GVH: ötmilliós bírság a Fibernetnek

Kovács Attila, 2004. június 10. 20:55
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsa 2004. június 10-én tartott tárgyalásán megállapította, hogy a FiberNet Kommunikációs Rt. visszaélt gazdasági erőfölényével, ezért 5.000.000 Ft bírság megfizetésére kötelezte a vállalkozást.
A FiberNet Kommunikációs Rt. az általános szerződési feltételeibe foglalt kikötése lehetővé teszi, hogy szolgáltató a programcsomagokban elosztott programokat az előfizető előzetes értesítése mellett megváltoztathatja és új programcsomagokat alakíthat ki. Ennek a kikötésnek alkalmazásával a vállalkozás egyoldalú döntése alapján a programcsomagokban azokban korábban nem szereplő csatornákat helyezhet el. A Versenytanács határozatában megtiltotta az általános szerződési feltételek e rendelkezésének azon célból való alkalmazását, hogy az eljárás alá vont saját egyoldalú döntése alapján új, az előfizetők számára jelentős többletköltséggel járó csatornákat helyezzen el a programcsomagokban.

A Versenytanács megállapította továbbá, hogy a Fibernet gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított meg azzal is, hogy a kiszállási díj mértékét - azt duplájára emelve -, 2003. január 1-től 4.000 Ft + áfa összegben határozta meg.