Sikeresen lezárult a SZTAKI „IPAR 4.0. kutatási és innovációs kiválósági központ” projektje

forrás: Prím Online, 2021. május 6. 20:20

A 2016. nov. 1. – 2021. jan. 29. között zajló „Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ” projekt erőforrás-hatékony, robusztus termeléstervezési és irányítási rendszerek fejlesztését, kooperatív és adaptív logisztikai hálózatok modelljeinek kialakítását, valamint számítási felhő alapú termelésinformatikai szolgáltatások bevezetését tűzte ki célul. A projekt keretében a SZTAKI győri egyetemi telephelyén létrejött egy egyedülálló I4.0 kiber-fizikai gyártó- és logisztikai mintarendszer, ami egyike lett hazánk NKFIH által is nyilvántartott kiválósági kutatási infrastruktúrájának. Számos kutatási eredmény közvetlenül beépült ebbe az ipar és oktatás felé nyitott, nemzetközi hálózatba is bekapcsolt rendszerbe.

Az „Ipar 4.0 kutatási és innovációs kiválósági központ” projekt az ipar digitalizációjához kapcsolódó nemzetközi kutatási és fejlesztési irányokkal összhangban olyan csúcstechnológiai területet célozott meg, ahol szinte páratlan módon integrálódott a magas szintű alapkutatás szükségessége az égető gyakorlati, ipari igényekkel. A projekt a következő fő területen ért el eredményeket:

 

A projekt tudományos eredményeit a résztvevők nemzetközi folyóiratokban, konferenciákon, és könyvekben mutatták be: a projekt során összesen 45 nemzetközi folyóirat- és 78 konferencia cikket és 8 könyvfejezetet publikáltak, valamint két folyóirat különszámot és egy könyvet szerkesztettek a kiber-fizikai gyártórendszerek, a fenntartható gyártás, ill. a kollaboratív robotika témaköreiben.

 

A projekt során az eredményeket összegzendő, egy MTA doktora és öt PhD értekezést írtak és védtek meg sikerrel az ütemezés, a gyártórendszerkonfiguráció, a technológiai tervezés és a termelésinformatika területein, és további 15 diplomamunka, szakdolgozat, ill. TDK dolgozat született.

 

 

Megszervezték a tématerület több jelentős nemzetközi konferenciáját: 17th IMEKO TC 10 and EUROLAB Conference (2020), 17th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM 2021), és 10th CIRP Digital Enterprise Technology Conference, 2021 (DET 2021) – utóbbiakat a világjárvány miatt on-line formában tartják meg. A résztvevők az eredmények hazai terjesztése érdekében az ipari digitalizáció új akadémiai-ipari műhelytalálkozóit szervezték meg (INDIGO napok), rendszeresen felléptek olyan nyilvános fórumokon, mint a HUNGEXPO Ipar Napjai, a Kutatók Éjszakája, és az Ipar4.0 Nemzeti Technológiai Platform meet-up rendezvényei.  Egyes eredmények bemutatásra kerültek az Európai Robotikai Fórumon, és legutóbb a 2021 évi (on-line) Hannoveri Vásáron.

 

A projekt nagy mértékben biztosította az EU Horizon 2020 Widening Teaming program keretében, 2017-ben alapított Termelésinformatika és –irányítási Kiválósági Központ (EPIC) kutatási és infrastrukturális hátterét. A SZTAKI által vezetett EPIC Kiválósági Központ munkájában részt vesz a németországi Fraunhofer (FhG) intézetlánc három meghatározó tagja, a Fraunhofer Austria, a BME, valamint a SZTAKI és az FhG által alapított innovációs transzfer cég, az EPIC InnoLabs Kft. A program célja az innovációs folyamat felgyorsítása, ipari megoldások létrehozása, magasan kvalifikált szakértők új generációinak kinevelése, valamint akár többféle iparágaknak is hátteret biztosító, fenntartható és versenyképes gyártási ökoszisztéma kialakítása.

 

A hazánkban egyedülálló Ipar4.0 kiber-fizikai gyártó- és logisztikai mintarendszer több, a projekt eredményeit hasznosító ipari kutatás, európai K+F projekt, valamint a 2020 nyarán indult Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium kutatási infrastruktúráját is szolgáltatja a jövőben. Eredeti céljának megfelelően továbbra is nyitott arra, hogy oktatási és ipari együttműködések keretében kísérletezési, tesztelési és demonstrációs környezetet biztosítson a magyar, és ezen belül is hangsúlyosan a Győr környéki ipari vállalatoknak, KKV-nak.

 

Az eredmények rövid összegzése megtalálható a projekt weboldalán, ahol maga a laboratórium is virtuálisan bejárható: https://ipar40kutatas.hu/.