Az NHH csökkenti a mobilszolgáltatók végződtetési díjait

forrás Prim Online, 2005. július 21. 15:45
A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (NHHT) nem hagyta jóvá a három magyarországi mobilszolgáltató által benyújtott költségmodelleken alapuló végződtetési átlagdíjakat, ugyanakkor ármegállapítási jogával élve döntött a szolgáltatók végződtetési díjainak csökkentéséről - jelentette be csütörtökön Pataki Dániel, az NHH elnöke.

A határozatok szerint a 2004. decemberi átlagos végződtetési díjakhoz képest a T-Mobile Magyarország Rt-nek és a Pannon GSM Távközlési Rt-nek egyaránt 10,38 százalékkal, a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt-nek pedig 16,48 százalékkal kell csökkentenie a hálózatába érkező hívások átlagos végződtetési díját.

A határozatok szerint a T-Mobile-nak 27,17 Ft/perc, a Pannon GSM-nek 29,44 Ft/perc, a Vodafone-nak pedig 32,61 Ft/perc végződtetési átlagdíjat kell alkalmaznia és így a legnagyobb és a legkisebb szolgáltató által alkalmazott összekapcsolási díjak közötti különbség 20 százalékra csökken.


Az NHHT határozatai azonnali hatállyal végrehajtandók. A határozatok az NHHT költségalapú díjak alkalmazását, valamint az ezen díjak számítását alátámasztó költségmodellek benyújtását előíró 2005. januári határozata alapján 2005. május 25-től kötelezik a szolgáltatókat az NHHT által megállapított végződtetési átlagdíjak alkalmazására.


Az eddigi szabályozástól eltérően a tanács átlagdíjakat állapított meg, amely nagyobb rugalmasságot biztosít a szolgáltatók számára az eddigi csúcs és csúcsidőn kívüli díjak szabályozásánál.


Az NHHT az adott eljárások valamennyi körülményére figyelemmel az európai uniós Keretirányelv és az elektronikus hírközlésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseinek együttes alkalmazásával határozatait a költségalapúság eléréséig, a költségalapúság kötelezettség kikényszerítéséig terjedő átmeneti időszakra vonatkozóan hozta meg.

  • Az NHHT 2004 májusában a T-Mobile-t és a Pannon GSM-t is közel 10 százalékos végződtetési díjcsökkentésre kötelezte. A magyar piacon harmadik szolgáltatóként megjelent Vodafone akkor még nem minősült jelentős piaci erejű (JPE) szolgáltatónak, így rá a tavalyi előírás nem vonatkozott.

Az NHHT 2004 augusztusában a piaci részesedését folyamatosan növelő Vodafone-t is JPE szolgáltatóként azonosította, így immár rá is vonatkozik az a - 2005. januári határozatban előírt - kötelezettség, miszerint LRIC (Long Run Incremental Cost - Hosszútávú előremutató különbözeti költség) módszertan szerinti költségalapú díjat kell kialakítania.

A három szolgáltató a költségmodellek benyújtását előíró 2005. januári határozat nyomán elkészítette költségmodelljét, az NHHT azonban ezek közül egyiket sem tudta elfogadni, többszöri hiánypótlás és adatkérés után sem, mivel a modellek nem feleltek meg a határozatban rögzített szabályoknak. Az NHHT ezek után élt az ármegállapítás eszközével és mostani határozataival kihirdeti a távközlési szolgáltatók közötti elszámolásban érvényes végződtetési díjakat.

Az NHHT, miután sem tavaly, sem idén nem tudta elfogadni a szolgáltatók költségmodelljét, megkezdte saját - úgynevezett bottom up LRIC - modelljének kialakítását.

Az NHHT az átlagdíjakat EU-s összehasonlítások alapján állapította meg, arra törekedve, hogy csak azon országok átlagdíjait vegye figyelembe, amelyekben a nemzeti szabályozó hatóság a hazaihoz hasonló szabályozási kihívásokkal szembesül. Ennek megfelelően az NHHT az összehasonlítható országok kiválasztása során a piaci részesedést, a piaci koncentrációt és a penetrációt vette figyelembe. A kritériumoknak 11 ország felelt meg a 25 uniós tagállam közül.

A kiválasztott országokban az átlagos végződtetési díjak 2004-ben átlagosan 5,65 százalékkal 0,1319 eurócentre csökkentek. A teljes EU-ban az átlagos végződtetés átlagdíj 2005. januárban 12,75 eurócent/perc, míg Magyarországon 13,97 eurócent/perc volt.

Az NHHT mindezek alapján számításokat végzett a következő időszakra vonatkozóan és ezek alapján határozta meg a hazai szabályozási időszak közepére vonatkozó összehasonlító árat. Az NHHT várakozásai és a tendencia alapján 2006. januárra 0,1169 eurócent/perc (29,02 forint/perc) átlagdíj várható a 11 országban.

Az NHHT a 11 országban megvizsgálta a piacvezető és a legkisebb szolgáltató között a végződtetési díjak különbségét és megállapította, hogy az 2004 második félévében mintegy 1 százalékponttal, 23,2 százalékra csökkent. Ezt a csökkenési ütemet előrevetítve az várható, hogy a hazai szabályozási időszak közepére (2006. januárra) a díjkülönbségek várhatóan 21,4 százalék körüli értékre csökkennek. A tényleges különbségcsökkenés azonban nagy valószínűséggel ennél gyorsabb lesz, mivel a 11 ország többségében a piacon a harmadik szolgáltató végződtetési díjai korábban nem voltak szabályozottak, ahogy Magyarországon sem. A szabályozási körbe újonnan bekerülők esetében azonban az eddigieknél nagyobb csökkentési ütem várható a vizsgált 11 országban, így ezt a körülményt figyelembe véve az NHHT 20%-os különbséget állapított meg a legnagyobb és a legkisebb szolgáltató végződtetési átlagdíja között. A Nemzeti Hírközlési Hatóság ezzel újabb lépést tesz egyik kiemelt célja, a magyar távközlésben fennálló indokolatlan aránytalanságok csökkentése érdekében.

2004 július 15-e óta a T-Mobile hálózatában a végződtetési díj csúcsidőben 37 Ft/perc, csúcsidőn kívül pedig 20,5 Ft perc, a Pannon GSM hálózatában 41-, illetve 21 Ft/perc, míg a Vodafone hálózatában 46,15 Ft/perc, illetve 30,15 Ft/perc.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Jól szerepeltek a magyar diákok a juniorok informatikai diákolimpiáján

2022. szeptember 26. 18:20

Megvannak az idei Gyurós Tibor-díjazottak

2022. szeptember 21. 13:46

Hatalmas siker a tudományos Európa Bajnokságon

2022. szeptember 19. 18:00

’Az Év Honlapja’ pályázat 21. alkalommal keresi a legjobb honlapokat, applikációkat és digitális megoldásokat

2022. szeptember 7. 11:38