KKV-k jövedelemtermelő képességének erősítése adat és infokommunikációs megoldásokkal

forrás Prim Online, 2011. november 14. 09:06

Az Elektronikus Adat- és Dokumentumkezelõ Szolgáltatók Szakmai Osztálya (ELADSZ) 2011.11.09-én alakult meg a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, Gazdasági Szolgáltatások Tagozat XXVI. osztály részeként. A szakmai osztály elsõdleges célja a hazai kis- és középvállalkozások jövedelemtermelõ képességének erõsítése az adat és infokommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén. 

Az új szakmai osztály elnöke Taivainen Krisztián, az Elastoffice Magyarország kft ügyvezetõ igazgatója lett.
„Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy olyan értékteremtõ szakmai munkában vállalhatunk fõszerepet, amely a hazai vállalkozások támogatását hivatott szolgálni. Meggyõzõdésünk, hogy a hazai KKV-szektor versenyképességének növekedése a vállalati munkafolyamatok teljes körû kontrollja és biztonságos mûködése révén teljesülhet igazán. A modern technológiai környezetben megvalósuló elektronikus adatkezelés alkalmazásával minden cégvezetõ páratlan versenyelõnyt kovácsolhat vállalkozása számára. Legyen szó vállalatirányítási és kontrolling vagy éppen projekt menedzsment és számviteli folyamatok menedzselésérõl. Az online dokumentum- és iratkezelés révén a vállalati dokumentumok rendszerezett, átlátható és visszakereshetõ formában állnak rendelkezésre a nap 24 órájában. A cégvezetés kezébe pedig olyan kontroll kerülhet, amely birtokában teljes rálátása nyílik a vállalaton belül zajló valamennyi munkafolyamatra” – összegezte Taivainen Krisztián.

A szervezet alapvetõ célkitûzése egy formabontó vállalatvezetési filozófia megismertetése és meghonosítása a hazai vállalati környezetben. Az ELADSZ létfontosságú feladatának tekinti a piaci szereplõk tájékoztatását és edukálását, amelynek keretein belül egy merõben új cégvezetési kultúrát sajátíthatnak el. A BKIK budapesti és országos szakmai szervezetek támogatását élvezve kívánja népszerûsíteni az elektronikus adat- és dokumentumkezelési szolgáltatások sokrétû felhasználási lehetõségeit.

„A kamara mindig is nyitott volt az új, elõremutató lehetõségek és innovációs megoldások iránt. Különösképpen azok a kezdeményezések élvezik támogatásunkat, amelyek a hazai vállalkozó közösség munkáját és eredményességét segítik elõ” – hangsúlyozta Faragó Ilona, a BKIK Gazdasági Szolgáltatások tagozatának elnöke.
Az adat és infokommunikációs technológiai megoldások számtalan példáját láthatjuk, amelyek már bizonyítottak a gyakorlatban. Az új osztály szeretné, hogy minél több cég részese legyen egy sikereses vállalatvezetési kultúrának, amelynek elsõ lépése az azt megalapozó technológia környezet. Az ELADSZ bízik benne, hogy az elektronikus adat- és dokumentumkezelés alkalmazása a kis és középvállalkozások hatékonyságának és eredményességének ugrásszerû fellendülését hozza magával. A szakmai osztály hosszú távú elképzelése egy olyan szakértõi értékteremtõ közösség kialakítása, amely a vállalkozások jövedelemteremtõ képességének növelésén túl további támogató hátteret ad.

„A szakmai munka már kezdetét vette, amelynek hangsúlyos részét képezik a kamara égisze alatt megrendezésre kerülõ különbözõ konferenciák és vállalkozói fórumok. A rendezvények elsõ állomása, egy pénzügyi, számviteli és könyvelõ szakemberek számára tartott elõadás lesz 2011. november 17-én. Az érdeklõdõk hasznos információk birtokába juthatnak az új technológiai lehetõségekrõl, a távkönyvelésrõl és az e-számlát érintõ kérdésekrõl” – hívta fel a figyelmet Faragó Ilona.