Integrált, kompetencia alapú személyügyi szoftver

, 2003. március 30. 19:19
A divatos, sokat hallott szókapcsolatokat nehéz elkerülni. Gyakran terjednek el olyan kifejezések, amelyeket használunk, de tényleges tartalmukat nem ismerjük elég pontosan. Találunk ilyeneket a személyügyi informatikában is, hiszen a szakterület viszonylag új, a definíciók még változnak, alakulnak. Mit jelent tehát a címben szereplő integrált személyügyi szoftver? Cikkünkben választ adunk erre a kérdésre, és bemutatjuk a kompetenciák mérésére alkalmas humánszoftverek előnyeit.
Integráció

A tágabb értelemben vett személyügyi szoftvereknek több tevékenységkört kell lefedniük. Ezek közé tartozik a társadalombiztosítási ellátások számfejtése, a személy- és munkaügyi nyilvántartás, a bérelszámolás és a személyügyi, humánpolitikai funkciók támogatása. A személyügyi szoftverek integráltságáról akkor beszélhetünk, ha a funkciók nem egymástól függetlenül működnek, hanem a szükséges mértékben és irányban adatokat átvéve, illetve átadva komplex módon "együtt dolgoznak". Ennek szép példája az OPUS programcsomag, amelyet keretes írásainkban mutatunk be.

Szeretnénk azonban egy olyan szakkifejezésről is szólni, amely a korszerű személyügynek s így a professzionális, integrált személyügyi rendszernek is egyik alapvető eleme. A szervezeti kompetenciarendszer a szakmailag megalapozott személyügyi munka kiindulópontja. Pár éve még csodafegyverként tisztelték, ám napjainkban inkább a szkeptikus ítéletek vannak többségben. A közeljövőben feltehetőleg helyére kerül a fogalom, és valódi értéke szerint becsülik majd.

A kompetenciák

A szervezeti kompetenciarendszer építőkövei a kompetenciák (attribútumok), azaz a tulajdonságok, képességek és készségek. Ide sorolhatók a végzettségek, a bizonyítványok és tanúsítványok is, ha a kibocsátó intézményben folyó munka színvonala a munkáltató számára közvetlen garanciát jelent.

A kompetenciák nevét, pontos meghatározását, szintjeit és azok pontos definícióit a munkatársaknak azonosan kell érteniük, értelmezniük és értékelniük ahhoz, hogy a szervezet kompetenciarendszerének kialakítását sikeresen végezzék el. Ennek felépítése természetesen rendkívül nagy, közös feladat, ráadásul elengedhetetlen az állandó korszerűsítés, az üzleti folyamatokhoz való folyamatos alkalmazkodás.

A szervezeti kompetenciarendszer kialakításába és fenntartásába befektetett energiák azonban többszörösen megtérülnek a szakszerű személyügyi munka végzése során.

A kompetenciák alapját képezik a munkaköri követelmények meghatározásának, a különféle munkaköri felméréseknek és analíziseknek. Felhasználásukkal a szervezetre jellemző munkaköri specifikációk hozhatók létre, amelyek az igény- és feladatmeghatározások zsinórmértékei.

A munkavállalók felmérése többféle módon történhet. Az önfelmérés, a személyzetfelmérések, a tesztek és egyéb nagy pontosságú tudományos módszerek eredményei szintén az elért kompetenciaszintekkel jellemezhetők objektíven és szakszerűen. Így pontos személyspecifikációkat hozhatunk létre.

Miért érdemes mérni?

A munkaköri és személyspecifikációk összevetése után többféle teljesítményértékelési módszert alkalmazhatunk. Az utódlás- és karriertervezés funkcióit, az ezekhez kapcsolódó személyügyi feladatokat is folyamatosan és szakszerűen végezhetjük.

Célszerű a szervezet továbbképzési és oktatási rendszerét ugyancsak a szervezeti kompetenciarendszerhez igazítani. Az összevetések eredményeinek kiértékelése után ugyanis megállapíthatók az oktatási rések, s ezek kiértékelésével sokkal gazdaságosabb oktatási tervet készíthetünk.

A toborzással kapcsolatos feladatok végrehajtását is jelentősen segíti a kompetenciarendszer alkalmazása. A megüresedett munkakörök követelményeinek specifikációja segíti a legmegfelelőbb jelentkezők kiválasztását.

Schlenkerné Naár Margit

kereskedelmi vezető

VT-SOFT Kft.

kereskedelem@vtsoft.hu

*

Az OPUS informatikai kompetenciái

A VT-SOFT Kft. OPUS humánügyviteli rendszerének emberierőforrás-gazdálkodási modulja megfelel a korszerű személyügyi munka elvárásainak: a szokásos humánpolitikai funkciókon túl a szervezeti kompetenciarendszer kialakítását is támogatja.

Az OPUS programcsalád három tagja - az OPUS bér-munkaügyi, az OPUS társadalombiztosítási és az OPUS emberierőforrás-gazdálkodási modul - teljesen lefedi a humánügyviteli feladatokat, funkciókat, és biztosítja azok gyors, pontos, hatékony ellátását. Mindegyik modul használható önállóan - akár szóló PC-s verzióban -, bármelyik kettő vagy mindhárom együtt; ebben az esetben integrált használatról beszélünk.

A modulok minden szempontból korszerűek: szabványos Windows-környezetben működnek, integráltak, kapcsolódásuk megoldott a leggyakrabban alkalmazott vállalatirányítási rendszerekhez (SAP, Scala, Exact, Libra, Megatrend, Navision), valamint az ismert beléptetőrendszerekhez, és képesek a legnépszerűbb adatbázis-kezelőkkel - mint az Oracle, az MS SQL vagy a Sybase - működni.

Bátran állítható, hogy felhasználóbarát, célszerű megoldásaik következtében a programok könnyen kezelhetők, és használatuk gyorsan elsajátítható. (Példa erre az internetes törzsadatkezelés vagy a béren kívüli juttatások modulja. Az első esetben a munkavállalók internetes felületen kezelhetik személyes adataik változását, a másodikban pedig a béren kívüli juttatások elemei közül választhatnak.)

Nagy előnye az OPUS rendszernek, hogy a megfelelő formátumban készít el minden elektronikusan benyújtható bevallást, jelentést és statisztikát. A felhasználók komplex kiszolgálását a VT-SOFT igen komolyan veszi: a program fejlesztői a vállalati sajátosságokat - például a kollektív szerződések megállapodásait - beépítik, egyedi interfészeket vagy kiegészítő rendszereket csatolnak a standard elemekhez.

A felhasználók körében az OPUS programok egyik legnépszerűbb szolgáltatása, hogy listáik, jelentéseik és riportjaik minden ismertebb fájlformátumban menthetőek (Excel, HTML, dBase, text), s ezáltal a nyert adatokkal - az általánosan használt Office-eszközök segítségével - tovább lehet dolgozni, grafikus megjelenítésük, publikálásuk egyszerű.

*

Rugalmas és testre szabott bevezetés

A szoftver egyaránt alkalmas szóló PC-s vagy néhány useres, lokális hálózatban történő használatra, de akár kiterjedt, országos hálózatban is alkalmazható az interneten keresztül.

Az OPUS-modulok bevezetési sorrendje, ütemezése a felhasználó igényei, anyagi lehetőségei szerint rugalmasan alakítható. Így például egy néhány 10 fős dolgozói létszámmal kezdő új, zöldmezős beruházás esetében elegendő az OPUS bér-munkaügyi modul szóló PC-s verziójának bevezetése, minimális beruházással és költséggel. A termelés vagy szolgáltatás felfutása után a cég növekedésével párhuzamosan vezethetők be az újabb modulok, bővíthető a dolgozói létszám, a felhasználószám, és változtatható az adatbázis-kezelő nagysága.

Jogos igény, hogy a bérhez és személyiségi jogokhoz kapcsolódó kényes adatok gondos kezelését az informatika is segítse. Az OPUS programok többszintű adatvédelmet biztosítanak a felhasználók számára: egyik oldalról a naplózás segíti a végrehajtott tranzakciók, módosítások ellenőrzését, visszakeresését, más részről pedig a jogosultságok meghatározása. Az OPUS rendszerben a különböző modulokhoz, szervezeti egységekhez, menü- és almenüpontokhoz jogosultságok kapcsolhatók - írási, olvasási, tiltott -, a kiemelt munkakörök, dolgozók kezelése pedig külön is beállítható.

A VT-SOFT Kft. a felhasználók kívánságait tartja szem előtt akkor is, amikor többféle megoldást és finanszírozási konstrukciót kínál az OPUS rendszert bevezetni kívánóknak. A rugalmas, moduláris bevezetés lehetősége mellett a vevők választhatják a szoftvercsomag megvásárlását vagy bérletét, szerződhetnek bérszámfejtési vagy komplex humánügyviteli outsourcingra, illetve alkalmazásszolgáltatás (ASP) igénybevételével az OPUS programokat futtathatják a szolgáltató távoli gépén, interneten keresztüli eléréssel. A konstrukciók átjárhatók, külön megállapodás alapján át lehet térni egyikről a másikra.

*

Költségek

A vásárlási konstrukció viszonylag nagyobb, egyösszegű befektetést igényel (OPUS-licenc, adatbázis-kezelő, hardver- és alapszoftverlicencek, bevezetési szolgáltatások), majd a bevezetést követő második esztendőtől évi szoftverkövetési-támogatási díjat kell fizetnie az ügyfélnek.

A bérleti konstrukció előre tervezhető, egyenletes kiadást jelent a felhasználó számára, bár a bevezetési szolgáltatások egyszeri költségként jelentkeznek. A féléves bérleti idő elegendő arra, hogy körültekintő, megalapozott döntés szülessen a licencvásárlásról.

Az outsourcing-szolgáltatás előnyei közül csak néhányat emelünk ki:

- a humánügyvitel kihelyezésével növelhető az alaptevékenység hatékonysága,

- a szakértő szolgáltató révén javul a humánadminisztráció színvonala,

- a hibákból eredő anyagi kockázat megosztható,

- megtakaríthatók a humánügyvitel működtetésével kapcsolatos informatikai és infrastrukturális beruházások, oktatási költségek.

*

Elkötelezett gyártó

A VT-SOFT szakszerű munkával, magas színvonalú szakmai ügyfélszolgálattal, a felhasználókkal ápolt személyes jó kapcsolatokkal képes évről évre megőrizni és bővíteni ügyfélkörét. Munkatársai nem csupán a szoftverek üzemeltetéséhez, működtetéséhez adnak segítséget, hanem a társadalombiztosítási, bér-, adó- és munkaügyi szabályokkal kapcsolatban is naprakész tudással szolgálnak, így széles körben szerzett tapasztalataik átadásával tanácsadói az ügyfeleknek.

A VT-SOFT Kft. lassan 15 éve foglalkozik humánügyviteli szoftverek fejlesztésével, azóta tekinti hosszú távú stratégiai termékének az OPUS programokat. Fejlesztéseiben a jogszabályváltozásokat, -értelmezéseket és -állásfoglalásokat, a felhasználói visszajelzéseket és igényeket, valamint a változó technológiai követelményeket tartja szem előtt. Azt, hogy jó úton, jó irányban halad, bizonyítja az OPUS-modulok és a cég szolgáltatásai iránti növekvő érdeklődés, az elégedett felhasználók elismerése és bizalma.

Kulcsszavak: VT-Soft ügyvitel

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Lezárult a 28. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat nevezése

2020. február 24. 11:45

Megjelent az NMHH 2020-as felügyeleti terve

2020. február 18. 10:35

Informatikai szakembereket keres az SAP Labs Hungary

2020. február 14. 10:33

20 éves Magyarország egyik legrégebbi email rendszere

2020. február 7. 09:03
online sportfogadás