Nyugdíjas kedvezmény a T-Home telefon sárga csekk díjára

forrás: Prím Online, 2012. július 31. 11:55

Dr. Bodonovich Jenő média- és hírközlési biztos kezdeményezésére született megállapodás szerint a Magyar Telekom – igénylés esetén - mentesíti a tranzakciós díj megfizetése alól a leginkább érintett, szociálisan vélhetően hátrányosabb helyzetű nyugdíjas T-Home vezetékes előfizetőket. A szolgáltató a banki átutalás, az elektronikus befizetés és a csoportos beszedési megbízás esetén továbbra sem számol fel plusz költséget.

A média és hírközlési biztoshoz számos jelzés érkezett a szolgáltató által a sárga csekkes számla befizetések után felszámolt plusz díja miatt.  Dr. Bodonovich Jenő az előfizetők érdekében egyeztetést kezdeményezett a Magyar Telekommal. A biztos célja az volt, hogy a szolgáltatóval közösen olyan megoldást találjon, amely megkönnyíti az intézkedés miatt vélhetően leginkább hátrányt szenvedők helyzetét.

 

Az egyeztetések eredményeként a két fél megállapodást kötött a kizárólag T-Home vezetékes telefon szolgáltatást használó, nyugdíjas előfizetők díjmentesítéséről. A megállapodás szerint a Magyar Telekom igénylés esetén nem számít fel tranzakciós díjat a sárga csekkes fizetési módra vonatkozóan a postán teljesített befizetéseknél a leginkább érintett kör esetén.

 A kedvezményt kizárólag azok az ügyfelek igényelhetik, akik személyesen, vagy meghatalmazottak útján a Telekom üzleteiben – nyugdíjas igazolványuk bemutatásával – igazolják, hogy nyugdíjasok, betöltötték 62. életévüket, továbbá a T-Home vezetékes hangszolgáltatást önállóan, a díj bevezetésekor már meglévő előfizetői szerződés alapján veszik igénybe.

 

A Telekom a fenti kedvezményt 2012. szeptember 1-jét követően biztosítja. A kedvezményadási rendszer az említett bevezetési időpontig kiszámlázott díjakat nem érinti. 

 

Mint ismert, a Telekom a beállított fizetési módtól függetlenül nem számít fel tranzakciós díjat abban az esetben, ha a számla befizetése ténylegesen a banki átutalással, az elektronikus (a www.t-mobile.hu oldalon található My T-Mobile, a www.t-home.hu oldalon található My T-Home felületeken vagy Távszámlán történő) befizetéssel vagy csoportos beszedési megbízással történik. Távszámlára ingyenesen a www.tavszamla.hu internetes oldalon lehet regisztrálnia a T-Home- és/vagy a T-Mobile-számlákat.