Személyiségi jogok

Burucs Ádám, 2006. december 13. 17:14

Személyes adatok védelme

A Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft. (a továbbiakban Prím Online üzemeltetője, szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen közlemény tartalmát.

A személyes adatok védelme érdekében A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény pontjait figyelembe véve fogalmaztuk meg alapelveinket.

A szolgáltató fontosnak tartja a felhasználók személyes adatainak védelme mellett a látogatók önrendelkezési jogának biztosítását.

•    Bizonyos szolgáltatások igénybevételénél kérhetők személyes adatok a szolgáltató részéről. Itt a felhasználónak joga van rendelkeznie személyes információ megadásáról. Amennyiben nem adja meg ezeket, csak az adott szolgáltatást nem veheti igénybe, az oldalon lévő többi tartalom használatára továbbra is jogosult marad.

•    A személyes adatokat előre meghatározott célokra használjuk fel. Ilyen adatok megadására csak indokolt esetben kerül sor (pl. lapelőfizetés, elektronikus hírlevél megrendelése esetén). A személyes adatokat nem hozzuk nyilvánosságra, csak az eljárás sikeressége érdekében használjuk fel.

•    Olyan adatot, amit a felhasználó nem szándékosan ad meg, a szolgáltató megsemmisít, adattörlést hajt végre.

o    Kivételt képező esetek:

Bűncselekmény vagy annak alapos gyanúja esetén a szolgáltató köteles együttműködni a nyomozást végző szervekkel, rendőrségi, bírósági adatfoglalási határozat esetén a szolgáltató köteles betekintést engedni a kért adatokba, vagy átadni azokat, amelyekre a határozat vonatkozik, és amelyek a szolgáltató szerverein találhatók. Ilyen szituációban a szolgáltató csak a vonatkozó jogszabályok határain belül képes védeni a szerverein található adatokat, elhelyezőinek számolniuk kell azzal, hogy ezek a nyomozó hatóságok kezébe kerülhetnek.

•    A Prím Online üzemeltetője partneri, előfizetői vagy közönség adatokat csakis statisztikailag feldolgozott formában, egyedi azonosítókhoz nem kapcsolhatóan hoz nyilvánosságra, és ezekben a statisztikákban sem foglalkozik olyan jellegű témakörökkel, amelyek bármilyen módon túlmennének a kiadványok olvasóközönségével kapcsolatos, közérdeklődésre számot tartó kérdések körén.

•    Amennyiben a személyes adatok illetéktelen (harmadik) félhez kerülnek, az üzemeltető kártérítési kötelezettséget nem vállal.

•    A különféle statisztikai adatokat a szolgáltató csak analizálás céljából dolgozza fel. Az adatok ilyen jellegű feldolgozása után adattörlést végez.

•    Az adatközlő a más oldalakra mutató linkek esetében nem vállal felelősséget az adott site személyiségi eljárásmódjáért, illetve tartalmáért.

 

Egyéb jogi, etikai, felelősségi és biztonsági kérdések:

•    A Prím Online szolgáltatásait igénybe vevő személy elfogadja, hogy az ingyenes szolgáltatásokat nem használhatja gazdasági tevékenységre vagy annak elősegítésére, folyamatos üzletszerzésre, illetve annak elősegítésére, és elfogadja azt is, hogy az ingyenes szolgáltatások üzemeltetési költségeinek előteremtése érdekében a szolgáltatások weboldalain, ill. leveleiben reklámanyagok jelenhetnek meg.

•    A szolgáltató lehetőséget biztosít a szabad véleménynyilvánításra fórumhozzászólások formájában. Az adatközlő ezekért a tartalmakért felelősséget nem vállal.

•    Amennyiben a Prím Online üzemeltetőjének tudomására jut, hogy szolgáltatásait bizonyítottan törvénysértő célokra használják, az internet írott és íratlan etikai szabályait nem tartják be, akkor az üzemeltető az adott tartalmat törli, és a felhasználót kizárhatja a szolgáltatásból.

•    A bizonyítási eljárást a szolgáltató nem vállalhatja magára, így csak a mindenki számára nyilvánvaló törvény- vagy Netiquett-sértés (tiltott jelképek használata, kisebbségi, felekezeti érzékenység megsértése, bűncselekményre felbujtás stb.) esetén alkalmazza a fenti retorziót saját hatáskörén belül. Vitatott vagy vitatható, bizonyításra váró esetekben, két vagy több természetes és/vagy jogi személy jogvitáiban a Prím Online üzemeltetője jogerős bírósági határozat, rendőrségi adatfoglalás nyomán cselekszik, mégpedig a hivatalos okiratban foglaltak szerint.

•    A PrimLista rendszerben létrehozott listákért felelősséget nem vállalunk, a listákra küldött leveleket nem áll módunkban ellenőrizni. Azokat a listákat, amelyek más listák címeit tartalmazzák, és működésük sérti a 2001. évi CVIII. törvényt, figyelmeztetés nélkül töröljük.

•    Az adatközlő nem vállal felelősséget azért, ha a szolgáltatások használói vírustámadás áldozatává válnak.

•    A nem használt, szükségtelen adatokat az üzemeltető törli. Szükségtelennek azokat az adatokat minősíti a rendszer, amelyekhez létrehozójuk három hónapig nem nyúl. Amennyiben a felhasználó a törlés előtt belép az adott szolgáltatásba, az adatok nem törlődnek.

•    A Prím Online üzemeltetője az elveszett adatokért (vírusfertőzés, ártó emberi szándék, meghibásodás miatt) felelősséget nem vállal.

•    A Prím Online számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, 1118, Budapest, Ugron Gábor utca 35. szám alatt találhatók.

 

Definíciók (1992. évi C. törvény.):

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 

Az adatközlő adatai, elérhetőségei:

Név: Vertika Alkalmazás-szolgáltató Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Fodros u. 37/a.

Cégjegyzékszám: 13-09-124137

Adószám: 14520879-2-13

Képviselő: Szabó Hedvig Mária

Telefon: +36-1-248-3230

E-mail:  eszrevetel@vertika.hu

Revamp lábléc ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Adatvédelmi tájékoztató

2018. május 25. 00:00

in English

2006. december 13. 17:27

Személyiségi jogok

2006. december 13. 17:14

Prim Online hirdetés

2006. december 13. 17:04

előfizetés

2006. december 7. 18:54

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Ingyenes digitális platform segít a tanároknak és diákoknak az érettségire való felkészülésben

2024. április 20. 11:36

Itt a világ első, Swarovski kristályba ágyazott autós kijelzője

2024. április 10. 14:55

A csevegőprogramokat vizsgálta az NMHH

2024. április 2. 13:14

Megvannak az IAB 2023-as Legjobb szakdolgozat pályázatának nyertesei

2024. március 25. 15:50