A Microsoft új üzletága testreszabott üzleti megoldásokat kínál

forrás: Prim Online forrás: Prim Online, 2003. április 16. 19:31
Rendkívüli érdeklődés mellett kezdődött ma reggel a Hotel Kempinskiben a Microsoft Üzleti Megoldások konferencia, amelyen mintegy 400 vállati döntéshozó hallgathatta nem csak a házigazdák, hanem a megoldásszállítók, rendszerintegrátorok és a felhasználók előadásait is. Szó esett a Microsoftnak - a Great Plans és a Navision cégek felvásárlásával - kibővült új portfóliójáról is, amelyre építve a Microsoft Small and Midmarket Solutions & Partners néven új csoportot hoz létre, hogy a hagyományos licencértékesítésen túl ERP megoldásokat kínáljon a kis- és középvállalatoknak.
A konferencia plenáris részében Vityi Péter, a Microsoft Magyarország ügyvezető igazgatója áttekintést adott a Microsoft üzleti megoldások stratégiájáról. Pascal Hureau, a Gartner Group piackutató elemzője az üzleti alkalmazások terén uralkodó irányzatokról, Rune Zakariassen, az Accenture tanácsadó cég szakértője pedig a webszolgáltatásokra épülő, jövőbe mutató üzleti megoldásokról tartott előadást.

A tanácskozás hátralevő részében négy, párhuzamosan futó szekcióban zajlanak a prezentációk, melyek során a Microsoft Magyarország munkatársai, üzleti partnerei és nagyvállalati ügyfelei konkrét esettanulmányokon keresztül szemléltetik az alkalmazásintegráció, az üzleti intelligencia, az intranetek és portálok, valamint a dokumentumkezelés területén megvalósított megoldásokat.

A konferencia szekcióinak tartalma

Microsoft Business Solutions

A Microsoft 2002 tavaszán vásárolta meg a vállalatirányítási szoftvereket fejlesztő Navision dán céget, amelynek portfóliója - a középvállalatoknak szánt Navision és a nagyvállalati szegmens igényeit kiszolgáló Axapta - immár a Microsoft Business Solutions üzletág kínálatát alkotja.

A Navision és az Axapta átfogó vállalatirányítási rendszerként a szervezetek olyan szerteágazó tevékenységeit foglalja keretbe, mint a pénzügy, az ellátásilánc-kezelés, a disztribúció, az emberierőforrás-tervezés, a marketing, az ügyfélszolgálat és a szerviztámogatás.

A Microsoft a Navision és az Axapta vállalatirányítási rendszereket kizárólag üzleti partnerein keresztül értékesíti - mondja az első szekciót vezető Takács Péter, a Microsoft Magyarország kis- és középvállalatokért, valamint üzleti partnerekért felelős kereskedelmi igazgatója -, akik országonként honosítják, és a helyi előírások szabta követelményekhez illesztik a két alkalmazást, bevezetésükhöz pedig tanácsadással is szolgálnak.

Magyarországon jelenleg a Microsoft 14 üzleti partnere foglalkozik a két vállalatirányítási rendszer lokalizálásával és bevezetésével. Az Axapta - jóllehet viszonylag új termékről van szó egy meglehetősen fejlett piacon - hazánkban már mintegy 50 nagyvállalatnál került bevezetésre, ami a robusztus, rugalmasan méretezhető és szolgáltatásgazdag alkalmazás technológiai színvonala mellett rendkívül versenyképes licenckonstrukciójáról is tanúskodik. A szekció előadásai során elhangzottakat a Microsoft Business Solutions üzletág munkatársai több hazai és nemzetközi esettanulmány tapasztalataival is illusztrálják.

Üzleti Intelligencia Megoldások

Az üzleti intelligencia megoldások az adatok üzleti szempontból hasznos információvá alakítására törekednek a gyors, mégis megalapozott döntéshozatal támogatása érdekében. A vállalatok általában hatalmas adatvagyonnal rendelkeznek, azonban a különböző rendszerekben szétszórt adatok felhasználása nehézkes, sok "kézi" munkát igényel és pontatlan. Az üzleti intelligencia rendszerek ezt az adatvagyont teszik hatékonyan kezelhetővé, változó, egyedileg megadható szempontok szerint gyorsan és felhasználóbarát módon lekérdezhetővé.

A jó üzleti intelligencia megoldás alapja az adattárház - mondja Hodász Attila, a Microsoft vezető konzulense, a tanácskozás második szekciójának házigazdája -, amely a vállalatnál fellelhető és keletkező adatokat az üzleti és felhasználhatósági szempontokat figyelembe véve formálja, tárolja, alakítja információvá és teszi elérhetővé.

A hagyományos megközelítésekre általában jellemző, hogy egyrészt a felhasználás helyett a probléma technológiai megoldására, másrészt a döntéshozók egy-egy szűk csoportjára összpontosítanak. A Microsoft koncepciója viszont arra épül, hogy a döntéshozók felhasználóbarát kezelőfelületen keresztül tudják igazán kiaknázni a robusztus megoldás lehetőségeit, másrészt a döntéshozók körét a vállalati vezetés hierarchiájában igen tág keretek között értelmezi.

A Microsoft üzleti intelligencia megoldásának a magját az SQL Server képezi, amely integráltan tartalmazza a relációs adatbázis-kezelő és az üzleti intelligencia-megoldás alapjául szolgáló adattárház, OLAP és adatbányászat funkcionalitását. A lehető legszélesebb körben ismert kezelőfelületről az Office irodacsomag alkalmazásai gondoskodnak, amelyekből közvetlenül elérhetők az SQL Server szolgáltatásai, ugyanakkor kialakíthatóak webes alkalmazások, többek között portal technológiával. A kialakítandó rendszer méretezhetőségét tükrözi, hogy már egészen kis méretű, 20-25 PC-t üzemeltető vállalatok is költséghatékony módon vezethetik be, ugyanakkor terabájtos adattömeget kezelő installációi is működnek a világ különböző pontjain.

A szekció keretében előadást tart a Gartner Group európai kitenkitést nyújtó szakértője, és a közönség bepillantást nyer a Belügyminisztériumnál, illetve a Citibanknál megvalósított üzletiintelligencia-megoldások részleteibe is.

Az intranet és a portálok szerepe az üzleti folyamatokban

Az intranetes portálok nemcsak abban térnek el az internetes társaiktól, hogy azokat csak a vállalat munkatársai érhetik el a számukra megszabott hozzáférési jogosultsággal. A különbség abban is megmutatkozik, hogy a zártkörű, ezért korlátozott létszámú felhasználótábor szinte valamennyi tagja egyúttal információforrásként is megjelenhet az intranetes portálon, és a közzétevők, valamint az olvasók között a szorosabb a visszacsatolás.

- Az internetes portálokon főként nagyközönségnek szóló tartalmat, míg a vállalati portálokon belső információt osztanak meg a szerzők - A dinamikus web-es tartalom előállításáshoz a Microsoft Content Management Server 2002 alkalmazást, míg az intranet portálra és dokumentumok kezelésre a Sharepoint Portal Server-t javasolja a Microsoft - mondja a harmadik szekciót vezető Dénes Gábor, a Microsoft Magyarország Megoldás Értékesítési Tanácsadója -, amelyek keretrendszerként támogatják a tartalom előállítás és a publikálás folyamatait.

A vállalati portál igazodva a vállalati folyamatokhoz négy szinten támogatja az információkezelést: a vállalat felső rétegében (tájékoztatás), a csoportmunka, illetve a szervezeti egységek szintjén (együttműködés), valamint az egyének szintjén (információ tárolás, megosztás). A megoldás alappilléreként szolgáló intranetes portál-keretrendszer a felhasználók részére csak a nekik szükséges, napra kész információkat juttatják el.

A szekció közönsége ezzel szoros összefüggésben a Microsoft idén nyáron - illetve magyar változatban kora ősszel - megjelenő, a csoportmunkát és a tudáskezelést magas szinten támogató Office 2003 irodai csomag, valamint a kollektív emlékezet mélyítését támogató OneNote alkalmazás szolgáltatásaival is megismerkedhetett. Az előadások keretében a MÁV-nál, az MTI-nél és a PSZÁF-nál lezajlott, dokumentumkezeléssel, illetve portálmegoldással kapcsolatos projektek is bemutatásra kerülnek.

Hatékony alkalmazásintegráció Microsoft BizTalk alapon

A konferencia negyedik szekciója az Alkalmazásintegráció kérdéskörével foglalkozik. Ezek a megoldások az integrációs logika központosítása és az integrációs folyamatok automatizálása révén ésszerűsítik a szervezetek által használt alkalmazások üzemeltetését és fejlesztését, javítva az üzleti folyamatok hatékonyságát és csökkentve a működési és fejlesztési költségeket.

Az Alkalmazásintegráció igazi célja az üzleti folyamatok integrálása - mondja Bátorfi Péter, a Microsoft Magyarország tanácsadója, a szekció házigazdája. - Ezek az üzleti folyamatok átfogják a vállalaton belüli alkalmazások mellett az üzleti partnerek alkalmazásait is. Ehhez persze szükség van a belső (EAI) és külső alkalmazások (B2B) közti kommunikációs infrastruktúra kialkítására.

Mindezeket a területeket lefedi a Microsoft 2000 januárjában bejelentett BizTalk Server platformja, amely megbízható és széles skálán méretezhető - a magyar közép- és nagyvállalatok számára egyaránt vonzó licenckonstrukcióval rendelkező - integrációs brókerként egyetlen központi helyre gyűjti és működteti az integrációs logikát. Az alkalmazások így továbbra is saját protokolljaikon és illesztőfelületeiken keresztül kommunikálhatnak, mivel a BizTalk Server több mint 350 adaptere és üzenet transzformációs funkciója révén biztosítja az átjárást közöttük. A BizTalk Server folyamat vezérlési szolgáltatása erre az üzenetkezelési infrastruktúrára épülve valósítja meg az üzleti folyamatok integrált támogatását.

A kezdettől fogva XML-alapokra épülő BizTalk Server 2002-es a második fő verziót jelenti, amely több mint kétezer installációval rendelkezik világszerte. Ezek között a középvállalatoktól a globális nagyvállalatokig minden iparág képviseltetve van. Ez annak köszönhető, hogy a BizTalk Server rendkívül jól skálázható, az egyszerű, minimális költségű installációktól - a nagyvállalatok kritikus rendszerekkel szemben elvárt maximális teljesítménybeli és rendelkezésre állási követelményeknek megfelelő- komplex megoldásokig.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2023. szeptember 20. 15:17

Diákokat, női vezetőket és roma fiatalokat is támogatnak a Morgan Stanley munkatársai

2023. szeptember 18. 13:16

Hat érmet hoztak haza a magyar diákok a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról

2023. szeptember 4. 15:38

Harminc évre előre tekintenek a 30. MENTA konferencia előadói

2023. augusztus 31. 12:59