Felhasználóazonosítás: kulcs az e-kormányzathoz

forrás Prim Online, 2004. november 26. 13:00
A szolgáltató állam modellje, a Magyar Információs Társadalom Stratégia célkitűzései, az EU lisszaboni célkitűzései és az eEurope 2005 terv operatív céljai mind elektronikus kormányzati szolgáltatások elindításának szükségességét fogalmazzák meg.
Az EU előírása szerint a tagországoknak elektronikus alapon tizenkét kormányzati szolgáltatást kell elindítaniuk az állampolgárok számára, nyolcat pedig a vállalatok számára. Az elektronikus kormányzati szolgáltatások elindítása mellett azonban további célként került megfogalmazásra a közigazgatási rendszerek közötti hatékony kommunikáció biztosítása, a döntéshozatali folyamatok támogatása és az egyes rendszerek közötti interoperabilitás megteremtése.

Az elmúlt időszakban tanúi lehettünk az egyes közigazgatási rendszerek létrejöttének, a közelmúltban pedig az alapinfrastruktúra kiépülésének. A konkrét kormányzati tervekből az elkövetkező időszakra vonatkozóan az egyes, ma még szigetszerűen működő rendszerek integrációját, az állampolgári hozzáférés és kormányzati szolgáltatások elektronikus biztosítását, továbbá ehhez kapcsolódóan az elektronikus azonosítás, személyazonosság-kezelés kapurendszerben történő megoldását célzó törekvések olvashatóak ki.

Az azonosítás kérdése de facto alapja tetszőleges hálózati szolgáltatás biztonságos igénybevételének, az azonosítás segítségével ugyanis technológiai szinten biztosítható a személyek, folyamatok, tranzakciók és eljárások rendjének hiteles működtetése. Az elektronikus kormányzati szolgáltatások működtetéséhez szükséges azonosítás magában foglalja a felhasználók adatainak biztonságos tárolását, a felhasználók digitális azonosítóinak kezelését, az egyes szolgáltatásokhoz való hozzáférések kezelését és a felhasználói adatok elosztott, federatív modellben való megosztásának lehetőségét. A Sun Microsystems piacvezető szoftverportfóliója minden fent megfogalmazott elvárásnak megfelel: a felhasználói adatok tárolását a Sun Java System Directory Server, a hozzáférés kezelését a Sun Java System Access Server, a szerepalapú azonosítók menedzseléséért pedig a Sun Java System Provisioning Server felel. A Sun által létrehozott megoldások világszerte több, mint 100 millió felhasználó azonosítását látják el, többek között olyan intézményeket lefedve, mint például az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma, az Egyesült Államok Államkincstára, a NASA nemzeti tudományos alapítványának New South Wales Roads and Transit Authority szervezete, vagy az olaszországi legnagyobb bankkártyakibocsátó szervezet. A Sun termékeit alkalmazza még többek között a Henkel, a Hitachi Data Systems, a Telecom Italia Sparkle telekommunikációs szolgáltató cég, vagy a Banca del Gottardo, Svájc egyik vezető bankja is.

A hálózati azonosítás alkalmazásának következő lépcsőfoka várhatóan az lesz, amikor a felhasználó egy bejelentkezéssel már nem csak egyetlen szervezet - mondjuk a helyi önkormányzat - szolgáltatásait érheti el, hanem más cégek, szervezetek, például bankok, közüzemi szolgáltatók, biztosítók - különféle szolgáltatásait is. Ez abban az esetben valósulhat meg, ha a személyes azonosításhoz szükséges információkat a különböző szervezetek képesek federatív módon, a mai bankkártya-rendszerekhez hasonló mechanizmussal megosztani egymással, alkalmazásaik együttműködnek, egymás számára kölcsönösen átjárhatóak. A Sun Microsystems kezdeményezésére 2001-ben jött létre a Liberty Alliance szövetség abból a célból, hogy nyílt megoldást fejlesszen ki és alkalmazzon a hálózati azonosítás kezeléséhez. Egy ilyen megoldás azt jelentené, hogy megvalósítható az egypontos bejelentkezés, a decentralizált hitelesítés és a nyílt autentikáció bármely, az internetre csatlakozó eszközről, a hagyományos asztali számítógépektől és mobiltelefonoktól kezdve egészen a tv-kig, autókig, hitelkártyákig és pénztárgépekig. A szövetség tagjai között megtalálhatók a világ legismertebb márkanevei és szolgáltatói, amelyeknek termékei, szolgáltatásai lefedik a fogyasztói és ipari termékek, pénzügyi szolgáltatások, utazás, digitális média, kereskedelem, telekommunikáció és technológia széles körét.