Csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Synergon leánycége

MTI Sajtóadatbank, 2015. szeptember 16. 09:15

Csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Törvényszékre a Synergon Informatika Nyrt. kizárólagos tulajdonában álló Synergon Integrator Rendszerszolgáltató Kft. annak érdekében, hogy a hitelezőkkel a csődeljárás során megkötendő egyezség alapján a társaság megfelelő további működése biztosítható legyen - tette közzé a BÉT honlapján kedden az anyacég.

A Synergon Informatika Nyrt. közleménye szerint a társaság likviditási problémái alapvetően a FUTÁR-projekt kivitelezéséből erednek. A felmerült műszaki problémák megoldásának és a kényszerű alvállalkozó-váltásoknak a többletköltségei, valamint a rendkívüli mértékű kötbérek jelentős többletterhet róttak a társaságra, olyan likviditási problémát okozva, hogy annak megoldásához jelentős reorganizáció és a hitelezőkkel történő csődegyezség szükséges a társaság további működésének biztosítása érdekében. A projekthez korábban a csoport többi vállalata is jelentős pénzügyi erőforrásokat biztosított.
 

A társaság számára likviditási problémát okozott az is, hogy az OKF elállt az OKF Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósága (előtte Fővárosi Tűzoltóparancsnokság) bevetési rendszerével kapcsolatos vállalkozási szerződéstől, és az idén zárult perben a társaságot jogerősen mintegy 180 millió forint megfizetésére kötelezték. Az elállás oka a társaság cseh alvállalkozójának hibás teljesítése volt. A társaság pert indított az alvállalkozóval szemben 200 millió forint megfizetésére, de amíg ez nem zárul le jogerősen és a követelés nem végrehajtható, a társaság az OKF-nek nem tud fizetni.
 

A Synergon által korábban megkötött támogatási szerződések alapján végzett fejlesztések jelentős része (az úgynevezett intelligens megoldásokkal kapcsolatos termékek vonatkozásában) befejezéséhez ért és az értékesítés előkészítése is megkezdődött. A komplex adatközponti fejlesztések közül az adatközponti építési és eszközbeszerzési fejlesztéseket azonban a társaság - az erőfeszítései ellenére folyamatosan akadozó pályázati együttműködés problémái miatt - nem tudja megvalósítani, és kénytelen volt a vonatkozó szerződéstől elállni - írja közleményében a Synergon.
 

A társaság rendelkezik jelentős vagyonelemekkel (ideértve számos kintlevőséget, követeléseket, nagyértékű tárgyi eszközöket, a többéves fejlesztési tevékenység eredményeként jelenleg már értékesítési szakaszba kerülő termékeket és befektetéseket), azonban ezek realizálásához, illetve értékesítéséhez, a működés optimalizálásához fizetési haladékra van szükség. Mindezt egy reorganizációs terv keretében lehet tervszerűen végrehajtani, és helyreállítani a társaság pénzügyi helyzetét, a társaság e cél érdekében kezdeményezte csődeljárás lefolytatását.
 

Az anyavállalat napi működésére a leányvállalat által kezdeményezett csődeljárásnak önmagában nincs közvetlen hatása. A társaság azonban a csődeljárás alakulásától függően vizsgálja a leányvállalat, mint befektetés értékét, és amennyiben ennek következtében a befektetés leértékelésére kerül sor, az az anyavállalat számára is veszteséget okoz és saját tőkéjét is csökkentheti - közölte a Synergon.
 

Synergon Informatika Nyrt. részvényeivel a BÉT standard kategóriájában lehet kereskedni, a részvények záróára szeptember 15-én 77 forint, az elmúlt évben a legmagasabb ára 158, a legalacsonyabb pedig 76 forint volt.