NHH: Hírközlési Állandó Választottbíróság alakult

Kovács Attila, 2004. május 13. 14:49
Rácz Zsolt, az NHH Tanács alelnöke május 13-án, sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy az Elektronikus Hírközlésről szóló törvény alapján megalakult a Hírközlési Állandó Választottbíróság. A Választottbíróság kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a magyar és külföldi hírközlési szolgáltatók (telefontársaságok, internetszolgáltatók, kábeltévé-társaságok) egymás közti jogvitáinak elbírálására, amennyiben a szerződő felek azt kikötik.
Bemutatkozott a jelenleg 52 tagból álló, de őszre tovább bővülő különbíróság elnöksége: Komáromi Gábor elnök, Lénárd Réka alelnök és Sallai Gyula alelnök. Ez a szakkérdésben nem, kizárólag jogi kérdésben döntő bíróság összes funkcióját, feladatát, hatáskörét a most megjelent Hírközlési Értesítő 2004/1-2. száma tartalmazza.

A bíróság eljárása egyfokú és az általa meghozott ítélet hatálya ugyanaz, mint a jogerős állami bírósági ítéleté. Az ítélet ellen sem fellebbezésnek, sem felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének nincs helye, a felek annak önként tartoznak eleget tenni. Ennek elmulasztása esetén kérhető a bírósági határozatok végrehajtására vonatkozó szabályok alkalmazása. A bíróság által hozott ítélet csak az eljárási szabályok megsértése esetén támadható meg.

Az alapító Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a hírközlési szakma és a jogásztársadalom elismert szaktekintélyei közül választott ki a választottbírókat és megállapította a Bíróság Eljárási Szabályzatát - amely az Európai Unióban általánosan elfogadott UNCITRAL ajánlás figyelembe vételével készült - így azonos jellegű szabályozást tartalmaz a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság és a Pénz-és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárási szabályaival, megteremtve ezzel a speciális választottbírósági eljárások és díjfizetési rendek közötti összhangot.

A Választottbíróság alapító okirata, eljárási szabályzata és a választottbírók jegyzéke megtekinthető a www.nhh.hu honlapon. A Választottbíróság Budapesten, az I.ker. Batthyány utca 46-ban található, elérések:
Tel: 4577-483
Fax: 4577-923
E-mail: ildiko.sylvester@nhh.org.hu