Élénkülhet a verseny az uniós roaming-piacon

forrás Prim Online, 2011. december 13. 18:27

Magyarország egyetért az Európai Unión belüli roamingolásra vonatkozó új szabályozás előkészítése során javaslatként felmerült kiskereskedelmi adatroaming árplafon bevezetésével, az árplafonok mértékének fokozatos csökkentésével - hangsúlyozta Kovács Tamás Iván, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium európai uniós és nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára az Európai Unió Közlekedés, Távközlés és Energia Tanács ülésén 2011. december 13-án, Brüsszelben.

Kovács Tamás Iván a Távközlési Tanács ülésén elmondta: olyan új roaming-rendelet elfogadására van szükség, amely európai szinten egyszerre képes élénkíteni a szolgáltatók közötti versenyt és kielégíteni a folyamatosan változó fogyasztói igényeket. A tényleges verseny kialakulásának hiánya miatt strukturális intézkedésekkel és az átmeneti árszabályozás egyidejű fenntartásával kell hatékonyabb versenyt teremteni a nemzetközi mobil barangolási piacon – tette hozzá. A helyettes államtitkár kifejtette: olyan szabályozás bevezetése indokolt a roaming piacon, amely nem ró aránytalan adminisztratív terheket az érintett felek egyikére sem. A barangolásos piac hosszú távú átalakítása, egységesítése megköveteli a jogbiztonság és kiszámíthatóság szempontjainak érvényre juttatását.

Magyarország elfogadja az Európai Bizottság által előterjesztett ún. Európai Összekapcsolási Eszköz Rendelet (CEF) tervezetében megfogalmazott távközlési célokat. Ki kell alakítani a transzeurópai hálózatok létrehozásának – és ezen keresztül az egységes piac kiteljesedésének – uniós pénzügyi támogatási rendszerét, hiszen ez vezethet a Digitális Menetrendben foglalt szélessávú vállalások megvalósításához is – jelezte a helyettes államtitkár. Ugyanakkor a rendelettervezet egyes intézkedéseivel Magyarország nem ért egyet, mivel azok nem veszik figyelembe az Európai Unió kohéziós törekvéseit és a jelenlegi formájában jelentős mértékben megnehezítenék az újabban csatlakozott tagállamok számára a szélessávú infrastruktúra fejlesztéséhez szükséges források lehívását – fogalmazott Kovács Tamás Iván.

A magyar soros elnökségi félév egyik legfontosabb jogalkotási dossziéja volt az európai rádióspektrum-politikai program (RSSP), amelynek további kidolgozásában Magyarország szorosan együttműködött a lengyel soros elnökséggel. A hatékonyabb rádióspektrum-gazdálkodást lehetővé tevő programra vonatkozó határozat első olvasatát és a kapcsolódó indokolást így teljes mértékben támogatjuk – közölte Kovács Tamás Iván.