A GVH engedélyezte, hogy GTS CE megvegye az Interware-t

MTI Sajtóadatbank, 2010. november 10. 14:44

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem emelt kifogást az ellen, hogy a GTS Central European Holding B.V. (GTS CE) megvásárolta az IW Investor Group Zrt-től az Interware Internet Szolgáltató Zrt. (Interware) részvényeinek 100 százalékát, teljes irányítást szerezve a felett.

A GVH keddi közleménye szerint A GTS CE a közép-európai régióban aktív távközlési vállalat, integrált telekommunikációs szolgáltatásokat kínál, jellemzően alternatív szolgáltatóként. A GTS CE csoporton belül a magyar piacon aktív GTS-Datanet Távközlési Kft. (GTS) távközlési tevékenységet folytat: nagy és kiskereskedelmi hang-, adat- és internet-szolgáltatásokat nyújt, az Internet- és hang- szolgáltatások kivételével elsősorban üzleti ügyfeleknek, és emellett jelen van az adatközponti szolgáltatások piacán is. A Vienna Ingatlankezelő Kft. kizárólag a GTS számára történő ingatlan-bérbeadással foglalkozik, ám ezen társaság tevékenységét az összefonódás nem érinti.

 Az Interware Internet Szolgáltató Zrt. a hazai távközlési szolgáltatási (internet, béreltvonali, és hangszolgáltatási) piacokon és az adatközponti szolgáltatások piacán aktív.

 A GVH álláspontja szerint a távközlési szolgáltatási képességet nagymértékben meghatározza, hogy az egyes szolgáltatók milyen saját hálózattal rendelkeznek. A GTS és az Interware alapvetően alternatív piaci szereplőnek minősülnek, amelyek szolgáltatásaikat jelentős részben az inkumbens távközlési szolgáltatók hálózatához való hozzáférésre építve nyújtják (pl. szélessávú internet- és hangszolgáltatások). Ennek megfelelően az inkumbens távközlési szolgáltatókhoz és a saját előfizetőket elérő és gerinchálózattal rendelkező más szolgáltatókhoz (pl. mobilszolgáltatók és a nagyobb kábelszolgáltatók) képest kis piaci szereplőnek minősülnek.

 A GVH szerint ami az informatikai piac részének tekinthető adatközponti szolgáltatási piacot illeti, azon mind a GTS, mind az Interware jelen vannak. Mivel a folyamatosan bővülő piacon a fogyasztók igényeit - elsősorban kapacitás tekintetében – leginkább a közepes és nagyobb szereplők tudják kiszolgálni, e szolgáltatókra a folyamatos kapacitásbővítés jellemző. Az összefonódás elsődleges célja is az e piacon való jelenlét erősítése volt, kihasználva a méretgazdaságosságból származó előnyöket.

 Miután a felek együttes részesedése a távközlési és az adatközponti szolgáltatási piacok egyikén sem éri el a 20 százalékot, az összefonódással járó káros versenyhatásokat a GVH nem azonosított, így a tranzakciót engedélyezte.