Vezetékes telefonszolgáltatás: az előfizetőket védi az NMHH új szabályozása

forrás: Prím Online, 2015. november 2. 09:15

November 1-jén lépett hatályba a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új rendelete, amely átláthatóbb és az előfizetőket hatékonyabb jogi védelemben részesítő szabályozási környezetet alakít ki a vezetékes telefonszolgáltatások, a nyilvános telefonállomások, a belföldi tudakozó és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tételében (összefoglalóan: egyetemes szolgáltatások).

November 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) új rendelete, amely átláthatóbb és az előfizetőket hatékonyabb jogi védelemben részesítő szabályozási környezetet alakít ki a vezetékes telefonszolgáltatások, a nyilvános telefonállomások, a belföldi tudakozó és az előfizetői névjegyzék elérhetővé tételében (összefoglalóan: egyetemes szolgáltatások).

 

Az NMHH felülvizsgálta a hírközlési szakma bevonásával az egyetemes szolgáltatás szabályozás gyakorlatát és számos változást vezetett be. A november 1-én életbe lépő, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtását szabályozó 6/2015. (X. 26.) rendelettel az NMHH biztosítja a fogyasztók számára, hogy lakóhelytől függetlenül, megfizethető áron jussanak jó minőségű vezetékes telefonszolgáltatáshoz, valamint szabályozza a nyilvánosan elérhető telefonállomások rendelkezésre állását és azokat az eseteket, amikor a végfelhasználók igényeit a piac nem elégíti ki megfelelően.


Az előfizetői szerződésAz előfizetői jogviszony általános szabályait tartalmazó 2/2015. (III. 30.) NMHH-rendelet életbe lépése után szükségessé vált az egyetemes hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő speciális kérdések és jogintézmények szabályozása. Az új jogszabály pontosítja az egyetemes szolgáltatás nyújtásával összefüggő alapvető szolgáltatói és fogyasztói jogokat és kötelezettségeket, a szolgáltatásnyújtás időtartamát, javítja az egyetemes szolgáltatás minőségét, valamint az egyetemes szolgáltatás tárgyában kötött hatósági szerződés tartalmi keretét. A rendelet áttekinthetően és részletesen szabályozza az országos tudakozó szolgáltatáshoz és telefonkönyvhöz szükséges adatok frissítésének, illetve szükség szerinti korrigálásának körülményeit is.

 

Az egyetemes szolgáltatók jogai

 

Amennyiben az ország teljes területén valamely egyetemes szolgáltatáselem nem érhető el, az NMHH meghatározott eljárás keretében egyetemes szolgáltatót vagy szolgáltatókat jelöl ki, biztosítva a fogyasztók számára az információs javakhoz való szabad hozzáférést. A rendelet pontosítja a szolgáltatók számára az egyetemes szolgáltatók kijelölésekor az ajánlati felhívás közzétételére okot adó körülmények felsorolását, a kijelölési eljárás ügyfélkörét. Emellett garanciális jellegű szabályok pontosítják az egyetemes szolgáltatás nyújtásával összefüggésben felmerülő ún. nettó elkerülhető költségek megtérítését és az ehhez kapcsolódó eljárás részleteit: az egyetemes szolgáltatók kérhetik az egyetemes szolgáltatás nyújtásából eredő nettó, kizárólag üzleti szempontok alkalmazása esetén elkerülhető és méltánytalan többletterheknek minősülő költségek megtérítését a hatóságtól. Ha a szolgáltató kérelme megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, az NMHH annak jóváhagyását követő 30 napon belül megfizeti az elszámolható költségeket.

 

Jelentősen egyszerűsödött a szolgáltatók egyetemes szolgáltatásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége. Az eddigiektől eltérően a rendelet egységes éves adatszolgáltatást vezet be, amelyet minden év március 31-ig kell teljesítenie a szolgáltatónak. A rendelet rögzíti az adatszolgáltatás kötelező tartalmi elemeit és az NMHH határozza azt meg negyedévente kibocsátott határozatával.A távközlési piacok és technológiák gyors fejlődése szükségessé teszi, hogy a szabályozó hatóság reflektáljon a változó szolgáltatói és előfizetői igényekre. Az NMHH – küldetésének megfelelően – biztosítja annak keretét, hogy mindenki teljes jogú tagja lehessen a digitális társadalomnak és használhassa az alapvető és nélkülözhetetlen távközlési szolgáltatásokat. Az egyetemes hírközlési szolgáltatások felülvizsgált szabályozása – az uniós elvárásoknak megfelelően – lehetővé teszi, hogy az ország teljes területén, akár a földrajzilag elszigetelt területeken élő fogyasztók is hozzáférjenek a helyhez kötött nyilvános telefonhálózathoz, valamint beszéd- és adatátvitelre és a funkcionális internet-hozzáférésre alkalmas nyilvános telefonszolgáltatásokhoz. 


Amit tudni érdemes az egyetemes előfizetői szerződésekről


Az előfizető szerződéskötési szándékát írásban, hangfelvétel útján vagy elektronikus formában is jelezheti. A szolgáltató 15 napon belül köteles elvégezni az igény teljesíthetőségével kapcsolatos vizsgálatokat és értesíteni igazolható módon az igénylőt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Az egyetemes szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban a rendelet részletesen rögzíti a szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeit annak érdekében, hogy a szolgáltató kizárólag a jogszabályban meghatározott kivételes esetekben utasíthassa vissza az előfizetői szolgáltatási igényt. A szolgáltató az igénybejelentés elfogadásától számított 90 napon belül köteles kiépíteni a létesítendő előfizetői hozzáférési pontot. 

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Ingyenes digitális platform segít a tanároknak és diákoknak az érettségire való felkészülésben

2024. április 20. 11:36

Itt a világ első, Swarovski kristályba ágyazott autós kijelzője

2024. április 10. 14:55

A csevegőprogramokat vizsgálta az NMHH

2024. április 2. 13:14

Megvannak az IAB 2023-as Legjobb szakdolgozat pályázatának nyertesei

2024. március 25. 15:50