Konferencia a mobilkommunikációról jelentős nemzetközi érdeklődés mellett

forrás: Prim Online forrás: Prim Online, 2003. április 11. 17:42
"Mobilkommunikáció: Társadalmi és politikai hatások" címmel, jelentős nemzetközi érdeklődés mellett, a Westel és az MTA Filozófiai Kutatóintézetének mobilkommunikációs kutatási programjának keretében április 24-25-én az MTA székházában ismét nemzetközi konferenciára kerül sor. A tudományos fórumon jeles külföldi előadók vizsgálják a mobiltelefon társadalomra és politikai életre gyakorolt hatását.
A Westel és a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Kutatóintézetének több évre visszatekintő kutatási programja a mindennapi élet számos területét vizsgálva tárja fel a mobil eszközök, azon belül is elsősorban a mobiltelefonok szélesebb értelemben vett társadalmi hatásait. A mobilkommunikáció tendenciái és perspektívái egyre erőteljesebben rajzolódnak ki, s az ezt kísérő jelenségekre vonatkozó társadalomtudományi kutatások is nagykorúvá válnak. Az április második felében sorra kerülő konferencián mint a világ eddigi legnagyobb ilyen témájú rendezvényén minden a témában elismert nagy kutatóműhely - így az amerikai Rutgers Egyetem, az angliai Surrey-i Egyetem, norvég és svéd kutatócsoportok, valamint az MTA - képviselteti magát.

A fórum középpontjába állított kérdésköröket, az állandó elérhetőséget, a magánszféra fogalmának megváltozását, a munkaidő és munkahely közötti “átjárhatóságot", a népi politizálás radikálisan új lehetőségeit, továbbá a távirányított tárgyak világának kihívásait világszerte elismert és kiemelkedő kutatók vitatják meg. Jelen lesz Mark Poster, Joshua Meyrowitz, James Katz, de érkeznek szakemberek a Fülöp-szigetekről, Japánból, Koreából, Kanadából, Amerikából, Németországból, Olaszországból is. Magyar részről szociálpszichológusként előadást tart többek között Csepeli György, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium államtitkára, és Sükösd Miklós politológus.

A konferencia munkanyelve angol, az előadások angol szövege pedig a helyszínen hozzáférhető lesz. Az előzetes regisztrációról, a kutatási programról és a konferenciáról további részleteket a www.fil.hu/mobil/2003 webhelyen olvashatnak az érdeklődők.

Mark Poster az UCI (University of California at Irvine) Filmelmélet Programjának igazgatója, a Történelem tanszék és az Információtudomány és Számítástechnika tanszék oktatója, a Kritikaelmélet Intézet tagja. A kultúra és az információs technológiák egymásrahatását kutatja, elsősorban a globalizációhoz kapcsolódóan. Szintén a kutatási területéhez tartozik az olyan "korosabb intézmények", mint a nemzetállamok és a kapitalista nagyvállalatok új médiához való alkalmazkodásának vizsgálata. Ezeket a témákat fejti ki például a "The Digital Commodity" (Digitális árucikk), az "Empire and Global Communications Media" (Birodalom és globális kommunikációs media), illetve a "Postcolonial Theory and New Media" (Posztgyarmati elmélet és új media) című írásaiban. Ezekkel a kérdésekkel már olyan korábbi munkáiban is foglalkozott, mint a 2001-es What's the Matter with the Internet (Mi a baj az internettel?) vagy az 1995-ös The Second Media Age (A második médiakor). Mark Poster másik szakterülete a médiatörténet. Cultural History and Postmodernity (Kultúratörténet és posztmodernitás) című könyvében az egyes médiumok egymáshoz való viszonyát és a köztük levő folytonosságot elemzi.

Joshua Meyrowitz több mint huszonöt éve oktat, jelenleg a New Hampshire-i Egyetem kommunikáció professzora. Tudományos kutatásai a tömegkommunikációhoz, a médiaelmélethez, a kommunikációelmélethez és a kultúraközi kommunikációhoz kapcsolódnak. Meyrowitz professzor a szerzője az öt nyelven megjelent No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior (Nem tudja, hol van: az elektronikus média hatása a társas viselkedésre) című könyvnek. Írásai időről időre olyan nagynevű újságokban és folyóiratokban jelennek meg, mint a Newsweek, a Psychology Today, a The Journal of Communication, a Society, a Political Communication, a Critical Studies in Mass Communication, a The Boston Globe, vagy a USA Today.

James E. Katz professzor kommunikációt oktat a New Jersey-i Rutgers Egyetemen. Jelenlegi kutatási területe a személyes kommunikációs technológiák társadalmi, kulturális hatásainak vizsgálata. Katz professzor több nagysikerű könyvet publikált az internet és a mobiltelefonok társas használati mintáiról, a tudomány és a technológia, illetve az információ és a tudás kapcsolatáról. Ezek közé tartozik a Mark Aakhus-szal közösen szerkesztett Perpetual Contact: Mobile Communication, Private Talk and Public Performance (Szakadatlan kapcsolat: mobil kommunikáció, személyes beszélgetés és nyilvános szereplés), a Connections: Social and Cultural Studies of the Telephone in American Life (Kapcsolatok: a telefon amerikai életben betöltött társadalmi és kulturális szerepe), valamint a Ronald E. Rice-szal közösen írt Social Consequences of Internet Use: Access, Involvement, Expression (Az internet-használat társas következményei: hozzáférés, bevonódás és kifejezés) című könyve. James E. Katz több mint negyven tudományos tanulmány szerzője, művei öt nyelven jelentek meg. Korábban a Bell Communications Research társadalomtudományi kutatórészlegének vezetője volt.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Itt a legnagyobb webáruházak rangsora

2023. május 23. 20:10

Új fizetési kapu magyar e-kereskedőknek

2023. május 18. 12:49

Nem törődünk eléggé online adataink védelmével

2023. május 8. 15:39

Új keresőt fejleszt a Google

2023. április 24. 20:01