A Ricoh közzétette 2016-os Fenntarthatósági Jelentését

forrás: Prím Online, 2016. december 22. 08:26

A Ricoh nyilvánosságra hozta a Ricoh Csoport 2016. évi integrált Fenntarthatósági Jelentését.

A Ricoh 2012. óta minden pénzügyi évben közzéteszi fenntarthatósági riportját, amely átfogó pénzügyi- és nem pénzügyi jellegű információkat tartalmaz a társadalomra és a környezetre gyakorolt hatással kapcsolatosan.

 

A jelentés célja, hogy tájékoztató jellegű áttekintést nyújtson arról az értékteremtésről, amit a Ricoh Group biztosít a részvényesek és a befektetők számára. A vezetőség üzenete tükrözi a vállalatcsoport vízióját és stratégiáját, illetve összegzi a Ricoh által létrehozni kívánt vállalati értéket. A riport külön fejezetet szentel a célok eléréséhez vezető folyamat bemutatására is, feltárva az üzleti tevékenységekre fordított menedzsment szintű erőforrásokat és azok eredményét. Emellett közzéteszi az egyes üzletágakra vonatkozó stratégiai célokat és azok megvalósulásának eddigi mérföldköveit. Rávilágít a Ricoh technológiai lehetőségeire, az ügyfélkapcsolati hálózatban és a fenntarthatósági törekvésekben rejlő potenciálra, betekintést nyújtva a Ricoh értékteremtő forrásaiba.    

 

 

A Ricoh a jelentés összeállításának elsődleges céljaként a vállalatcsoport értékteremtő tevékenysége mögött rejlő gondolkodásmód megismertetését tűzte ki. 

 

A beszámoló közzététele során a Ricoh az International Integrated Reporting Council (IIRC) által megfogalmazott irányelveket, illetve a GRI Sustainability Reporting Guidelines előírásait alkalmazta. 

 

Kapcsolódó tartalmak: 

Ricoh Csoport Fenntarthatósági Jelentés 2016: http://www.ricoh.com/sustainability/report/ 

Befektetői kapcsolatok: http://www.ricoh.com/IR/ 

Társadalmi felelősségvállalás: http://www.ricoh.com/csr/ 

Környezetvédelem: http://www.ricoh.com/environment/