Kürt: adatbiztosítási k+f projekt

, 2001. április 12. 18:52
A Kürt Computer Rendszerház Rt., az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, valamint a Veszprémi Egyetem Matematikai és Számítástechnikai Tanszéke, mint a pályázat céljából alakult konzorcium, a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programokhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési projektet indított el az "Informatikai Biztonsági Technológia és Adatbiztosítás" témájában.
A Széchenyi-terv keretében benyújtott pályázat elsődleges célja az informatikai kockázatkezelési és adatbiztosítási rendszer alapjainak megteremtése. Mivel az adatbiztosítás értékmeghatározása jelentősen eltér az egyéb vagyoni érték meghatározásától, ezért kiemelt fontosságú kutatási területnek számít az objektív informatikai értékmeghatározás módszertanának kidolgozása.

A projekt keretében kidolgozandó módszertan megteremti a homogén, egyszerű és áttekinthető informatikai infrastruktúra alapjait, amelyek segítségével meg lehet tervezni azoknak az eljárásoknak a bevezetését is, amelyek garantálhatják, hogy a jövőben az informatikai infrastruktúra magasabb biztonsági szinten működhessen.

A Kürtnek - adatmentési tevékenységéből eredően - nagy mennyiségű, tudományosan feldolgozatlan információ van birtokában az informatikai katasztrófák bekövetkezésével és az adatvesztések okaival kapcsolatban. Ezekből az adatokból a konzorcium résztvevői közösen kívánják meghatározni azokat a tényezőket, amelyek egy-egy szervezetre nézve konkrét informatikai fenyegetettségeket jelenthetnek.