Fenntarthatóság, fintech, sokszínűség

forrás: Prím Online, 2021. szeptember 23. 12:41

Idén ünnepli alapításának 15. évfordulóját a Morgan Stanley budapesti központja. Az iroda elmúlt másfél évti-zedben jelentős informatikai centrummá bővült a globális pénzintézeten belül, miközben a technológia fejlődé-se az egész pénzügyi szektorban mélyreható változásokat hozott. Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti központjának vezetője az évforduló apropóján számba vette ezeket a változásokat.

 

Felértékelődött az informatika szerepe

1. Budapest pénzügyi informatikai központtá fejlődött. Kiváló elhelyezkedésének és a tehetséges munkaerőnek köszönhetően számos nagy pénzintézet jelent meg Budapesten az utóbbi időben. A Morgan Stanley 2006-ban az elsők között 30 fővel indult. A kezdetben matematikai modellező iroda mára jelentős informatikai és elemzőköz-ponttá bővült, amely fontos része a Morgan Stanley globális hálózatának, és több mint 2500 képzett munkatársat foglalkoztat.

 

2. Az informatika az egyik legfontosabb sikertényező lett a pénzvilágban. A technológia immár nem háttérfolya-mat, hanem stratégiai terület. A piacok elektronikussá válásával a gyorsaság, a megbízhatóság és a biztonság alap-vető kompetencia lett. A programkódok formájában megjelenő kvantitatív elemzés és stratégia főszerepet játszik a piacok kiszolgálásában, az ügyfelektől érkező megbízások teljesítésében, a kereskedési ötletek és fedezeti ügyle-tek kitalálásában és végrehajtásában. A Budapesten zajló munka így a Morgan Stanley versenyképességét döntő-en befolyásolja.

 

3. A kockázatkezelés kulcsterület lett. Az elmúlt tizenöt évben megnőtt a kockázatkezelés jelentősége, és a Mor-gan Stanley esetében Magyarország is kivette a részét ebből a növekedésből. A kockázatkezelési részleg 2008-ban tíz fővel indult – mára több mint 400 közgazdász, matematikus és más természettudományos és műszaki szakem-ber dolgozik a kockázati modelleken, elemzéseken, stressztesztelésen. A legmodernebb technológiák használatá-val gondoskodnak róla, hogy a bank megfeleljen a szabályozók és a belső döntéshozatal szigorodó követelményei-nek.

 

4. A technológia növelte a bankbiztonságot. Az elmúlt másfél évtizedben a bankrendszer egyre sokrétűbb kiber-fenyegetésekkel néz szembe, 40 másodpercenként*  történik egy kibertámadás. A digitális transzformáció azon-ban a biztonságot is fokozta a pénzügyekben. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a visszaélé-sek felderítésében: gépi tanulással fejlesztett algoritmusok szúrják ki a gyanús tevékenységeket, és hívják fel rájuk a biztonsági szakemberek figyelmét. A Morgan Stanley budapesti irodájában is számos csapat foglalkozik a kiber-biztonsággal.

 

5. A fintech vállalatok versenyre keltek a bankokkal – de együtt is működnek velük. A 2006 óta eltelt időben szinte nulláról 6 milliárd fölé nőtt**  az okostelefon-felhasználók száma, ami a pénzvilágban rengeteg fintech vállalkozást hívott életre. Noha ezeket a cégeket gyakran a nagy pénzintézetek versenytársaként írják le, a Morgan Stanley például számos területen működik együtt fintechekkel a kiberbiztonságtól a kereskedések végrehajtásáig, a gépi tanulásra épülő adatelemzéstől a kvantumalgoritmusok – egyelőre kísérleti – pénzügyi alkalmazásáig.

 

 

A legfontosabb új technológiák

6. Felgyorsult a felhőtranszformáció. A vezető pénzintézeteknek robosztus, biztonságos és gyors reagálású globá-lis infrastruktúrát kell fenntartaniuk. Több ezer alkalmazást futtatnak, és bár némelyikhez, például az alacsony vá-laszidőt megkövetelő alkalmazásokhoz jelentős telepített kapacitásra van szükség, tekintélyes részük remekül működik felhőkörnyezetben is. A globális felhőpiac több mint hatszorosára nőtt***  az elmúlt évtizedben. A Mor-gan Stanley-nél fontos felhőtranszformációs csapatok kaptak helyet Budapesten.

 

7. Létfontosságúvá vált a távoli elérés. Egy nagy banknak mindig megfelelő készenléti tervekkel kell rendelkeznie, hogy váratlan eseményekkel szembesülve is zavartalanul működhessen ¬– még olyankor is, amikor nagyszámú al-kalmazott kényszerül egyszerre távmunkában dolgozni. A Covid-19 világjárvány extrém próbatétel elé állította ezt az infrastruktúrát, hiszen több tízezer munkatársnak kellett egyszerre távolról hozzáférnie komplex rendszerek-hez, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson a bank az ügyfeleknek. A távoli elérésért felelős szakemberek tekintélyes része a budapesti irodában dolgozik.

 

8. Az automatizáció hatékonyabbá tette a működést. A bankok számos területen használják ki az automatizáció előnyeit, így képesek kiváltani olyan mindennapi tevékenységeket, mint az emailcsatolmányok letöltése, a számlák és ügyféldokumentumok feldolgozása vagy az adatellenőrzés. Az automatizáció révén nő a hatékonyság, csökken az emberi hibák száma, racionalizálhatóak a költségek, a munkatársaknak pedig több idejük jut kreatívabb felada-tok megoldására. A Morgan Stanley 2021-ben úgy döntött, hogy Budapesten alakítja ki új Automatizációs Tudás-központját, amelynek célja az automatizáció felgyorsítása a munkatársak aktív részvételével.

9. Az MI-forradalom a pénzügybe is elért. A mesterséges intelligencia számos banki tevékenységet forradalmasít az adatelemzéstől a kockázatelemzésen át az ügyfélkezelésig. A Morgan Stanley-nél a vagyonkezelési üzletág használja az egyik legsikeresebb MI-alkalmazást. A részben Budapesten kifejlesztett Next Best Action prediktív analitika és gépi tanulás segítségével ismer fel folyamatokat, piaci eseményeket és azok hatását az ügyfelek port-fóliójára, így lehetővé teszi, hogy a bank 15 ezer pénzügyi tanácsadója minden ügyfelének személyre szabott szol-gáltatást nyújtson.

 

10. Megnőtt az adatvizualizáció szerepe. A rendelkezésre álló adatok mennyisége megsokszorozódott az elmúlt években, és tovább emelkedik. Az elmúlt évtizedben 2-ről 4 zettabájtra emelkedett****  az online adatok meny-nyisége (1 zettabájt ezermilliárd gigabájt). Az MI-nek adatokra van szüksége, de az embereknek is meg kell érteni-ük az adatok sokaságát. A banki munkatársak és a szabályozó hatáságok könnyen érthető és releváns információ-kat várnak, ezért az adatvizualizáció fontossága megnőtt az elmúlt 15 évben. A Morgan Stanley budapesti központ-jában dolgozó adatvizualizációs szakemberek olyan riportokat készítenek, amelyek gyors áttekintést nyújtanak bonyolult folyamatokról. 

 

Az informatika átalakítja a munkát és a kultúrát

11. A sokszínűség jobban előtérbe került. Az elmúlt 15 évben egyértelművé vált, hogy a sokszínű és változatos háttérrel rendelkező munkatársakból álló csapatok jobb üzleti döntéseket hoznak. A Morgan Stanley budapesti központjában folyamatosan nő a női informatikusok száma, és a vállalat dolgozik azért, hogy iparági szinten is nőjön a nők aránya a természettudományos, informatikai, műszaki és matematikai (STEM) munkakörökben. A Nők a Tu-dományban Egyesülettel partnerségben a vállalat életre hívta a Smartiz programot, amelynek keretében középis-kolás diáklányok mélyíthetik el matematikai tudásukat, illetve ismerkedhetnek meg a kódolás alapjaival.

 

12. Sok pályán kell majd valamilyen szintű programozói tudás. Néhány éven belül alig lesz olyan terület, ahol alap-vető IT, digitális, programozási ismeretek nélkül versenyképes lehet valaki. A pénzügyben különösen előnyös a magas szintű digitális írástudás, az elemző és modellező munkakörökben pedig egyenesen elengedhetetlen. A Morgan Stanley ezért több egyetemmel indított közös programot, hogy a közgazdászok és menedzserek követke-ző nemzedékét felkészítse a pénzügy új, digitális korszakára. A hitelderivatívákról és a derivatív piacokról szóló kur-zusok mellett a bank alkalmazottai a praogramnyelvek pénzügyi felhasználását is oktatják több felsőoktatási intéz-ményben is.

 

13. A rugalmas munkavégzés mindennapi gyakorlattá vált, és ezt a technológia tette lehetővé. A Covid-19 a pénz-ügyi munkáról alkotott képünket is megváltoztatta. Azok a munkahelyek, ahol a rugalmas munkavégzés már a jár-vány előtt is bevett gyakorlat volt, könnyebben tudtak átállni a digitális működésre. A Morgan Stanley ezek közé a munkahelyek közé tartozik, ahol az otthoni munka, a részmunkaidő, a job sharing és a törzsidő része a mindenna-poknak.

 

14. Kulcsterületté vált a fenntarthatóság. A klímaváltozás, a műanyagszennyezés és más környezeti problémák jelentős veszélyt jelentenek, a pénzintézetek azonban a megoldásnak is részei lehetnek. Ennek eszközei lehetnek a zöld kötvények, amelyek megvásárlásával a befektetők környezetvédelmi beruházásokat finanszírozhatnak az energiahatékonyság, a fenntartható erdőgazdálkodás vagy a mezőgazdaság területén. A Morgan Stanley „Impact Quotient” (IQ) nevű rendszere pedig nagy mennyiségű adat elemzésével ad képet a befektetőknek arról, hogy portfoliójuk mennyiben felel meg az általuk meghatározott társadalmi célok támogatásának a klímaváltozástól az oktatás támogatásáig.

 

15. Lazábbá vált a dress code. Az előző évtizedekben a bankszektort sokan a szigorú öltözködési szabályokkal azo-nosították, sok informatikai szakember emiatt idegenkedik attól, hogy nagy pénzintézetnél dolgozzon. Eközben a Morgan Stanley budapesti központjának munkatársai arról számolnak be, hogy a laza dress code-nak és a problé-mamegoldó légkörnek köszönhetően a vállalat budapesti központjában olyan a közeg, mintha egy technológiai cégnél dolgoznának.

 

____________

*  Cybersecurity in the Connected Age | Morgan Stanley Minute

**  Smartphone users 2020 | Statista

***  Global hosting and cloud computing market 2010-2020 | Statista

****  Total data volume worldwide 2010-2025 | Statista

Kulcsszavak: Morgan Stanley

Trend ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Teljes sebességgel a tehetségtámogatásban

Az új tehetségek fejlesztése iránti elkötelezettség részeként a norelem a közelmúltban a VDI-Racing-Camp legfontosabb támogatójává vált. A 2022-es esemény a norelem második rendezvénye volt a VDI-vel történő együttműködésben, miután az első tábor 2019-ben sikeresen lezajlott.

2022. október 6. 20:16

Nem lesz elég karácsonyi ajándék?

Rémisztő tendencia figyelhető meg a tengerentúli szállítmányozásban: az előző évekhez képest 2022 őszén a kereskedők érzékelhetően kisebb volumenű árurendelésekkel készülnek fel a karácsonyi időszakra. Mihály Attila, a Trans-Sped légi, tengeri és vasúti szállítmányozási osztályvezetője a megfelelő időben történő ajándékvásárlásra hívja fel a figyelmet.

2022. október 6. 18:41

Függetlenedik az Ingenico

Az Apollo Funds által történt felvásárlás sikeres befejezését követően az Ingenico, a fizetési- és kártyaelfogadási megoldások globális piacvezetője bejelentette, hogy független vállalatként folytatja működését, és új felügyelőbizottságot nevezett ki. A bizottság feladata, hogy segítse a menedzsmentet az Ingenico ambiciózus üzleti stratégiájának megvalósításában.

2022. október 6. 15:17

Mi kell ahhoz, hogy megszülessen az első “Hunikornis”?

Magyarország továbbra sem nevelt ki egyetlen unikornist sem, azaz olyan privát, tehát még nem tőzsdén lévő céget, amelynek értéke eléri az 1 milliárd dollárt, holott többek közt Észtországban, Szlovéniában és Izraelben is több tucat van már belőlük. Észtország, amely évtizedes hátrányból indult, nemhogy előttünk jár, hanem a lakosságarányos unikornisok számában egyenesen világcsúcstartó, és ezt nem utolsósorban a támogató politikának és a jó ökoszisztémának tudják be. 

2022. október 6. 09:55

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Netezz biztonságban! – kreatív pályázatot hirdet diákoknak az ESET

2022. október 5. 15:10

Jól szerepeltek a magyar diákok a juniorok informatikai diákolimpiáján

2022. szeptember 26. 18:20

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2022. szeptember 21. 13:46

Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

2022. szeptember 19. 18:00