EU-csatlakozás: versenyelőny lehet az új beruházások kényszere

forrás: Prim Online forrás: Prim Online, 2003. április 14. 20:51
Az Európai Unióhoz közeljövőben csatlakozó országoknak igazodniuk kell az unió "eEurópa Akcióterv" nevű kezdeményezéséhez, amelynek célkitűzése az, hogy Európa 2005-re "a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává váljon". A csatlakozó országok "eEurópa+ Akcióterv" néven elindították saját kezdeményezésüket, amely kiegészíti a nyugaton már előrehaladott stádiumban lévő programot.
Az Európai Unióhoz csatlakozó tíz új Kelet-közép európai ország számára az e-kormányzat és e-közigazgatás viszonylag egyszerű úton érhető el, vagy legalábbis nyugati társaikhoz képest egyszerűbben, mert ezeket nem terheli a Nyugat-Európát jellemző bonyolult régebbi informatikai rendszerek "átkos öröksége", amely hátráltatja a fontos állami funkciók, például az igazságszolgáltatás és az egészségügy eredményes továbbfejlesztését. Nyugat Európában a meglévő architektúra áttekinthetővé tétele és modernizálása sokba kerül, és jelentős szervezeti - sőt, egyes esetekben a szabályozó környezetet érintő jogi - változtatásokat igényelhet. Ennek következtében becslések szerint minden euróból, amit technológiára költenek, 80 centet fordítanak a meglévő rendszerek karbantartására, és csak 20 cent jut az új technológia beszerzésére. A belépő országokban azonban mind a száz centet olyan innovatív technológiai megoldásokra lehetne költeni, amelyek folyamatos karbantartási költsége meglehetősen alacsony.

Az Oracle kiemelt területként kezeli a kormányzati szektort, amelynek intézményeiben túlnyomórészt már jelenleg is Oracle technológiát (elsősorban adatbázisokat) és alkalmazásokat (adattárházak, pénzügyi rendszerek, portálok, stb.) használnak. Az Oracle technológiái és alkalmazásai a nemzetközi nagyvállalatok igényeit és méreteit figyelembe véve kerültek kifejlesztésre, ezért a hazai viszonylatban a legnagyobbak közé tartozó országos kormányzati rendszerek éppen azt a méretet képviselik, amelyekre - az e-kormányzati rendszerek kialakítására is különösen alkalmas - Oracle termékek mind technikai mind költség szempontból ideális megoldást jelentenek. Ez a megrendelő - a kormányzat - számára is kedvező helyzetet teremt, hiszen a bevezetésre kerülő rendszereket hasonló vagy még nagyobb méretben és bonyolultsági fokon más környezetben már tesztelték, ami még jobban megerősíti a megbízhatóságot.

Az Oracle becslése szerint 2005-2006-ra a belépő országok közigazgatása ugyanolyan közel lesz az eEurópa célkitűzés teljesítéséhez, mint a jelenlegi EU-tagok többsége, és az e-kormányzat viszonylag könnyű kialakításának az alábbi strukturált "ABCD megközelítés" lehet a kulcsa.

"A - Számonkérhetőség és átláthatóság"

A Kelet-közép európai kormányzatok számára a közigazgatási rendszerek modernizálása felé vezető első lépés a számonkérhetőség elérése. Ehhez olyan rendszerek bevezetésére van szükség, amelyek a kormányzati hatóságok, az állampolgárok és a közigazgatási dolgozók közti ügyintézést és más szolgáltatásokat átláthatóvá teszik. Az Európai Bizottság szerint számos csatlakozó ország esetében kritikus kérdés a közigazgatás reformja, de Magyarországot és Litvániát gyakran úgy értékelik, mint amelyek jelentős haladást értek el a reformok megvalósításában. Emellett olyan rendszerekre van szükség, amelyek a közigazgatást alkalmassá teszik az EU-keretekből kapott pénzek kezelésére és felhasználásuk szigorú ellenőrzésére. A pénzügyi adminisztráció számítógépesítése mellett olyan humánerőforrás-rendszerek bevezetésével is javítani lehet a számonkérhetőséget, amelyek elősegítik a kormányzat és a közigazgatási dolgozók közti kommunikációt, és biztosítják, hogy az utóbbiak kellően átlássák és megértsék a vonatkozó irányelveket és előírásokat, figyelembe véve a csatlakozás időszakában dinamikusan változó jogi és szabályozói környezet összefüggéseit.

"B - Költségkeret-ellenőrzés és átláthatóság"

A költséggazdálkodás és keretellenőrzés tekintetében az átlátható felépítésű ügyviteli háttérrendszerek ezeket lehetővé teszik, amelyek biztosítják a belső hatékonyságot és a pénzek megfelelő, előírásos felosztását. Az EU bővítésének legutóbbi fázisában a csatlakozó országok gazdasági sikerei nagyban azon múltak, hogyan kezelték az EU pénzügyi támogatási forrásait.

Az Economist Corporate Network 2002. decemberi elemzése szerint a csatlakozás lezárultával a növekedés feltétele a gazdaság stabilitása, valamint a további fejlődést szolgáló folyamatos szerkezetátalakítás és beruházás. Mindezek alapfeltétele a gondosan ellenőrzött költséggazdálkodás. Írország például jól igazodott ehhez a feltételrendszerhez, és közel megkétszerezte az egy főre jutó GDP-t, elérve az EU átlagának 116 százalékát. Görögország viszont kezdetben nem ültette át a gyakorlatba ezeket az elveket, és most a ráfordítások gondos figyelésével és ellenőrzésével igyekszik elkerülni a korrupciót, illetve a gazdaság fejlődését csak minimális mértékben szolgáló pazarló presztízsprojekteket.

"C - Lakossági és üzleti szolgáltatások "

A lakossági szolgáltatásokat tekintve a kormányzatok számára az elsődleges feladat az ügyviteli háttértevékenységeket kiszolgáló technológia megalapozása. Csak ezt követően érdemes előtérbe helyezni a külső kapcsolatok számítógépesítését, vagyis az állampolgár-központú közszolgálatot megvalósító külső lakossági és vállalati kapcsolatokat (government-to-citizen, G2C és government-to-business, G2B). Ezt egy portálon keresztül célszerű megvalósítani. A portál biztosítja az "egyablakos ügyintézéshez" szükséges közös kapcsolati pontot. Ezen az "ablakon" keresztül tarthatnak kapcsolatot a vállalkozások, a kormányzati beszállítók és az állampolgárok a helyi és központi kormányzat különböző hatóságaival.

A World Markets Research Centre 196 ország 2288 kormányzati webhelyét vizsgáló elemzésében arra a következtetésre jutott, hogy "az egyablakos ügyintézés a hatóságokat és hivatalokat arra bátorítja, hogy egységesebb megközelítést alkalmazzanak a jelenlegi eltérő navigációs útvonalak és megjelenítési stílusok helyett." További előnnyel jár, ha az állampolgárok által kezdeményezett tranzakciókat a portál automatikusan elemzi valamilyen ügyfélkapcsolat-kezelési megoldással. Ez a stratégia lehetővé teszi a csatlakozó országok számára a lakosságközpontú közigazgatás kialakítását.

Elsőként az állam számára bevételi forrást jelentő adózást érdemes online rendszerekkel támogatni, különösen az áfa, a társasági adó és a vállalatok egyéb közterhei kapcsán. Azért ez a legcélszerűbb megközelítés, mert elsőként jellemzően a vállalati szférában várható az interneten keresztüli kapcsolattartás a hatóságokkal, és itt gyakoribbak a tranzakciók. A vállalatok nagy része havi áfa bevalló, míg a lakosságot érintő személyi jövedelemadó bevallására csak évente kerül sor. A vállalati szférát érintő szolgáltatások online megvalósítását követően a kormányzat az olyan jellemzően lakosságközpontú tevékenységek felé fordulhat, mint az szja-bevallás, a lakcímnyilvántartás vagy az online munkaközvetítés.

"D - Központi/helyi telepítés"

A legutolsó lépés a rendszerek konkrét megvalósítási stratégiájának, a telepítési modellnek a kialakítása. Itt a siker központi tényezője az, hogy a szolgáltatások több csatornán keresztül legyenek elérhetőek. A hagyományos levelezés és személyes kapcsolattartás mellett ebben szerephez jut a telefonon, személyi adatkezelőkön és egyéb kézi eszközökön, e﷓mailen és interaktív információs kioszkokon keresztüli ügyintézés. Ezáltal a kormányzat az összes állampolgár számára biztosítja a szolgáltatásokat, függetlenül attól, hogy azok rendelkeznek-e interneteléréssel és a szükséges technikai ismeretekkel.

A csatlakozó országokban a mobil elérés válhat a legfontosabb kapcsolattartási csatornává, mert a vezetékes lefedettség Kelet-közép Európában átlagosan csupán 32-38 százalék. Lengyelország már 2002 januárjában belföldi GPRS-elérést kínált - jóval előbb, mint más országok, például Ausztria, ahol csak 2002 végén jelent meg a GPRS. A Kelet-közép európai országokban 2001 végén mintegy 50 millió mobiltelefon-előfizetést tartottak nyilván, és a Gartner Dataquest előrejelzése szerint ez 2006-ra 139 millióra emelkedik évi 16 százalékos növekedés mellett.

A fentiek kiemelten vonatkoznak Magyarországra, ahol jelentős elmaradottság tapasztalható az elektronikus kormányzat használata és népszerűsége terén is. A Taylor Nelson Sofres (TNS) piackutató 2002-ben 28 ország 29 000 lakosának bevonásával készített felmérést az elektronikus kormányzati szolgáltatások elterjedtségéről, (http://www.modus.hu/aktual/go.pdf), amely szerint e területen Magyarország zárja a mezőnyt 3%-os eredménnyel. A kutatás szerint a többi csatlakozó ország a rangsorban mind előkelőbb helyet foglal el hazánknál. (pl. Lengyelországban 4%, Litvániában 8%, Szlovákiában 14%, a Cseh Köztársaságban 18% az elterjedtség).

A hazai kormányzati szférában az Oracle rendszerei elterjedtek, e modern megoldások mindegyike megfelel az Európai Uniós elvárásoknak. Ilyen többek között a 2002-es parlamenti és önkormányzati választásoknál használt informatikai rendszer, a Debreceni Egyetem iLearning oktatási keretrendszere, a Honvédelmi Minisztériumnál gazdasági informatikai rendszere, a Parlament belső információs hálózata, valamint az APEH Oracle alapú rendszere. Fejlesztésre így elsősorban azokon a területeken lenne szükség, amelyek nincsenek megfelelő informatikai támogatással ellátva.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2023. szeptember 20. 15:17

Diákokat, női vezetőket és roma fiatalokat is támogatnak a Morgan Stanley munkatársai

2023. szeptember 18. 13:16

Hat érmet hoztak haza a magyar diákok a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról

2023. szeptember 4. 15:38

Harminc évre előre tekintenek a 30. MENTA konferencia előadói

2023. augusztus 31. 12:59