GVH: a Magyar Telekomé lehet a KFKI Direkt Kft.

Kovács Attila, 2009. július 8. 14:32

A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (MT) 2009. február 9-én kötött szerződést KFKI Direkt Kft. üzletrészei 100 százalékának megvásárlására. A MT a Deutsche Telekom AG által irányított vállalkozás-csoport (DT-csoport) tagja. A DT-csoport magyarországi tagjainak meghatározó tevékenysége a vezetékes és mobil távközlés, valamint a kábeltelevíziós szolgáltatás. A csoport tagjai ezen túlmenően foglalkoznak informatikai szolgáltatással (azon belül rendszerintegrációs, hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint szoftvertámogatás és üzembe helyezés szolgáltatással), online tartalomszolgáltatással és reklámértékesítéssel, továbbá mobil technológián alapuló tartalombeszerzéssel és tartalomértékesítéssel.

A KFKI Direkt Kft. szintén foglalkozik rendszerintegrációs, hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint szoftvertámogatás és üzembe helyezési  szolgáltatásokkal. A MT-tal kötött szerződés értelmében az ezen szolgáltatásokon túlmenően végzett üzleti tevékenységekhez tartozó eszközök és munkavállalók egy, a KFKI Direkt Kft-ből kiválással létrejövő vállalkozásba kerülnek át.

A magyarországi forgalomból a rendszerintegrációs, a hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint a szoftvertámogatás és üzembe helyezés szolgáltatások egyike esetében sem haladja meg a DT-csoport részesedése a 15, a KFKI Direkt Kft-é pedig az 1 százalékot. Az említett tevékenységeket nagyszámú, jelentős nemzetközi háttérrel rendelkező vállalkozás végzi Magyarországon és mindegyik tevékenység esetén több olyan vállalkozás is van, melynek részesedése a magyarországi forgalomból meghaladja a DT-csoport és a KFKI Direkt Kft. együttes részesedését.

A versenytörvény szerint a GVH nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon. Mivel a rendszerintegrációs, a hardvertámogatás és üzembe helyezés, valamint a szoftvertámogatás és üzembe helyezés szolgáltatás piacokon az érintett vállalkozás-csoportok együttes részesedése nem éri el azt a mértéket (20 százalék), amely felett a GVH gyakorlata szerint felmerülhetnek versenyjogi aggályok, az összefonódást a GVH engedélyezte.