M-kormányzat

Több, mint mobilizált kormányzat

forrás: Prim Online forrás: Prim Online, 2003. február 4. 07:42
Annak ellenére, hogy a mobilkormányzat még gyerekcipőben jár, már most komplex stratégiák és eszközök növekvő és jelentős halmazát képezi, ami teljes mértékben meg fogja változtatni a hagyományos kormányzás szerepét és működését.
Az állampolgárokkal bensőségesebb és emberközelibb kommunikációra törekvő mobilkormányzat létéről és fontosságáról beszélve két alapvető tényt kell figyelembe venni. Először is több olyan ember van, akinek nincs személyi számítógépe, mint olyan, akinek nincs mobiltelefonja vagy más mobilkészüléke; vagyis egy széles réteg már most rendelkezik az m-kormányzat nyújtotta szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges "mobilterminálokkal". Másodszor, nem hordanak maguknál PC-ket az emberek; az m-kormányzat viszont azonnali hozzáférést biztosíthat a szolgáltatásokhoz az utazók és az úton lévők számára.

A mobilkormányzat működéséhez szükséges alapvető feltételt a szabályozott mobilszolgáltatók jelentik. Ebben a fázisban a kormány nem csak szabályozza a piacot, hanem biztosítja, hogy az információk és szolgáltatások megengedhetőek legyenek; illetve kifejleszti az alapvető értékeket és elveket.

Az m-kormányzat nem csupán részhalmaza az e-kormányzatnak, és nem is egy mindenütt jelen való e-kormányzatot jelent. Léteznek funkciók, melynek ellátására csak az egyik, vagy csak a másik képes.

Sokszor nehéz különbséget tenni e-kormányzati és m-kormányzati szolgáltatások között. Az állampolgárok szempontjából az utóbbi lényege a mobileszközökön keresztül igénybe vehető közszolgáltatások. Technikai szempontból legfőbb feladat harmonizálni a különböző mobilszabványok közti interoperabilitást, aminek eredményeképpen a mobilkormányzati szolgáltatások a világ bármely szegletéből, bármilyen mobileszközzel igénybe vehetőek lennének.

Az m-kormányzat tömeges elterjesztése érdekében a kormányzatoknak ajánlatos olyan technológiai megoldásokra összpontosítaniuk, melyek már széles körben elterjedtek és elfogadottá váltak. Az alkalmazott technológiák kiválasztásában nem csupán a rövid távú költségmegtérülést kell figyelembe venni, hanem azt is, hogy milyen indirekt haszonnal járhat hosszú távon, mondjuk az adók begyűjtésénél egy emberközelibb kapcsolat az adófizető állampolgárral, aki ezáltal könnyebben ismerheti fel a kölcsönös előnyöket és kötelezettségeket.

Az eddigiek lezárásaként elmondható, hogy az m-kormányzat léte önmagában nem garancia a sikerre. A kormányzatnak állandó és aktív kapcsolatban kell maradnia állampolgáraival mobilszolgáltatásai kifejlesztésekor, hogy valós igényeket és szükségleteket elégíthessen ki velük. Ha az információt mint közösségi erőforrást tekintjük, akkor nem csak a hozzáférésről kell elgondolkodnunk, hanem arról is, hogyan tegyük azt gyűjthetővé, elemezhetővé és használhatóvá stratégiai vagy működési célból a közigazgatás számára. Ezt kielégítendő öt elkülönülő lépcsőfokot állapíthatunk meg: gyűjtés, előállítás, megosztás, integráció, tárolás.

Az m-kormányzat szempontjából a legnagyobb értéket a gyűjtés képviseli, aminek két fázisa van: a helyszínen történő adatgyűjtés, valamint az adatok átírása úgy, hogy alkalmasak legyenek statisztikák és elemzések készítésére. Az m-kormányzat jellegéből adódóan a két fázist képes összevonni. Egy másik fontos szempont az információk újrafelhasználása: ha egyszer már elektronikus formában hozzáférhető az adott információ, akkor más összefüggésekben is lekérdezhető legyen minimális extraköltség árán.

A mai tudásalapú társadalomban sok hasznos információ elértéktelenedik az idő előrehaladtával. Ezért az információt nem akkor tekintjük "leszállítottnak", mikor megérkezik, hanem mikor elolvasásra kerül. Ebből a szempontból a mobilkormányzatnak fontos szerep jut nem csak az adatok szolgáltatásában, hanem az adatok meglétéről való tájékoztatásban.

Az m-kormányzattal az m-demokrácia is értelmet nyer. Ennek legtágabban értelmezve két előnye van. Egyrészt az állampolgárok könnyebben kifejezhetik véleményüket közvetlenül a kormánynak (pl. SMS-ben), másrészt pedig könnyebben tájékozódhatnak arról, hogy önkormányzati vagy parlamenti képviselőjük hogyan szavazott bizonyos kérdésékben, folyamatos ellenőrzésük alatt tartva őt, és közvetlenebb kapcsolatot kiépítve vele.

A legeslegelső lépés egy aktív állampolgárokból álló demokrácia felé, hogy a kormány a közvélemény számára online hozzáférhetővé tegyen dokumentumokat véleményezés céljából. A személyazonosságot beazonosíthatóvá tévő mobilkészülékeken keresztül érkező vélemények sokkal relevánsabbak és megfontoltabbak lehetnek, mint az internet anonimitása által ösztönzött felelőtlen kijelentések. Távolabbra tekintve, az m-kormányzat akár a kormányzati háromszög (polgárok/választott köztisztségviselők/törvényhozás), illetve a képviseleti demokrácia erodálódásához is vezethet. A reális végcél azonban egy jól informált közösség, aki ismeri a vita tárgyát képező témák alapvető elveit, illetve a képviselők, akik nem közvetítőkön keresztül érintkeznek az általuk képviseltekkel.

A kormányzatoknak világszerte változtatniuk kellene működési elveiken, valamint ügyfélközpontúbbá kellene válniuk, hogy jobban kielégíthessék a szükségleteket és igényeket. A mobil- és általában az elektronikus kormányzásnak fontos szerepet kell betöltenie ebben a változásban, természetesen nem megfeledkezve azokról, akik nem akarnak, vagy nem tudnak online kapcsolatot létesíteni.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

A világ legígéretesebb kiberbiztonsági vállalatai közé került a Clarabot

2022. december 6. 21:30

Lezárult a 2022-es ’Az Év Honlapja’ pályázat!

2022. december 2. 13:58

Innovatív építőipari vállalkozás vezetőit díjazta a FIVOSZ

2022. november 29. 12:39

December 1. éjfélig lehet nevezni 'Az Év Honlapja’ pályázatra!

2022. november 23. 09:55