Az IT-biztonsági megoldások és a távmunka alkalmazása a hazai vállalatoknál

forrás Prim Online, 2004. október 11. 11:40
A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. - a Sun Microsystems Magyarország Kft.-vel együttműködve - negyedévente felméri a vállalati internethasználati szokásokat, a hazai elektronikus gazdaság fejlődését. Jelen összefoglalónkban a vállalati szektor helyzetét mutatjuk be az informatikai biztonsági megoldások, valamint a távmunka hazai alkalmazásának területén.
Informatikai biztonsági megoldások használata

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. által - a Sun Microsystems Magyarország Kft.-vel együttműködve - készített felmérése szerint a számítógéppel ellátott vállalkozások 81%-a használ valamilyen vírusirtó szoftvert vagy szoftvereket, tűzfal kétötödüknél (42%) működik. Külső adatmentést ezeknek a cégeknek a fele végez. Az egyéb informatikai biztonsági megoldások használata kevésbé elterjedt a legalább 5 főt foglalkoztató (számítógéppel ellátott) cégek körében: valamilyen azonosító eljárást egyharmaduk használ (elektronikus aláírást az érintett cégek egytizede használ elfogadóként, 16%-uk aláíróként, egyéb azonosítási eljárást - pl. PIN kód, biometrikus azonosítás stb. - 24%-uk). Titkosítást a számítógépet használó vállalatok közül minden negyedik használ, secure szerver 13%-uknál van.

A különböző informatikai biztonsági megoldásokat használó 5 fő feletti vállalatok aránya

(százalékos megoszlások a számítógépet használó cégek körében)
Forrás: GKI - T-Mobile - SUN felméréseA különböző informatikai biztonsági megoldásokat legjellemzőbben a pénzügyi tevékenység, ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ágazatba sorolt vállalatok használják (vírusirtókat 90%-uk, külső adatmentést 62%-uk, tűzfalat 51%-uk, titkosítást 34%-uk, biztonságos szervert 16%-uk, valamilyen azonosító eljárást 43%-uk). A mezőgazdaság, halászat szektorban a számítógéppel ellátott cégek átlagosnál kisebb hányada veszi igénybe a szóban forgó biztonsági megoldásokat.

A víruskeresők és vírusirtók alkalmazását, a tűzfal-használatot és a secure szerverek használatát illetően cégnagyság szerint a 20 fős vállalkozásoknál húzódik a határ: az ennél kisebb cégek átlagos vagy az átlagosnál kisebb arányban, míg az ennél nagyobb cégek az átlagot meghaladó arányban tartoznak a felhasználók közé. Az azonosító eljárások használatát és a külső adatmentés alkalmazását használatát tekintve ugyanez figyelhető meg.

A távmunka alkalmazása a hazai cégek körében

A GKI Gazdaságkutató Rt. és a T-Mobile Magyarország Rt. által - a Sun Microsystems Magyarország Kft.-vel együttműködve - készített felmérése szerint a számítógéppel ellátott cégek 7%-ánál van olyan főállású alkalmazott, aki távmunkában dolgozik, azaz legalább hetente egy fél napot rendszeresen a vállalat épületeitől, irodáitól távol dolgozik és munkavégzéséhez valamilyen elektronikus hálózaton keresztül csatlakozik a cég informatikai rendszeréhez. Az érintett cégeknél átlagosan kb. 6 ilyen alkalmazott található. A távmunkában dolgozók hetente átlagosan közel 4 napot dolgoznak az irodától távol.

A nagyvállalatoknál gyakoribb a távmunka és a gazdasági szolgáltatások szektorban, valamint a szállítás, raktározás, posta, távközlés ágazatban is az átlagosnál nagyobb arányban fordul elő, hogy az alkalmazottak a cég falain kívülről (de a cég számítógépes rendszeréhez csatlakozva) végzik munkájukat. A távmunkában dolgozó alkalmazottak száma az 50 főt vagy ennél több dolgozót foglalkoztató vállalkozásoknál, valamint a pénzügyi szektorban a legmagasabb. (Az irodától távol, távmunkában töltött munkanapokat tekintve sem cégnagyság, sem pedig ágazat szerinti bontásban nem figyelhető meg szignifikáns eltérés.)

Távmunkában* dolgozó főállású alkalmazottat foglalkoztató cégek aránya (százalékos megoszlások a számítógépet használó 5 fő feletti cégek körében )


*Legalább hetente egy fél napot rendszeresen a vállalat épületeitől, irodáitól távol dolgozik és munkavégzéséhez valamilyen elektronikus hálózaton keresztül csatlakozik a cég informatikai rendszeréhez.

Forrás: GKI - T-Mobile - SUN felmérése

A távmunka a mezőgazdaságban, valamint az oktatás, egészségügy és egyéb szolgáltatások ágazatban a legkevésbé elterjedt (mindössze a cégek 1, illetve 2%-ánál van jelen).
Kulcsszavak: távmunka trend security GKI

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Negyvenéves magyar mikroszámítógépre fejlesztenek új játékokat

2023. szeptember 29. 18:51

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2023. szeptember 20. 15:17

Diákokat, női vezetőket és roma fiatalokat is támogatnak a Morgan Stanley munkatársai

2023. szeptember 18. 13:16

Hat érmet hoztak haza a magyar diákok a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiáról

2023. szeptember 4. 15:38