Bepanaszolták a Vodafone-t a HDB-nél

Szalay Dániel, 2003. február 16. 11:37
Több ismert hazai jogásszal is egyeztetve a Netfelhasználók Érdekvédelmi Társasága (Netért) panasszal él a Hírközlési Döntőbizottságnál, amiért a Netért állásfoglalása szerint a hazai harmadik GSM-szolgáltató, a Vodafone "az előfizetői szerződés alapjául szolgáló "Általános Szerződési Feltételek"-et (továbbiakban ÁSZF) egyoldalúan módosítani szándékozik" - tudta meg a Prím Online.
A Netért arra hívta föl a HDB figyelmét, hogy 2003. február 15. 00: 00-órával a Vodafone Általános Szerződési Feltételeinek 8.3 pontja WAP szolgáltatásra vonatkozóan a következő szerint bővül és a 8.4.1. pont GPRS szolgáltatásra vonatkozóan a következőképpen módosul:

"A Vodafone fenntartja a jogát, hogy szüneteltesse, korlátozza vagy megszüntesse a szolgáltatás nyújtását, az adatforgalom függvényében, illetve akkor, ha az Előfizető úgy használja a szolgáltatást, hogy az a szolgáltatás nyújtását részben vagy teljes egészében megszakítja, hatékonyságát jelentősen csökkenti, vagy egyéb módon csorbítja, illetőleg nagy valószínűséggel az előzőek bekövetkezését okozhatja."

A Netért szerint ez a módosítás alapjaiban érinti a Vodafone ügyfeleivel fennálló jelenleg is érvényben lévő szerződéseit, mert a szerződés tárgya a korlátlan GPRS-alapú internetszolgáltatás.

Nézzük a beadványban szereplő részletes indoklást:

"A Vodafone (V.R.A.M Rt.) mind reklámjaiban a korlátlan GPRS alapú Internet elérés szolgáltatást sugallta, mind szerződéseiben korlátlan szolgáltatás nyújtását vállalta. Értelmezésem szerint a KORLÁTLANSÁG fogalma időben és térben - a szolgáltatás elérhetőségi területén belül - állandó és folyamatos rendelkezésre állást jelent, az Egységes Hírközlési Törvényben meghatározott ún. rendelkezésre állási kötelmekkel összhangban. (Sajnálatos tény, hogy a korlátlanság jelen pillanatban sem valósul meg maradéktalanul, az esetek döntő többségében éppen szolgáltató hibájából.) Ezen módosítás következtében a szolgáltató korlátlanként reklámozott és értékesített szolgáltatásának igénybe vételét önálló döntése alapján, saját hatáskörében limitálhatja, kiszolgáltatva ezzel az ügyfeleket egy homályos, átláthatatlan belső szabályozásnak. A fenti módosítás lehetőséget ad a Vodafone-nak, hogy a szerződésben vállalt szolgáltatási kötelezettsége alól jogkövetkezmény nélkül kibújjon, mivel a szolgáltatást a szerződésben meghatározott feltételek mellett jóhiszeműen igénybe vevő felhasználó is az igénybevétel első pillanatától "technikai okokból adódóan" jelentősen csökkentheti a szolgáltatás minőségét, (azaz a sávszélességet) valamint akaratán kívül a szolgáltatás részbeni vagy teljes megszakadásának okozója lehet. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a V.R.A.M Rt. bármely ügyfelét indoklás nélkül letilthatja, a "korlátlan" szolgáltatás igénybevételében akár száz százalékosan korlátozhatja saját döntése alapján.

A módosítás lehetőséget ad a szolgáltatónak arra is, hogy az egyébként neki felróható okból fellépő szolgáltatás-kimaradás esetén is "korlátozás" magyarázattal elhárítsa magától a felelősséget, ezzel együtt a szerződésben vállalt teljesítési kötelezettséget.

Fentiek alapján elfogadhatatlan az ÁSZF módosítása, mivel adott egy már megkötött szolgáltatási szerződés, valamint ennek az alapját képező ÁSZF. Ennek az egyoldalú módosítása az ügyfél számára egyértelműen hátrányos valamint a Szolgáltató nem is kérte az ügyfél belegyezését.

A módosítást nem kíséri semmilyen kárpótlási kísérlet sem a felhasználó felé - árcsökkentés, más kedvezmény - amely az előfizetőt egyoldalú hátrányában kompenzálná, valamint nem történt az ÁSZF módosításról postai, ajánlott levélbeli értesítés. Ugyanakkor a 2001. július 15. után szerződött ügyfelek döntő többsége azért írt alá - általában kétéves - hűségnyilatkozatot, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vehesse. Azaz a tervezett módosítás biztosan érinti azokat, akik igazolhatóan 2002. július 15 után vásároltak Vodafone Rock'andRoll előfizetést, és már a szerződés megkötésekor előfizettek a "korlátlan GPRS Internet szolgáltatásra", és esetleg nem bonyolítottak jelentős forgalmat előfizetésük által; ezen ügyfelek száma a Vodafone-tól származó információk szerint túllépi a 16 000 előfizetőt" - áll a HDB-hez eljuttatott dokumentumban.

A Netért jogászai által áttekintett dokumentum írói szerint "a V.R.A.M. Távközlési Rt. jelen fellépése jelentősen túllép azon lehetőségeken, melyek egy szolgáltató számára megengedettek, különösen akkor, ha egy adott területen technikai, földrajzi, vagy egyéb okokból szolgáltatási monopóliumként jelenik meg."

A Netért azt kéri a Hírközlési Döntőbizottságtól, hogy "hatáskörében intézkedni szíveskedjen a fentebb vázolt jogsértő helyzet bekövetkeztének megakadályozásában, azaz kérem, hogy saját hatáskörében kötelezze a Vodafone-t az egyoldalú ÁSZF módosítás törlésére, visszavonására."

"Kérem továbbá, amennyiben a fenti módosítás esetlegesen hatályba lépne, kötelezzék a Vodafone-t, hogy, a 2002. július 15. után szerződő ügyfelei (aki a GPRS alapú internet miatt vált előfizetővé) számára tegye lehetővé az előfizetői szerződés hűségnyilatkozatban foglalt összeg megfizetése nélküli szerződésbontást. Ugyanis, tartani lehet attól, ha a szolgáltatót önök kötelezik is a jogsértő állapot megszüntetésére, akkor a műszaki vagy egyéb okokkal szerződésmódosítás nélkül is előfizetőivel szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmazhat" - áll a Netfelhasználók Érdekvédelmi Társaságának beadványában.

Az Általános Szerződési Feltételek Netért által vitatott módosítása ügyében a Prím Online nemrégiben megkereste a Vodafone illetékes munkatársát is, aki azonban egyelőre elzárkózott a nyilatkozattételtől.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Mit mér és mire panaszkodik a magyar netező?

2019. augusztus 19. 09:35

A Magyar Telekom 2019. második negyedéves eredményei

2019. augusztus 8. 11:32

Új tulajdonosa van a UPC-nek

2019. augusztus 1. 12:20

A Bosch és a Daimler megvalósítja a vezető nélküli, automatizált parkolást

2019. július 31. 16:53
online sportfogadás