A Magyar Telekom 2020. harmadik negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2020. november 5. 11:01

A Magyar Telekom közzétette 2020. harmadik negyedévre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

Az összbevétel éves összehasonlításban 1,8%-kal 167,7 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében. A távközlési szolgáltatási bevételek emelkedése, a magasabb volumenű magyarországi készülékértékesítés, valamint a dénár forinthoz képest jelentkező erősödéséből származó pozitív árfolyamhatás ellensúlyozta a magyarországi rendszerintegrációs és IT (RI/IT) bevételek visszaesését. 2020 első kilenc hónapjában a bevételek éves összevetésben nagyjából stabilan, 484,2 milliárd forintos szinten alakultak.

 

 • A mobil bevételek éves összehasonlításban 2020 harmadik negyedévében 2,7%-kal 92,6 milliárd forintra ill. az év első kilenc hónapjában 2,6%-kal 266,7 milliárd forintra nőttek a mobil adatbevételek és készülékértékesítések emelkedésének köszönhetően, ami teljes mértékben ellensúlyozta az alacsonyabb kiskereskedelmi hangbevételeket. 

 

 • A vezetékes bevételek 2020 harmadik negyedévében éves összehasonlításban 5,3%-kal 55,1 milliárd forintos szintre, míg 2020 első kilenc hónapját tekintve 2,1%-kal, 161,0 milliárd forintos szintre nőttek, mivel a TV- és a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek emelkedése ellensúlyozta a hangalapú bevételek visszaesését, valamint a magasabb nyújtott kedvezmények hatását.

 

 • A rendszerintegrációs (RI) és IT bevételek 2020 harmadik negyedévében 10,1%-kal, 20,0 milliárd forintra estek vissza éves összehasonlításban, míg az év első kilenc hónapját tekintve a bevételek 15,5%-kal csökkentek. A magyarországi bevételek csökkenése a magyar közszféra számára nyújtott alacsonyabb implementációs projektvolument tükrözi.

 

A közvetlen költségek éves összehasonlításban 4,6%-kal 72,4 milliárd forintra nőttek 2020 harmadik negyedévében, míg 2020 első kilenc hónapját tekintve 1,2%-os emelkedéssel 206,6 milliárd forintot értek el. Bár az RI/IT-hez kapcsolódó költségek alacsonyabban alakultak éves összehasonlításban, az egyéb közvetlen költségek, a követelések értékvesztése és a távközlési adó emelkedése összességében magasabb közvetlen költség szintet eredményezett.

 • Az összekapcsolási díjak éves összehasonlításban 2,5%-kal 5,5 milliárd forintra emelkedtek 2020 harmadik negyedévében, tükrözve a hálózaton kívüli mobil hangalapú forgalom, elsősorban Észak Macedóniában jelentkező növekedését, ami a belföldi mobilszolgáltatók felé magasabb összegű kifizetéseket eredményezett.
   
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben 13,7%-kal 14,0 milliárd forintra csökkentek 2020 harmadik negyedévében, a kapcsolódó projektek alacsonyabb magyarországi volumene miatt.
   
 • A követelések értékvesztése éves összehasonlításban 1,0 milliárd forinttal 2,4 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében, tükrözve a magyarországi mobil és vezetékes működésben alkalmazott értékvesztési kulcsok 2019 harmadik negyedéves csökkentéséből eredő egyszeri kedvező hatásának hiányát. Ezt részben ellensúlyozta a magyarországi mobil követelések kedvező korosodása 2020 harmadik negyedévében, valamint Észak-Macedóniában leírt követelések behajtásának és a 2019 harmadik negyedévi eredményeket negatívan befolyásoló egyszeri tételek hiányának együttes hatása.
   
 • A távközlési adó éves összehasonlításban 1,5 milliárd forinttal 7,6 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében, a magyarországi lakossági és üzleti szegmensben egyaránt tapasztalt mobil hangalapú forgalom emelkedés és a magasabb lakossági vezetékes forgalom, valamint egy egyszeri, 2020 harmadik negyedévében történt korrekció együttes hatása miatt. 
   
 • Az egyéb közvetlen költségek éves összehasonlításban 6,8%-kal 42,9 milliárd forintra nőttek 2020 harmadik negyedévében, elsősorban a mindkét országban jelentkező eszközértékesítéshez kapcsolódó költségek növekedése, valamint a magasabb magyarországi TV tartalom díjak következtében (amit tovább erősített a forint euróval szembeni gyengülése). Ezt csak részben tudták ellensúlyozni az alacsonyabb roaming kifizetések.

 

A bruttó fedezet éves összehasonlításban 2020 harmadik negyedévében nagyjából stabilan alakult, 95,2 milliárd forintos szinten, mivel a magyarországi távközlési szolgáltatási bevételek magasabb értékét ellensúlyozták az alacsonyabb roaming bevételek és az éves összehasonlítást negatívan befolyásoló egyszeri tételek együttes hatása. Az év első kilenc hónapjának tekintetében a bruttó fedezet enyhén, 277,6 milliárd forintra csökkent, amit a fenti tényezők és az alacsonyabb RI/IT hozzájárulás együttes hatása magyaráz.

 

A közvetett költségek éves összehasonlításban 3,5%-kal 34,5 milliárd forintra javultak 2020 harmadik negyedévében, illetve az év első kilenc hónapját tekintve 2,5%-kal 114,4 milliárd forintra, a Magyarországon bevezetett, széles körű költségcsökkentési intézkedéseknek köszönhetően.

 • A személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban kismértékben, 1,5%-kal 18,3 milliárd forintra nőttek 2020 harmadik negyedévében, mivel a magyarországi általános béremelés, valamint az eltérő éves eloszlás következtében jelentkező magasabb prémium elhatárolások együttes hatása ellensúlyozta az alacsonyabb Csoport szintű létszámhoz, az alacsonyabb magyarországi szociális járulék kifizetésekhez, ill. a gyakornoki foglalkoztatás formájának megváltozásához kapcsolódó kedvező hatásokat. 2020 első kilenc hónapjában a személyi jellegű ráfordítások éves szinten 3,3%-kal javultak, ami tükrözi az összes bér elem általános csökkenését.
   
 • Az egyéb működési költségek éves összehasonlításban 9,8%-kal17,3 milliárd forintra javultak 2020 harmadik negyedévében, mivel a leginkább a magyarországi marketing, tanácsadói és karbantartási költségek tekintetében jelentkező megtakarítások bőven ellensúlyozták az Észak-Macedóniában átmenetileg magasabb ráfordításokat. 
   
 • Az egyéb működési bevételek 2020 harmadik negyedévében éves összevetésben 1,1 milliárd forintra csökkentek, ami a magyarországi ingatlan értékesítésből származó bevételek elmaradását tükrözi. 

 

Az EBITDA éves összehasonlításban 1,9%-kal 60,7 milliárd forintra emelkedett 2020 harmadik negyedévében, míg 2020 első kilenc hónapját tekintve 0,2%-kal 163,3 milliárd forintra, mivel a stabil bruttó fedezet alacsonyabb közvetett költségekkel párosult. Az EBITDA AL éves összehasonlításban 1,5%-kal javult 2020 harmadik negyedévében, a fenti tényezők, valamint az éves összevetésben magasabb IFRS16 szerint elszámolt értékcsökkenési és amortizációs költségek miatt.

 

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves összehasonlításban 1,6 milliárd forinttal, 35,4 milliárd forintra emelkedtek 2020 harmadik negyedévében, a mindkét országban magasabban alakuló költségszint eredményeként. Magyarországon a növekedést az év során korábban megvásárolt frekvenciaengedélyek, valamint a rézhálózati elemeknek a rézhálózat kivezetési programra történő felkészülés keretében végzett hasznos élettartam csökkentése magyarázza. Észak-Macedóniában az értékcsökkenési és amortizációs költségek növekedése leginkább a tartalomszolgáltatáshoz kapcsolódó jogok, valamint a szoftverek és licencek magasabb amortizációs költségeinek eredménye.

 

Az adózott eredmény 50,9%-kal 19,7 milliárd forintra nőtt 2020 harmadik negyedévében, ami az éves összehasonlításban jelentkező nettó pénzügyi eredmény jelentős javulását tükrözi. 2020 első kilenc hónapjában a nettó profit 3,7% százalékkal 30,4 milliárd forintra csökkent mivel a stabilan alakuló EBITDA mellett, az értékcsökkenési és amortizációs költségek növekedését nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a javuló nettó pénzügyi eredmény.

 • A nettó pénzügyi eredmények éves összehasonlításban 7,7 milliárd forinttal 1,2 milliárd forintra javultak 2020 harmadik negyedévében. A jelentős javulás mögött elsősorban a változó hozamgörbe mozgások álltak, amelyek a származékos eszközök valós értéken történő szerepeltetéséből eredő nem realizált nyereséghez vezettek. Mindemelett a devizaalapú lízingkötelezettségekkel és egyéb tételekkel kapcsolatosan alacsonyabb átértékelési veszteségek kerültek elszámolásra az éves összehasonlításban előnyösebb devizaárfolyam mozgásoknak köszönhetően (a forint gyengülése az euróval szemben 2020 június vége és szeptember vége közötti időszak során alacsonyabb mértékű volt, mint 2019 azonos időszakában).
   
 • A nyereségadó 2020 harmadik negyedévében 4,5 milliárd forintra emelkedett éves összevetésben, mivel az adózás előtti eredmény emelkedése magasabb társasági adó ráfordításokat eredményezett, valamint a helyi iparűzési adó is kis mértékben nőtt.

 

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összehasonlításban 11,0%-kal 1,1 milliárd forintra csökkent 2020 harmadik negyedévében, mivel az EBITDA csökkenése és a magasabb értékcsökkenési és amortizációs költségek az észak-macedón tevékenység eredményének csökkenéséhez vezetett.

 

A szabad cash flow (spektrum licensz díj nélkül) 32,9 milliárd forint volt 2020 első három negyedévében, ami 29,5 milliárd forintos emelkedés az előző negyedévhez képest. A növekedés elsősorban az erős EBITDA és a működő tőke kedvező alakulásának következménye. Az 5G spektrum licensz díj 2020 második negyedévében történt kifizetését követően a szabad cash flow kiáramlás összesen (spektrum licensz díj kifizetése után) 21,4 milliárd forintot tett ki 2020 első három negyedévében. 

  

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott: „2020 harmadik negyedévében a Magyar Telekom változatlanul jó eredményeket ért el, így a tervek szerint haladunk éves célkitűzéseink elérése felé. Miközben az EBITDA termelésünk javult, felgyorsítottuk beruházásainkat a vezetékes hálózatba, aminek eredményeként további százezer háztartásra terjesztettük ki az optikai hálózat elérését. Továbbá Magyarországon elsőként a Magyar Telekom kínál 5G mobil hálózaton gigabit sebességet.  Előre tekintve bizonyos vagyok benne, hogy képesek leszünk arra, hogy az eddigieknél is több tartalmat, korlátlanságot és nagyobb rugalmasságot kínálunk ügyfeleinknek, miközben ezen szolgáltatások a bizonytalan COVID-19 vírushelyzetben még inkább kulcsfontosságúak lesznek.”

 

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Az Influence Media nyerte a Continental Magyarország kommunikációs tenderét

Többfordulós, meghívásos tenderen az Influence Media integrált kommunikációs ügynökség nyerte el a Continental Magyarország vállalati kommunikációs és PR feladatokra kiírt tenderét. A közös munka már áprilisban elindult, az együttműködés keretében az ügynökség a Continental országos vállalati kommunikációs osztályának, illetve a gumiabroncs üzletágának nyújt kommunikációs szolgáltatást.

2023. május 31. 21:27

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Hogyan lopják el adatainkat a hackerek és mire figyeljünk jelszókezelő vásárlásakor?

2023. május 31. 15:40

Itt a legnagyobb webáruházak rangsora

2023. május 23. 20:10

Új fizetési kapu magyar e-kereskedőknek

2023. május 18. 12:49

Nem törődünk eléggé online adataink védelmével

2023. május 8. 15:39