Kedvező a helyzet a nyereséges növekedés eléréséhez

forrás: Prím Online, 2018. február 9. 09:31

Az átalakítás optimálisabb szerkezetű és erősebb portfóliót és tevékenységeket eredményezett – derül ki az ABB 2017. évi pénzügyi jelentéséből.

 

A 2017-es év főbb számai: 

– A kisebb volumenű, de rendszeres rendelések értéke 5%-kal nőtt*, állománya minden divízióban és régióban magasabb volt, a teljes rendelésállomány szintje stabil és kiegyensúlyozott volt 

– 1%-kal nőtt az árbevétel  

– Az ABB Ability a növekedés motorja minden divíziónkban 

– Egyszerűbb szerkezetű, de erősebb portfolió:    

   • A B&R és a Keymile felvásárlása befejeződött; a GE Industrial Solutions akvizíciójáról szóló megállapodás aláírásra került  

   • Lezárult a nagyfeszültségű kábelekre szakosodott üzletág értékesítése; két vegyesvállalati megállapodás került aláírásra EPC típusú, azaz a tervezést, a beszerzést és a kivitelezést is magába foglaló fővállalkozásokra  

   • Folyamatban van az üzleti modell megváltoztatása az Energetikai Hálózatok, a Robotika és Gyártásautomatizálás, valamint az Ipari Automatizálás divíziókban  

– Az üzemi EBITA-marzs 12,1%**; alakulását az EPC tevékenységekkel kapcsolatos költségek 30 bázisponttal befolyásolták  

– Az adózott nyereség 17%-kal nőtt, és elérte 2 213 millió dollárt  

– A működési cash flow stabil; a nettó forgótőkének az árbevétel százalékában kifejezett értéke 11,3%-ra csökkent – a 9. egymást követő alkalommal nő a részvények után fizetett osztalék; javasolt értéke: 0,78 CHF/részvény  

 

A negyedik negyedév főbb számai:  

– A kisebb volumenű, de rendszeres rendelések értéke 9%-kal nőtt, állománya minden divízióban és régióban magasabb volt; a szerviz rendelésállománya 7%-kal növekedett  

– Árbevétel: -1%  

– Az üzemi EBITA marzs 10,9%; alakulását az EPC tevékenységekkel kapcsolatos költségek 150 bázisponttal befolyásolták    

– Az Energetikai Hálózatok divízió jövedelmezősége –pro-forma alapon – belül van a 2018-ra előirányzott haszonkulcssávon   

– A működési cash flow 31%-kal javult   

 

„A 2017-es, átalakulással jellemezhető év során karcsúbb szervezeti felépítésű, megerősödött ABB-ét sikerült kialakítanunk. A digitalizálás-orientált „digital-first” portfóliónk, amellyel a közüzemi szolgáltatások, az ipar, a közlekedés, valamint az infrastrukturális szektorban működő vevőink igényeit kívánjuk kielégíteni, két világos értékajánlaton alapszik: az elektromos energia eljuttatása az erőművektől a fogyasztóig, illetve az ipari vállalatok automatizálása a természeti erőforrások kitermelésétől a késztermékek gyártásáig,” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer, az ABB vezérigazgatója. „Az éves eredményeink alakulására fékező hatást gyakorolt a vállaltnál folyó erős átalakítási folyamat.  A tevékenységeink súlypontjának áthelyezését célzó intézkedéseinknek köszönhetően javítottuk a versenyképességünket, nagyobb növekedési ütemű piaci szegmensek felé fordultunk, és csökkentettük az ABB kockázati szintjét.  Negyedik egymást követő negyedévben sikerült növelnünk a kisebb volumenű, de rendszeres rendelések értékét. A 2017-es évben elért lendületnek köszönhetően kedvező helyzetben vagyunk ahhoz, hogy a javuló globális piaci körülmények között nyereséges növekedést érhessünk el. A mai javaslatunk, amely szerint a 9. egymást követő évben emelni kívánjuk a részvényeink osztalékát, egyértelműen bizonyítja, hogy bizalommal tekintünk a jövőbe.”

 

 

Rövid távú kilátások  

A makrogazdasági jelek pozitív trendet mutatnak Európában és az Egyesült Államokban, és Kínában várhatóan tovább folytatódik a növekedés. Általánosságban a globális piac visszatalál a növekedéshez, miközben a világ különböző részein bizonytalanságok hathatnak rá. Az olajárak és a devizaköltségek hatásai továbbra is befolyásolják a vállalat eredményeit.  

 

A 2017-es teljes év csoportszintű eredménye 

2017-ben az ABB határozott, kiegyensúlyozott pénzügyi teljesítmény nyújtott a piaci szembeszél és a folyamatban lévő átalakulás ellenére. Az összmegrendelés stabil volt (US dollárban stabil). A rendszeres rendelések növekedése (a 15 millió $ alatti megrendelések számítanak rendszeres megrendelésnek) minden negyedévben fokozódó lendületet mutatott, és az egész évre vetítve 5 százalékkal (6 százalékkal dollárban) emelkedett, enyhítve a nagy megrendelések csökkenésének hatását. A nagy megrendelések részaránya a teljes rendelésállományon belül 2017-ben 8,5 százalék volt, szemben a 2016-os 13.5 százalékkal. Ez a csökkenés részben az ABB üzleti modellváltásának tudható be. A szolgáltatási („szerviz”) megrendelések állománya 8 százalékkal (8 százalék USA dollárban) nőtt, elérve a cégcsoport összes megrendeléseinek 20 százalékát.  

 

2017 decemberében a teljesítésre váró rendelésállomány 22 414 millió $ volt, 4 százalékkal (2 százalék USA dollárban) alacsonyabb, mint az előző évben. A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya (book-to-bill ratio**)  0,97× volt 2017-ben, összehasonlítva a 0.99×-es 2016-ossal.   

 

A bevételek 1 százalékkal (1 százalék USA dollárban) javultak, elérve a 34 312 millió $-t, amihez pozitívan járult hozzá az Energetikai Termékek, illetve Robotika és Gyártásautomatizálás divízió, ami jobban ellentételezte az Ipari Automatizálás és az Energetikai Hálózatok divízióknál tapasztalt visszaesést. A teljes szolgáltatási bevételek 3 százalékkal (3 százalék USA dollárban) nőttek, és most 18 százalékon állnak a teljes csoport bevételeit tekintve.  

 

ABB 2017-ben is folytatta a Next Level stratégiájának végrehajtását. A vállalat elindította a digitális megoldásokat kínáló platformját, az ABB Ability-t, és folytatta a befektetést a digitalizálás, az értékesítés, a márkaépítés (branding) és a kutatás-fejlesztés területén. Jelentős költségmegtakarítást ért el a szellemi dolgozók termelékenységének javítást célzó „White Collar Productivity” programjának köszönhetően, hasonlóan eredményes volt az ellátási lánc/működési kiválóság területén, illetve végrehajtott vagy bejelentett számos jelentős tranzakciót is. Folytatta portfóliója kockázatának csökkentését a nem alaptevékenységet jelentő üzletrészek eladásával, és lépeket tett arra is, hogy megváltoztassa az EPC-típusú, azaz tervezést, beszerzést és kivitelezést is felölető fővállalkozási tevékenységek üzleti modelljét. Ezek a lépések hatással voltak az egész évi eredményre. A társaság üzemi EBITA-ja 2 százalékkal (1 százalék USA dollárban) 4 130 millió $-ra csökkent. A csökkenés az EPC-tevékenységek 140 millió $-os költségének volt betudható. A közölt működési EBITA-marzs 12,1 százalék volt, 30 bázisponttal alacsonyabb, köszönhetően az EPC-tevékenységek költségeinek, amelyek nélkül a marzs stabilan alakult volna.

 

A 2017. évi nettó árbevétel 17 százalékkal nőtt az előző évihez képest, elérve a 2 213 millió $-t, ami elsősorban az átalakításokhoz kapcsolódó szerkezetátalakítások alacsonyabb költségének, a szerkezet-átalakítással összefüggő kisebb költéseknek, valamint az üzletrészek 2017-es eladásából származó nettó nyerségnek tudható be. Az egy részvényre jutó nyereség 17 százalékkal 1,04 dollárra nőtt. A működési EPS 1,25 $ volt, 1 százalékkal alacsonyabb állandó devizában számolva****.    

 

Összehasonlítva 2016-tal a működési tevékenységből származó cash-flow stabil volt, értéke a teljes évre vetítve 3 799 dollár volt. Az ABB továbbra is profitálni tudott a nettó forgótőke-gazdálkodás terén elért eredményekből, mely eredmények 2017-ben közel 600 millió dollár készpénzt generáltak.  A nettó forgótőke árbevétel százalékában kifejezett értéke** 11,3%-ra csökkent, ami a tavalyi évhez képes 10 bázispontos javulást jelent. A tőkeráfordítások értéke 2017-ben, csoportszinten 949 millió $ volt.  A rendelkezésre álló, megtermelt pénzösszeg (free cash-flow) értéke 2 926 millió $ volt; ez 5%-os csökkenést jelent 2016-hoz képest. A befektetések készpénzhozama 12,4% volt, szintjére jelentős hatást gyakorolt a B&R felvásárlása. 

 

2017. negyedik negyedév: a vállalatcsoport eredményei  

Rendelések  

A teljes rendelésállomány értéke a negyedik negyedévben 3%-kal csökkent (USD-ben kifejezve 2%-kal nőtt), mivel a kisebb volumenű, de rendszeres rendelések növekedése nem tudta ellensúlyozni azt, hogy az Energetikai Hálózatok és az Ipari Automatizálás divíziókban az előző évi kivételes jó évhez képest alacsonyabb volt a nagy értékű megrendelések szintje. A rendszeres rendelések állománya 9%-kal javult (USD-ben kifejezve 15%-kal), minden divízióban növekedett a „third-party” rendszeres rendelések állománya. A tavalyi 17%-os részarányukhoz képest, a nagy volumenű rendelések a teljes rendelésállomány 7%-át tették ki. A tavalyi árfolyamánál gyengébb amerikai dollár 3%-os pozitív, árfolyam-átváltásból eredő hatást gyakorolt a lejelentett rendelések értékére. Az üzleti portfólió változásai, amelyek a B&R akvizíciójával és az üzletrészek 2017. évi eladásával voltak kapcsolatosak, nettó 2%-kal növelték a lejelentett teljes rendelésállomány érétkét.  A gyorsan számlázható rendelésállomány aránya  (book-to-bill ratio) a negyedik negyedévben  0,91× volt; ennek a 2016-os év hasonló időszakában regisztrált értéke 0,92x volt.   

 

A szervizrendelések teljes állománya 7%-kal nőtt (USD-ben 11%-kal); a szervizrendelések teljes rendelésállomány százalékában kifejezett növekedése 21%-os volt, szemben a tavaly évi, hasonló időszakban regisztrált 20%-hoz képest.

 

Árbevétel  

Az árbevétel 1%-kal csökkent (USD-ben kifejezve 3%-kal nőtt), mivel a Robotika és Gyártásautomatizálás divízió erős növekedése nem tudta ellensúlyozni az árbevétel Energetikai Hálózatok divízióban bekövetkező csökkenését.  Az Ipari Automatizálás és az Energetikai Termékek divíziókban az árbevétel szintje stabilan alakult. A szerviz tevékenységek árbevétele 7%-kal növekedett (USD-ben 11%-kal), a teljes árbevétel 20%-át tette ki, szemben a tavalyi 19%-os részaránnyal.  A tavalyi árfolyamánál gyengébb amerikai dollár pozitív árfolyam-átszámítási hatást gyakorolt a lejelentett teljes árbevételre, azt 3%-kal növelte.  Az üzleti portfólió változásai, amelyek a B&R akvizíciójával és az üzletrészek 2017. évi eladásával voltak kapcsolatosak, nettó -1%-os hatást gyakoroltak a lejelentett teljes árbevételre.        

 

Üzemi EBITA  

Az üzemi EBITA 1 021 millió USD volt, állandó árfolyambázison számolva 7%-kal (USD-ben 3%-kal) csökkent. A nettó pozitív megtakarításokat eredményező lépéseink az üzemi EBITA javítása mellett bőven ellensúlyozni tudták az EPC-tevékenységekkel kapcsolatos közel 140 millió dollárra rúgó költségeket is. A negyedik negyedévre lejelentett üzemi EBITA-marzs 10,9%-volt, szintje az EPC-tevékenységek költségei miatt 150 bázisponttal alacsonyabban alakult.  

 

Nettó eredmény, alap- és működési EPS (részvényenkénti hozam)   

A nettó nyereség 393 millió dollár volt, 8% -kal alacsonyabb amerikai dollárban, és a fent leírt tételek mellett, a magasabb szerkezetátalakítási és szerkezetátalakításhoz kapcsolódó költségek, az Oil & Gas EPC üzletág értékesítéséből származó veszteség, valamint a külföldi deviza- és árutőzsdei különbségek befolyásolták. A 0,18 dolláros egy részvényre jutó jövedelem 7 százalékkal volt alacsonyabb a 2016. negyedik negyedévéhez képest. A 0,33 dolláros részvényenkénti működési eredmény 2 százalékkal magasabb volt állandó devizaárfolyamon számolva****.  

 

Működési tevékenységből származó cash-flow  

A működési tevékenységből származó cash-flow 1 869 millió $ volt, így a 2016-os negyedik negyedévében elért 1 428 millió USD-hez képest 31% -kal növekedett. Az eredményt, szemben a 2016-tal, 2017 negyedik negyedévében tapasztalt erőteljesebb forgótőke javulások is alátámasztották, ami az ügyfeleknél lévő kintlévőségek hatékonyabb begyűjtését is tükrözi.   

 

___________________________________

* A „Kulcsszámok táblázata” a rendelések, a rendszeres rendelések, az árbevételek és a rendelésállomány növekedését összehasonlító alapon (helyi pénznemben korrigált felvásárlások és tőkekivonások), USD-ben kifejezve mutatja be.

** A nem GAAP szerinti egyeztetéseket lásd a “Supplemental Financial Information” című sajtóközlemény mellékletében.

*** Állandó árfolyam (nincs a portfólió változáshoz igazítva). 

**** Az EPS növekedési rátát kerekítetlen számokkal számították. Az összehasonlító részvényenkénti jövedelem konstans árfolyamon (2014-es árfolyamok és nincsenek korrigálva az üzleti portfólióváltozásokhoz)

Kulcsszavak: ABB +céginfó

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Az Influence Media nyerte a Continental Magyarország kommunikációs tenderét

Többfordulós, meghívásos tenderen az Influence Media integrált kommunikációs ügynökség nyerte el a Continental Magyarország vállalati kommunikációs és PR feladatokra kiírt tenderét. A közös munka már áprilisban elindult, az együttműködés keretében az ügynökség a Continental országos vállalati kommunikációs osztályának, illetve a gumiabroncs üzletágának nyújt kommunikációs szolgáltatást.

2023. május 31. 21:27

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Hogyan lopják el adatainkat a hackerek és mire figyeljünk jelszókezelő vásárlásakor?

2023. május 31. 15:40

Itt a legnagyobb webáruházak rangsora

2023. május 23. 20:10

Új fizetési kapu magyar e-kereskedőknek

2023. május 18. 12:49

Nem törődünk eléggé online adataink védelmével

2023. május 8. 15:39