Újonnan induló szakirányú informatikai továbbképzések a Pázmányon

forrás Prim Online, 2006. szeptember 7. 16:37
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kara és a Pannon Egyetem (Veszprém) Műszaki Informatikai Kara egyetemi végzettséggel rendelkezők át- és továbbképzése céljából szakirányú posztgraduális képzéseket indít az informatika alábbi gyorsan fejlődő területein:
info-bionika,
elektronikus kereskedelem,
elektronikus oktatás.

A képzés célja, hogy a régebben szerzett természettudományos diplomával rendelkező szakemberek tudásukat időszerű témakörökben felfrissítve, újra versenyképessé válhassanak a munkaerőpiacon, megtarthassák meglévő munkahelyüket, illetve megfelelő állást találjanak.

Mivel a fenti célkitűzés a tudományos felkészültség mellett a modern gazdasági életben nélkülözhetetlen szervezeti és projekt alapú ismereteket is igényel, azért a képzésnek a szakmai törzsanyag mellett fontos részét képzik a gazdasági és menedzsment tárgyak is.

A képzések előkészítését és a tananyagok kidolgozását a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európai Szociális Alap támogatta, a HEFOP 3.3 program keretében.

A szakmérnöki oklevelet adó képzés négy féléves, az utolsó félévben diploma-munka készítésével és megvédésével zárul. Az oktatás hétköznap délután lesz, heti két alkalommal. Az alapozó félév helyszíne Budapest, további félévek Budapesten (PPKE ITK: Info-bionika, Elektronikus kereskedelem) ill. Veszprémben (PE MIK: Elektronikus oktatás). Az előadásokat konzultációs támogatással végzett önálló egyéni vagy csoportos gyakorlati feladatok megoldása egészíti ki.

A képzésekre korábban természettudományos egyetemi diplomát szerzett, informatikai érdeklődésű szakemberek jelentkezését várjuk.

A szakirányok

Infobionika

Az elmúlt évtizedben az információs technológiák, a biotechnológiák és az idegtudományok találkozásából új kutatási terület jött létre, mely új termékek, szolgáltatások születéséhez is hozzájárult. Az eredmények előkészíthetik az utat a mesterséges-élő szimbiózisok kidolgozásához újfajta információtechnikai feladatok ellátására. Ezekkel az eszközökkel interaktív együttműködés jön létre a mesterséges és az élő rendszerek között. – Az orvosi kutatásban és gyakorlatban már jelenleg is olyan új technikák terjedtek el, amelyek új, speciális mérnöki, informatikusi ismereteket igényelnek. Ugyanakkor az informatikusoktól speciális biológiai ismeretek elsajátítását követelik. – Új technikák pl. a korszerű képalkotó berendezések és sebészeti navigációs eljárások, amelyekben komplex számítástechnikai módszereket alkalmaznak. – Új feladatok pl. a szervezetbe építhető érzékelők, protézisek fejlesztése és alkalmazása, valamint az élő-élettelen rendszerek közvetlen kapcsolatán alapuló interaktív rendszerek kialakítása.

Az infobionikai szakirányú képzés a program speciális jellege miatt erős interdiszciplináris háttértudást követel mind a matematika, mind a biológia területén. A szakirányú képzés során a jelentkezők költséges laboratóriumi demonstrációkon (pl. orvosi képfeldolgozás, stb.) vesznek részt, amelynek sikere és tudásgyarapító hatása megfelelő alapozás nélkül nem biztosítható. Ezért az infobionika szakirányra jelentkezőknek felvételi vizsgát kell tenniük.

Elektronikus kereskedelem

Növekszik az igény az üzleti alkalmazási rendszerek fejlesztésében a magasan képzett, informatikai és gazdasági alapismeretekkel egyaránt rendelkező szakemberek iránt, akik képesek átlátni a szakma-specifikus alkalmazási igényeket és birtokában vannak ezen igények kielégítésére alkalmas, korszerű informatikai- és szoftver ismereteknek. – Új igények pl. a vállalatközi elektronikus kereskedelmi megoldások (elektronikus piaci rendszerek, logisztikai rendszerek, beszerzési- és értékesítési rendszerek, stb.) tervezése, fejlesztése, bevezetése és üzemeltetése, vagy a korszerű államigazgatási rendszerek fejlesztése és alkalmazása. – Ezért fontos egyetemi szintű diszciplináris hátérrel rendelkező, de a gyakorlat által jobban orientált szakértelmet adni elektronikus kereskedelem területén.

Elektronikus oktatás

Napjainkban tömegesen elterjedtek az informatikai eszközök (PC, Internet, stb.) és alkalmazások (pl. e-közigazgatás) és ezek felhasználásához egyre szélesebb műszaki értelmiségi rétegek tudását kell naprakésszé tenni. – A szükséges magasszíntű elméleti és gyakorlati tudást általában munka melletti, gyakran interaktív keretekben szerzik meg, ahol már nem megfelelőek a klasszikus „akadémiai” tanulási módszerek, hanem elektronikus oktatási formákat kell alkalmazni. – Ezért egyre nagyobb szükség van a pedagógiai ismereteket és informatikai ismereteket ötvözni tudó szakemberekre, akik az elektronikus oktatásban, az ehhez alkalmazható tananyagok elkészítésében és összeállításában jártasak.

Az Elektronikus kereskedelem és az Elektronikus oktatás képzés tartalmilag olyan háttértudásra épül, amely a hazai egyetemek műszaki informatikusi tananyagában a törzsanyag (alapozó tárgyak és szakmai törzsanyag) tantárgyaival - illetve az ezek során szerezhető 140 kreditpontnyi tudással - ekvivalens.

A képzések

A három szakirányú képzésről, a tantárgyakról, a jelentkezési követelményekről részletes információ található az alábbi honlapokon, ahol jelentkezni is lehet a képzésekre:

PPKE ITK www.itk.ppke.hu/tovabbkepzes
PE MIK www.mik.uni-pannon.hu/tovabbkepzes

Az oktatás helyszíne az első (alapozó) félévben minden szakirány számára: Budapest, PPKE-ITK
A további félévek:

Infobionika                 - Budapest, PPKE-ITK
Elektronikus kereskedelem     - Budapest, PPKE-ITK
Elektronikus oktatás         - Veszprém, PE-MIK

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Önvezető autós parkolás először Magyarországon!

2019. november 18. 14:23

Százmillió eurót fektet be az európai mesterséges intelligencia programba a Huawei

2019. november 8. 10:07

Az Antenna Hungária megvásárolta a Telenor Magyarország 25%-át

2019. november 1. 08:32

Idén is keresik az év fiatal vezetőjét!

2019. október 22. 13:26
online sportfogadás