 2023 első félévében a teljes bevétel 13,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ugyanazon tényezők, valamint a rendszerintegrációs és IT bevételek 2023 első hónapjaiban regisztrált bevételnövekedése miatt.

 

▪ A mobil bevételek 15,2%-kal, 121,3 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mobil adatforgalom folytatódó növekedésének és a hangalapú kiskereskedelmi bevételek növekedésének köszönhető.

▪ A vezetékes bevételek éves összevetésben 14,8%-kal, 67,1 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében, elsősorban a vezetékes szélessávú és televíziós bevételek ügyfélkör-bővülés miatti növekedésének, valamint a magyarországi előfizetési díjakon végrehajtott inflációkövető díjkorrekció kedvező hatásának köszönhetően.

▪ A rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek 5,1%-kal 19,7 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében, mivel a magyarországi nagyértékű projektekből származó bevételnövekedés következtében megemelkedett bevételek ellensúlyozták az észak-macedón csökkenést, ami egy jelentősebb egyedi megoldási projektből származó bevétel hiányát tükrözi.

 

A közvetlen költségek éves szinten 7,6%-kal, 82,9 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében, az RI/IT-szolgáltatásokhoz kapcsolódó és egyéb közvetlen költségek növekedése miatt. 

 

▪ Az összekapcsolási költségek éves szinten 1,7%-kal 5,7 milliárd forintra mérséklődtek 2023 második negyedévében, ami a magyarországi mobilszolgáltatóknak, a kisebb kimenő forgalommal összhangban lévő alacsonyabb fizetéseket tükrözi.

▪ Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves szinten 10,5%-kal 14,8 milliárd forintra emelkedtek 2023 második negyedévében, ami a bevételek növekedésének és az alacsonyabb profitabilitású projekteknek a negyedévben megnövekedett súlyának a következménye.

▪ Értékvesztés miatti veszteségek és nyereségek - pénzügyi és szerződéses eszközök (követelések értékvesztése) 20,5%-kal volt magasabb az előző év azonos időszakához képest, így 2023 második negyedévében 2,4 milliárd forintot tett ki, összhangban a magasabb bevételi bázissal, valamint a magyarországi ügyfélkövetelések kedvezőtlenebb korosodási struktúrájával.

▪ A távközlési adó éves szinten 2,2%-kal, 6,4 milliárd forintra csökkent 2023 második negyedévében, ami elsősorban az üzleti ügyfélbázis alacsonyabb mobil hanghasználatát tükrözi.

▪ Az egyéb közvetlen költségek 8,7%-kal, 53,6 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a magasabb készülékértékesítési költségeknek, TV-tartalomdíjaknak és a roaming kifizetések növekedésének köszönhető.

 

A bruttó fedezet éves szinten 18,7%-kal 125,2 milliárd forintra javult 2023 második negyedévében a távközlési szolgáltatások magasabb hozzájárulásának köszönhetően.

 

 

A közvetett költségek éves összevetésben 3,6%-kal, 49,3 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében, a távközlési pótadó elszámolásának eltérő ütemezése és a magasabb egyéb ráfordítások együttes eredményeként. 

 

▪ A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 7,9%-kal nőttek, 2023 második negyedévében 20,3 milliárd forintot tettek ki, ami elsősorban a magyarországi operációban a 2023. január 1-jétől bevezetett béremelés hatását tükrözi.

▪ 2023 második negyedévében 0,2 milliárd forint közműadó bevétel keletkezett, amely a nyilvántartások korábbi eltéréseinek elemzéséből eredő korrekciós tételek eredménye. 

▪ 2023 második negyedévében 7,5 milliárd forint távközlési pótadó került elszámolásra, tükrözve a várható bevételnövekedést. Mivel az adót a Magyar Kormány 2022. június 4-i rendeletével vezette be, így 2022 második negyedévében 12,4 milliárd forintos ráfordítás került elszámolásra a 2022. első félévi pótadóhoz kapcsolódóan.

▪ Az egyéb működési költségek (a közműadó és a távközlési pótadó nélkül) 33,1%-kal 22,5 milliárd forintra nőttek 2023 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, tükrözve a magyarországi működés magasabb energiaköltségeit, különösen a villamos energia tekintetében, valamint az infláció által vezérelt további költségnyomást.

▪ Az egyéb működési bevételek a korábbi trendeknek megfelelően 0,9 milliárd forintot tettek ki 2023 második negyedévében. 

 

Az EBITDA éves szinten 31,1%-kal 75,9 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, mivel a magasabb közvetett költségeket ellensúlyozta a bruttó fedezet javulása, míg a teljes 2022 első félévi távközlési pótadó 2022 második negyedévében került elszámolásra. Az EBITDA 2023 első félévében éves összevetésben 11,6%-kal 134,0 milliárd forintra nőtt.

 

Az EBITDA AL éves összevetésben 33,5%-kal 68,6 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, és éves szinten 11,4%-kal nőtt 2023 első felében, mivel a fent említett tényezők az IFRS 16 szerinti lízingkötelezettséghez kapcsolódó magasabb értékcsökkenési leírással és kamatköltségekkel párosultak, a kapcsolódó kötelezettségek értékének növekedésével összhangban.

 

Az értékcsökkenési leírás ( "D&A") éves szinten nagyjából stabilan alakult, 2023 második negyedévében 34,9 milliárd forintot tett ki, mivel az IFRS 16 szerinti lízingkötelezettségekkel kapcsolatos amortizációs költségek növekedését ellensúlyozta a szoftverekkel kapcsolatos értékcsökkenés csökkenése Magyarországon, köszönhetően az IT infrastruktúra optimalizálásának, továbbá Észak-Macedóniában az alacsonyabb amortizációs költség azt tükrözte, hogy nem történtek olyan egyszeri növekedések, mint amelyek 2022 második negyedévében a RAN korszerűsítésből adódó hasznos élettartam csökkentéshez és gyorsított amortizációhoz kapcsolódtak.

 

Az időszak eredménye éves szinten 101,9%-kal, azaz 11,9 milliárd forinttal 23,7 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, és 2023 első félévében 14,1%-kal, 35,5 milliárd forintra az előző év azonos időszakához képest. A javulás mögött a magasabb EBITDA és az alacsonyabb értékcsökkenés és amortizáció állt, amely ellensúlyozta a pénzügyi költségek növekedését.

 

▪ A nettó pénzügyi eredmény a 2022. második negyedévi 6,5 milliárd forintos veszteségről 2023. második negyedévi 12,0 milliárd forintos veszteségre romlott. A kamatköltség növekedett a lízingkötelezettségekhez és részletfizetésekhez kapcsolódó magasabb kamatok és a magasabb átlagos kamatköltségek következtében. Az egyéb pénzügyi költségek kedvezőtlen változása a derivatívák valós értéken történő értékeléséből származó kedvezőtlenebb eredményt tükrözi, mivel a hozamgörbék és a forint-euró árfolyam különböző elmozdulásai éves összehasonlításban romlást eredményeztek.

▪ A nyereségadó éves szinten 20,5%-kal, 5,4 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, ami az előző év azonos időszakához képest magasabb profitszintet tükröz.

 

A nem ellenőrző részesedésekre jutó eredmény éves szinten 22,4%-kal 1,4 milliárd forintra nőtt 2023 második negyedévében, ami elsősorban az észak-macedón leányvállalat EBITDA-jának javulását tükrözi.

 

A spektrum licensz nélküli szabad cash-flow éves szinten 25,1 milliárd forinttal, 7,3 milliárd forintra csökkent 2023 első félévében, ami a távközlési pótadó befizetésének a tavalyitól eltérő ütemezését tükrözi. 2022-ben a távközlési pótadó befizetése novemberben történt, 2023-ban pedig 26,4 milliárd forint befizetése (2022. évi rendezés és 2023. évi előleg) májusban volt esedékes.

 

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta: „2023 második negyedévében továbbra is bizonytalanságokkal övezett gazdasági környezetben működtünk, miközben változatlanul azon elsődleges célunkra koncentráltunk, hogy mi legyünk az ügyfelek “első számú választása” azáltal, hogy töretlen hálózati összeköttetést és kimagasló felhasználói élményt kínálunk. Az elkötelezettségünk meghozta eredményét, a második negyedév végére, 1,3 millió ügyfelünk már a gigabit képes hálózatunkat használta. Mindemellett az előző időszakhoz képest több mint 25%-kal magasabb volt az átlagos mobil adathasználat. Annak érdekében, hogy megőrizzük a szolgáltatásaink kimagasló színvonalát és ki tudjuk szolgálni ügyfeleink adat iránti növekvő igényeit, tovább folytattuk a többéves mobilhálózat modernizációs programot és következő lépésként 60%-ra növeltük 5G hálózatunk lefedettségét.


Az ügyfélkiszolgálás javítása érdekében tett erőfeszítéseink sikerét egyértelműen bizonyítja, hogy a jelenlegi makrogazdasági környezet miatti költségnyomás ellenére 2023 első félévében az EBITDA AL 11,4%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.


Előre tekintve a második félévre, továbbra is elkötelezettek maradunk az iránt, hogy megőrizzük stabil piaci pozícióinkat és működési eredményünket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy elérjük a bevétel, EBITDA AL és szabad cash-flow vonatkozásában tett nyilvános célkitűzéseinket, valamint a módosított nettó eredmény tekintetében most már kétszámjegyű növekedést tűzzünk ki célul.”

 

Célkitűzések: