Felhőútvesztő: Komplexitásról egyszerűen

forrás: Prím Online, 2019. július 7. 11:25

A cloud, vagyis a felhő ma már nem elvont „varázsszó”, és nem is csupán a felhasználók kényelmét segítő lehetőség, hanem a gazdaság és a vállalatok fejlődését felpörgető üzleti-technológiai komplex megközelítés. A felhő a folyamatos innovációnak és az egyre többféle új szolgáltatásnak köszönhetően egyre hatékonyabbá, de egyre komplexebbé is válik. A lehetőségek és megoldások szélesedésével a személyre szabott utat megtalálni egyre nagyobb kihívást jelent a cégek számára. A felhőbe költözés ráadásul nem a vége, hanem a kezdete egy új folyamatnak. Helyzetjelentés felhő frontról Steve Rosa-tól, a Getronics Globális Üzletfejlesztési, Cloud-infrastruktúra és Biztonsági alelnökétől.

A cloud, vagyis a felhő fontos, sőt egyenesen kötelező állomás a vállalatok fejlődésében. Bár ma már egyre ritkábban kell meggyőzni a vezetőket az átállás szükségességéről, azért akadnak, akik még nem ismerték fel a felhő jelentőségét. A lehetőségek megismerését követően azonban bárki könnyen belátja a cloud megkerülhetetlenségét. Érdemes minden vállalatvezetőnek megismerni a felhő működésének alapkoncepcióját, pilot projekteken keresztül betekinteni a használatába, felvetni és eloszlatni a biztonsággal kapcsolatos kétségeket.

 

A felhő többé nem egyszerűen csak eszköz, hanem a vásárlói élmény növelésének és finomításának kiváló platformja. Az IT szektor jelenlegi három nagy kihívásának megválaszolásában is központi szerepe van: ezek a biztonság, az adatok és a munkahelyek kérdései. A felhő mindháromra kitűnő válasz lehet. De hogyan használhatják ki a vállalatok a felhő adta előnyöket? Hol tart ma a felhő egyáltalán? Hogyan fejlődik, milyen kihívások elé állít és milyen lehetőségeket rejt a cloud? 

 

Több lehetőség, nagyobb komplexitás

Szerencsére vezetőként egyre többen hisznek ma már a felhőben, de sokan közülük azt gondolják, hogy a cloud egy egyszerű dolog, és a felhőbe költözés (felhőmigrálás) is csak néhány hónapot vesz igénybe, aztán „készen is vagyunk”. Ám a felhő valójában nagyon összetett rendszer, mert egyszerre sokféle elvárásnak kell megfelelnie. Legyen maximálisan megbízható és biztonságos úgy, hogy közben a rugalmasság és mobilitás folyamatosan növekvő igényének is megfeleljen, az eszközök és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tekintetében is. A felhő egyre hatékonyabbá, ugyanakkor egyre komplexebbé válik a folyamatos innovációnak és a nap mint nap kifejlesztett új szolgáltatásoknak köszönhetően. 

 

Egyedül nem megy

Ez is az oka annak, hogy a vállalatok – érthető módon – gyakran nem rendelkeznek a felhő hatékony bevezetéséhez és használatához szükséges belső tudással és tapasztalattal. Ilyenkor érdemes megfelelő szakértőhöz fordulni, aki segíteni tudja a felhőre történő átállást, és miután a rendszer felállt és működni kezdett, vállalja a megújult rendszer teljeskörű kezelését és támogatását. Ezt hívjuk a Getronics-nál „menedzselt szolgáltatásnak”. 

 

 

Az út kezdete: felhőmigrálás három lépésben

Ne felejtsük el, hogy a felhő nem egy befejezett termék, hanem egy platform, amelyre alkalmazások és megoldások kell, hogy ráépüljenek. Számolni kell vele, hogy a felhőbe költözés nem a vége, hanem a kezdete egy folyamatnak. A felhőmigrálás általában három lépésben történik. 

  1. Az első lépés a meglévő infrastruktúra és alkalmazások áthelyezése (lift and shift) a hagyományos – örökölt vagy on-premise, „földi” – informatikai infrastruktúrából a felhőbe, és a felhőben elérhető új szolgáltatások adaptálása az áthelyezett elemekre. Ez eddig a pontig még viszonylag egyszerű, ameddig sok vállalat már elljutott. Nagyobb teljesítményt és jobb szolgáltatásokat tesz lehetővé, ugyanakkor azonnal érezhető a költségmegtakarítás is. Új távlatokat vázol föl, újabb képességek és funkciók előtt nyitja meg az utat: AI, Big Data, IoT, adatelemzés stb. 
  2. A második lépésben már alaposabban meg kell vizsgálni a vállalat által használt alkalmazásokat: fel kell mérni, mi is valójában a helyzet, és hogyan lehetne még jobban kihasználni a felhő előnyeit az alkalmazások lecserélésével vagy refaktorálásával. Ez a fázis az alkalmazások modernizálásáról szól: a felhőszolgáltatók által kínált új eszközök vagy jellemzők beépítéséről. Példaként említhetjük az adatbázis szolgáltatásokat, amelyek esetében a hagyományos szerverrendszereket relációs (vagy nem relációs) adatbázis szolgáltatások, vagy a nyilvános felhő analitikus szolgáltatásai váltják fel. 
  3. A harmadik fázis a frontend felülvizsgálatáról szól, az alkalmazások által felkínált szolgáltatásokat változtatjuk meg. Ez az a pont, ahol a vállalatok igazán profitálhatnak az új környezetből, alkalmazásmodulok vagy -képességek kifejlesztésével, például az adatelemzés területén. 

 

Az adott vállalat sajátosságainak függvényében persze máshogyan is következhetnek a fázisok, de a lényegük ugyanez marad. 

 

Hogy működik mindez a gyakorlatban? 

A Getronics szakemberei a komplex felhőszolgáltatások részeként segítséget nyújtanak abban, hogy a vállalatok jó döntéseket hozzanak a felhőmigrálást megelőzően, majd annak folyamatában is. Miután a migrálás megtörtént, továbbra is tanácsokkal látjuk el a szervezeteket, és a speciális szükségleteikre válaszoló új funkciókat, megoldásokat és újításokat ajánlunk. 

 

A költséghatékonyság is kiemelt szempont: a Getronics e tekintetben is testre szabott lehetőségeket tud kínálni a vállalatoknak. A nagyon komplex „felhő jelenség” egyszerű és érthető bemutatása mellett a piacon elérhető összes cloud ajánlat közül a kategóriájukban legjobb megoldásokat választjuk ki, mindent az adott cég sajátosságaira szabva. A vállalatok külső partnereként ebben a folyamatban is alapelvünk a folyamatok és igények részletes megismerése, a megoldásokról, lehetőségekről való alapos tájékozódás és tájékoztatás. Komplex és személyre szabott tanácsadói partnerségről van tehát szó, hiszen az átállás a vállalaton belül több szintet és folyamatot is érint: IT, vállalatvezetés, biztonság és megfelelőség, számlázás, riportálás, az ügyfél és a végfelhasználó kapcsolata stb. 

 

A Getronics 2016-ban felvásárolta a Colt menedzselt felhő üzletágát, ezzel teljes körűen integrálta mindazt a cloud szaktudást, rutint és infrastruktúrát, amelyre építve az európai ügyfélkört teljes körűen támogatni tudja. Mindezek az erőforrások és kompetenciák, együtt a 19 meglévő európai és a Chicago-ban épülő legújabb Getronics adatközponttal, nagyon szilárd alapot biztosítanak a vállalati igények széleskörű támogatásához. 

 

Magánfelhő vagy nyilvános felhő, ez itt a kérdés

A felhőmigrálás fontos lépése annak eldöntése, hogy magánfelhőbe vagy nyilvános felhőbe költözzünk. A magánfelhő a vállalat sajátja, a nyilvános felhő egy külső szolgáltató szolgáltatásaként vehető igénybe. Gyakran a nyilvános felhő tűnik „egyszerűbb” megoldásnak, de nem jelent mindenre tökéletes választ, és olyan csapdákat rejthet, amelyekről nem szabad megfeledkezni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy ne megérzés vagy hallomás alapján döntsünk, hanem szakértők bevonásával elemezzük, az adott vállalat számára mi a legoptimálisabb irány – a költségek, az alkalmazáskörnyezet, az informatikai infrastruktúra, a szabályozások és a biztonsági elvárások ismeretében.

 

Az utóbbi időben több példát is láttunk „felhő visszatelepítésre”, ami azt jelenti, hogy bizonyos vállalatok úgy döntöttek, hogy a nyilvános felhőből magánfelhőbe, sőt, on-premise infrastruktúrába telepítik vissza az alkalmazásaikat. Ennek leggyakrabban pénzügyi vagy biztonsági okai vannak: ha egy cég nem jól kezeli a nyilvános felhőbe telepített rendszerét, akkor szinte biztos, hogy támadásokkal, adatvisszaéléssel és/vagy magas szolgáltatási számlákkal kell szembenéznie. Ennek elkerülésében megint csak az előre tervezés, egy erős és megbízható szakmai partner bevonása segíthet. 

 

Ami a biztonságot illeti, a fentiek ellenkezője is előfordul: egy megfelelően menedzselt nyilvános felhő az egyik legbiztonságosabb környezet az érzékeny vállalati adatok számára, ha a szolgáltató által nyújtott alapbiztonságon felül további, többszintű védelmi eszközöket is igénybe veszünk. Ilyen lehet pl. a kétlépcsős azonosítás, a tűzfalak, a behatolás elleni segédprogramok. A magas szintű biztonsági óvintézkedések fenntartása az erre szánt összeg és a szolgáltató partner képességeinek függvénye. 

 

Felhő és GDPR: együtt is lehetséges?

A GDPR kérdése a felhőszolgáltatások esetében megkerülhetetlen, azonban a Getronicsnál a GDPR megfelelés ma már magától értetődő része a tevékenységnek. A GDPR szabályozás változását időben felmértünk és felkészültünk, ügyfeleinket felkészítettük rá. Ebből a szempontból az Európában működő Biztonsági Műveleti Központunk (Security Operations Centre) biztosítékot jelent partnereink számára, amely mint létesítmény is igen érdekes és népszerű az ügyfeleink körében, gyakran személyes látogatást is szervezünk számukra ide. A területi lefedettség növelésére Észak-Amerikában és Ázsiában is létrehozunk Biztonsági Műveleti Központokat, melyek hamarosan megkezdik a működést. 

 

Hogyan tovább Magyarországon?

A Getronics a közeljövőben elsősorban az alkalmazások területén készül nagyobb előrelépésre globálisan és Magyarországon is. Ahogy egyre több az új feature és lehetőség, a felhasználók és a vállalatok egyre többet tudnak a felhőről, ezért az újfajta felhasználási módok lehetővé teszik, hogy a vállalatok a jövőben még hatékonyabban és még innovatívabban működjenek – cloud alapokon. Ha eljön ez az idő, akkor fogjuk igazán megérteni, milyen mértékben tágítja ki lehetőségeink spektrumát a felhő. 

 

Temesvári Zsolt, a Getronics Hungary kereskedelmi vezetője

 

A Getronics mint globális ICT integrátor kínálata és szolgáltatásai ezer szálon kötődnek a felhőhöz: a cél az, hogy a lehető leghatékonyabban támogassuk és orientáljuk a vállalatokat törekvéseik megvalósításában. Magyarország a globális Getronics trendekkel együtt halad, ahogy ezt Temesvári Zsolt, a Getronics Hungary kereskedelmi vezetője is hangsúlyozza: „A Getronics nemzetközi megújulásával párhuzamosan az elmúlt évben Magyarországon is stratégiát váltott a cég. A jövőt az értéknövelt, tudásalapú szolgáltatások erősítésében látjuk, a cloud és az alkalmazás üzletágak erősítése fontos célunk. Szeretnénk, ha multi-cloud szolgáltatásaink segítségével ügyfeleink számára a választás szabadsága mellett minden esetben egységes, gördülékeny és egyszerű felhő-élmény járna.”

Megoldás ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Stratégiai megállapodást kötött a Corvinus és az EY

Az oktatás és a karriertervezés áll a fókuszában annak a stratégiai partnerségnek, amelyet az EY nemzetközi tanácsadó cég, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem kötött meg november 30-án.

2023. december 2. 16:09

Az Epson 100%-ban megújuló villamosenergia használatára áll át egész Európában

A precíziós, innovatív technológiai megoldásairól híres Epson bejelentette, hogy 2050-re teljesen karbonsemlegessé és a fosszilis erőforrásoktól mentessé alakítja működését. Az elmúlt években már számos meghatározó lépést tettek ennek érdekében, melyek pozitív eredményeiről a nemrég közétett fenntarthatósági jelentésük is beszámol.

2023. december 2. 12:24

A karácsonyi raktár-őrület ellen is bevetheti lelkes drónpilótáit ez a magyar startup

Egy nemzetközi felmérés szerint ez év első felében nem kevesebb, mint 8200 esetben szakadt meg a globális ellátási lánc. Végső soron az áruellátási nehézségeket is enyhítheti a magyar Aeriu megoldása, amelyet nemrég egy Miskolc melletti globális autóipari nagyvállalat is bevezetett raktárába. 

2023. december 2. 10:18

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

A magyar cégek fele nem tud pályázni EU-s támogatásokra

2023. november 30. 10:01

Mutatunk 10 tippet, amivel kivédhetjük a csalásokat a Black Friday és a Cyber Monday idején

2023. november 21. 19:10

Tovább erősíti magyarországi jelenlétét a világ egyik vezető szoftverfejlesztő vállalata

2023. november 16. 14:27

A Magyar Telekom 2023. harmadik negyedéves eredményei

2023. november 9. 10:04