Mezőfalván átadták a 6000. Közháló-végpontot

forrás Prim Online, 2005. április 21. 17:48
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter átadta a 6000. Közháló-végpontot a mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény részére.

Jelentős állomásához érkezett a 2004 februárjában digitális alapkőletétellel elindult Közháló, az utóbbi évek legnagyobb, kormányzat által támogatott informatikai infrastruktúra-fejlesztési programja. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter 2005. április 21-én ünnepélyes sajtótájékoztató keretében átadta a 6000. Közháló-végpontot, amely a mezőfalvai Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézményben került kiépítésre. Az ünnepélyes átadáson részt vett Varga László, Mezőfalva polgármestere és a végpontot kiépítő cégek – az Euroweb Internet Szolgáltató Rt., a Hewlett-Packard Magyarország Kft., a Invitel Távközlési Szolgáltató Rt., az LNX Hálózatintegrációs Rt., valamint a Synergon Informatika Rt. – képviselői is.

A mezőfalvi általános iskola a II. világháború előtt egyházi iskola volt. 1949-ben az államosítás után vette fel a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet. Azóta is folyamatosan fejlődik, jelenleg 23 osztályban 497 tanulója van. Az iskolában két csoportban enyhe fokban eltérő értelmű tanulókat is oktatnak, délután pedig két napközis csoport működik. Hat évvel ezelőtt bevezették az alapfokú művészeti oktatást, amely folyamatosan új tanszakokkal bővül. Az idei tanévben a diákok már zeneművészeti, a képző-és iparművészeti, táncművészeti ágak és a színjáték közül választhattak.Az intézmény 2003-ban a Fejér megyei Regionális KHT pályázatán támogatást nyert egy tájház kialakítására, valamint honfoglaláskori életmódtábor megvalósítására.

A Közháló egy az egész országot behálózó informatikai alapközmű, amely néhány éven belül valamennyi, a kormányzati informatikába nem tartozó helyi közigazgatási szerv, közintézmény, iskola, valamint a közfeladatokat ellátó egyéb szervezet, továbbá a civil szervezetek számára biztosítja a szélessávú hozzáférést a világhálóhoz.

A Közháló hozzáférhetővé teszi az internetes szolgáltatásokat és információkat, csökkenti az állampolgárok és az igazgatási szervek közti távolságot, átláthatóbbá teszi a közigazgatás és államigazgatás működését. A Közháló segítségével az ország csaknem valamennyi településén elérhetővé válnak az eGazdaság és az eKereskedelem csatornái, felgyorsul az információs társadalom megteremtésének folyamata.

A fentiek mellett a Közháló fontos feladata az eMagyarország program keretében létesülő eMagyarország pontok (számítógépes információs pont) megvalósításának támogatása. A program megvalósulása érdekében az IHM pályázatok és egyedi megállapodások révén támogatja azokat a szervezeteket és intézményeket – könyvtárakat, közművelődési intézményeket, teleházakat, önkormányzatokat, egyházi intézményeket, kórházakat, szanatóriumokat, az idősek otthonait, klubjait, alapítványokat – amelyek vállalták meglévő internet-hozzáférési helyeik eMagyarország pontként való üzemeltetését, vagy új közösségi internet-hozzáférést szolgáltató eMagyarország pontok létrehozását. A program – a kistelepülések speciális helyzetére való tekintettel – lehetővé tette az Internet-szolgáltatás összekapcsolását más közellátási feladatokkal.

A Közháló Program területi és társadalmi hovatartozás nélkül megadja az állampolgároknak a szélessávú internethez való hozzáférés lehetőségét, amely lehetőséget teremt a tudásalapú társadalomba való bekapcsolódásra. 2005 szeptemberéig 500 olyan településen épül ki végpont, ahol eddig vezetékes telefon sem volt.

A Közháló nem egy új hálózat kiépítése állami beruházás formájában, hanem a piaci szereplők szolgáltatásainak igénybevétele. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) tervei szerint a Közháló program három –– egymásra épülő – fázisban valósul meg.

A 2005 szeptemberéig tartó első szakaszban a Közháló több mint 2500 településre jut el. Ebben a fázisban összesen 7300 szélessávú végpont került, illetve kerül folyamatosan átadásra, melyből 5 ezer oktatási intézményekben, a Közháló alhálójaként működő Sulinet keretében, az IHM és az Oktatási Minisztérium társfinanszírozásában valósul meg. Az IHM által finanszírozott 2300 további végpont településeinek kiválasztásakor döntő szempont volt, hogy a végpontok lehetőleg a hátrányos helyzetű területeken valósuljanak meg. Ezek a végpontok közintézményekben kiépített szélessávú Internet-kapcsolatot jelentenek majd.

A 2007-ig tartó második fázisban az egészségügyi intézmények és önkormányzatok felé szeretnénk tovább bővíteni a rendszert.

A Közháló három éve alatt a Kormányzat mintegy 20 milliárd forintot fordít erre a célra, amely évi 7 milliárd forintos kiadást jelent. A Sulinet hálózat költségeinek 60 százalékát az Informatikai és Hírközlési Minisztérium, a fennmaradó 40 százalékot pedig az oktatási tárca biztosítja.

A 2005 április végéig megvalósuló Közháló végpontok megoszlása intézményi bontásban

Intézmény típusa %
Agrárkamara 0,45
Civil szervezetek: teleházak, faluházak, közösségi házak 2,64
Egyesületek, alapítványok, közhasznú szervezetek, szociális intézmények, egyházi intézmények 1,13
HM klubok 0,41
Kis posták 0,06
Könyvtárak 1,66
Művelődési házak 4,00
Oktatási intézmények: általános és középiskolák, kollégiumok 81,86
Önkormányzatok, körjegyzőségek, polgármesteri hivatalok, kisebbségi önkormányzatok 7,79


A megvalósuló végpontok magas száma lehetővé teszi, hogy a vállalkozási alapon létrejövő szolgáltatási rendszer lényegesen kedvezőbb áron üzemeljen, valamint azt, hogy a szolgáltatás olyan végpontokhoz is eljusson, amelyekhez a szolgáltatást a kisebb végpontszám esetén nem lehetne gazdaságosan biztosítani.

A piacról megrendelt szolgáltatásfejlesztés magyar koncepciója iránt Romániából, Indonéziából, Vietnamból és Bulgáriából is érdeklődés mutatkozott.

A Közháló közbeszerzési eljárásán nyertes szállítók


Antenna Hungária Rt.
Az Antenna Hungária-csoport az észak-alföldi és a nyugat-dunántúli régióban fővállalkozóként, az észak-magyarországi és a dél-dunántúli régióban pedig alvállalkozóként nyújt hozzáférési szolgáltatást a Közháló programban.

Emitel Távközlési Rt.

Az Emitel Távközlési Részvénytársaság a Közháló programban a dél-alföldi és a bajai régióban végzi a földfelszíni elérési szolgáltatást.

EuroWeb Internet Szolgáltató Rt.
Az EuroWeb Internet Szolgáltató Rt. a Közháló programban a hozzáférési pontok felhasználói számára biztosít ügyfélszolgálati szolgáltatást, valamint 5000, a Sulinet alhálóhoz tartozó végpont számára nyújt alap- és emelt szintű Internet-szolgáltatást és laborfelügyeletet.

GTS-Datanet Távközlési Kft.

A GTS-Datanet Távközlési Kft. a nem Sulinet alhálóhoz tartozó hozzáférési pontok számára biztosít alap és emelt szintű internet-szolgáltatást.
A GTS-Datanet Távközlési Kft. és az Emitel Távközlési Rt. konzorciuma építi ki és tartja fent a dél-alföldi régió 600 elérési pontját.

Hewlett-Packard Magyarország Kft.

A Hewlett-Packard Magyarország Kft. a Közháló programban a Projektmenedzsment és üzemeltetés-felügyeleti szolgáltatást végzi; irányítja, koordinálja és kontrollálja a többi szolgáltató által nyújtott szolgáltatást.

Hungaro DigiTel Távközlési Kft.
A Hungaro DigiTel Kft. a KözHáló programban szélessávú VSAT hozzáférést biztosít.

Hungarotel Távközlési Rt.
A Hungarotel Távközlési Rt. a Közháló programban 8 területi egységen nyújt elérési szolgáltatást.

Invitel Távközlési Szolgáltató Rt.

Az Invitel Távközlési Szolgáltató Rt. a Közháló programban a kelet-magyarországi régióban és 8 kiemelt városban nyújt szélessávú hozzáférési szolgáltatást.

LNX Hálózatintegrációs Rt. és a Synergon Informatikai Rt. konzorciuma
Az LNX Hálózatintegrációs Rt. és a Synergon Informatika Rt. konzorciuma a Közháló programban a Szolgáltatás Hozzáférési Pontok kialakítását és ehhez kapcsolódóan az adatkommunikációs berendezések szállítását, telepítését és karbantartását végzi.

Matáv Rt.
A Matáv Rt. szélessávú hozzáférési szolgáltatást nyújt, több mint 4000 végponton a Közháló programban.

Netvisor Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Kft.

A NETvisor Informatikai és Kommunikációs Kft. a Közháló programban a szakmai koordinációs, rendszerintegrátori és oktatási feladatokat látja el, továbbá üzemelteti a Közháló hálózatfelügyeleti központját.

PanTel Távközlési és Kommunikációs Rt.

A PanTel Rt. a Közháló program gerinchálózati távközlési szolgáltatója, ebben a minőségében a programban résztvevő többi szolgáltató részére biztosít nagy sávszélességű gerinchálózati hozzáférést.

E-közig ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Véget ért a XII. Nemzetközi Média- és Internetkonferencia

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szeptember 26-án és 27-én 12. alkalommal rendezte meg „A média és az internet hatása a gyermekekre és fiatalokra” című konferenciáját, a Magyar Tudományos Akadémián. A két nap alatt 32 szakember tartott előadást aktuális témákról, egyebek mellett az álhírekről, a social media platformokról, az illegális tartalmakról, a deepfake-jelenségről és persze a média jövőjéről. Kerekasztal-beszélgetést is szerveztünk, ahová etikus hackereket hívtunk meg. 

2022. szeptember 28. 15:21

Rövid képzési programokat is kínál hallgatóinak a Széchenyi István Egyetem

Egyedülálló lehetőségként már rövid, akár egyhetes külföldi utazással járó kurzusokat is kínál hallgatói számára a győri Széchenyi István Egyetem, amelyeken a pályázók rugalmasan és könnyen bővíthetik szakmai tapasztalataikat, nemzetközi kapcsolataikat, idegennyelv-tudásukat. Érdemes jelentkezni – ajánlják az újdonságot azok a széchenyisek, akik már részt vettek valamelyik programon. 

2022. augusztus 28. 14:36

Alapítsd meg a cégedet akár otthonról

A cégek jogi ügyeit ma már online is intézhetjük, hiszen akár otthonról, akár az irodából lehetőségünk van megbízható jogi szolgáltatást igénybe venni a gyorsaság és rugalmasság érdekében, teljesen kötetlenül.

2022. március 22. 16:19

Minden újonnan nyíló ALDI parkolójában lesz e-töltő

Az ALDI és az E.ON Hungária Csoport 2018 óta működik együtt a magyarországi e-autózás infrastruktúrájának fejlesztésén, 2020 novemberében adták át a 100. telepített e-töltőt. Jelenleg összesen 89 áruház parkolójában 136 töltőponttal várják az e-autósokat országszerte. Az újonnan nyíló áruházaknál a megállapodás szerint – az igényektől függően – egy vagy két töltő telepítésére kerül sor, amelyek egy töltő esetében 2*22 kW-os, két töltő esetében pedig egyenként 2*11 kW-os névleges teljesítménnyel rendelkeznek. 

2022. február 22. 17:03

Az ipar átalakulásáról szól az új ABB-tanulmány

Az ABB közzétette a nemzetközi üzleti és technológiai vezetők körében, az ipari átalakulásról készített, a digitalizáció és a fenntarthatóság kapcsolódási pontjait vizsgáló új, globális tanulmány* eredményeit. 

2022. február 21. 11:19

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Jól szerepeltek a magyar diákok a juniorok informatikai diákolimpiáján

2022. szeptember 26. 18:20

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2022. szeptember 21. 13:46

Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

2022. szeptember 19. 18:00

’Az Év Honlapja’ pályázat 21. alkalommal keresi a legjobb honlapokat, applikációkat és digitális megoldásokat

2022. szeptember 7. 11:38