RUN-EU+ projekt a Széchenyi István Egyetem részvételével: sikeresen zárultak a megalapozó workshopok

forrás: Prím Online, 2022. október 15. 13:50

A győri Széchenyi István Egyetem részvételével, nagy érdeklődés mellett zajlottak a Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem (Regional University Network-European University – RUN-EU) konzorcium megalapozó workshopjai nyílt tudomány, kutatási stratégia és témavezetés-mentorálás témákban. A program széles körű lehetőséget nyújt közös nemzetközi publikációk és nemzetközi kutatói csapatok létrehozására is.

A Regionális Egyetemi Hálózat-Európai Egyetem (Regional University Network-European University – RUN-EU) konzorciumban a Széchenyi István Egyetem partnereként hat külföldi felsőoktatási intézmény – a portugál Leiriai, a Cavadói–avéi Egyetem, az ír Shannoni Műszaki Egyetem, a holland NHL Stenden Alkalmazott Tudományok Egyeteme, a finn HAMK Egyetem és az osztrák Vorarlbergi Alkalmazott Tudományok Egyeteme – vesz részt. A „szövetség” tagjainak célja a jövő felsőoktatásának innovációja az „Európai egyetem” brand égisze alatt. Az együttműködés keretében rendezték meg az elmúlt hónapokban azokat a megalapozó workshopokat, amelyek a közös kutatói tevékenységeket is elmélyíthetik.

 

„A RUN-EU kitűnő keretet biztosít a nemzetközi társszerzői kapcsolatok kiépítésére, nemzetközi kutatói csapatok egyéni létrehozására” – fogalmazott dr. Czakó Katalin, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa. Hozzátette, a megalapozó workshopok fő célja az információgyűjtés és a tapasztalatátadás volt a RUN-EU hálózati szintű együttműködésében tervezett további oktatási és kutatási programokhoz, a témavezetői tréningekhez.

 

Dr. Czakó Katalin, a Széchenyi István Egyetem adjunktusa (Fotó: Májer Csaba József) 

 

Az elmúlt hónapokban három ilyen rendezvény volt. Nyár közepén Farkas Renáta és Skultéty Diána, az Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai bevonásával rendezték a „Nyílt tudomány” című workshopot, amelynek résztvevői jórészt a külföldi partnerintézményekből érkeztek. Szeptemberben dr. Szakonyi Petra és dr. Czakó Katalin egyetemi adjunktusok vezettek egy napot a publikációs stratégiaépítés és kutatási pályázatírás kihívásai témakörökben. Ezt követően dr. Komlósi László Imre, a Vezetéstudományi és Szervezeti Kommunikáció Tanszék professzora, valamint dr. Baracskai Zoltán, a tanszék docense előadásában a témavezetői tevékenységgel kapcsolatos elvárásokat egyeztették a résztvevők.

 

„A több száz nemzetközi résztvevőt aktívan bevonó workshopok lehetőséget adtak arra, hogy a Széchenyi-egyetem munkatársai és a RUN-EU-partnerek megismerjék egymást” – emelte ki dr. Czakó Katalin. Hozzátette, a konzorcium az egyetem nemzetköziesítési törekvéseit támogatva az egyéni partnerkeresésben és a társzerzői együttműködésekben adhat értékes muníciót. A RUN-EU+ ugyanis kutatói és publikációs szintre emeli a partnerséget, és ehhez kínál különböző programokat. „A kutatásban és publikálásban az egyetem úttörő szereplője az együttműködésnek, ezt mutatja a partnerek érdeklődése is. A következő munkamegbeszélésre itthon kerül sor, melynek során a programszintű együttműködések témáját és technikai kereteit egyeztetjük. Mindemellett megjelentek az első érdeklődő kutatók is, akik konkrét együttműködés céljából, saját költségen látogatnának el hozzánk. Mindez azt mutatja, hogy az együttműködést érdemes széles körben folytatni” – hangsúlyozta.

 

A RUN-EU weboldalán látható innovációs platformok, az online rendezvények, a „research mission” pályázatok és a központi run-eu@sze.hu e-mail-cím ehhez adnak belső, egyetemi keretet. Az érdeklődő kutatóknak ezek a lehetőségek adnak egylépéses bekapcsolódást a projekthez, amellyel érdemes élni, hiszen új nemzetközi kapcsolatokat, kutatási és publikációs lehetőségeket hozhat.