A Magyar Telekom 2017. első negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2017. május 12. 08:59

A Magyar Telekom közzétette 2017. első negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

 • 2017 első negyedévében az összbevétel, a Crnogorski Telekom hozzájárulása nélkül,1,6%-kal 140,5 milliárd forintra nőtt (a 2016. első negyedévi 138,3 milliárd forintról). A növekedést elsősorban a mobil adat, készülékértékesítési valamint a Rendszerintegráció/IT bevételek emelkedése okozta. A mobil bevételek 2,7%-kal, 74,3 milliárd forintra nőttek 2017 első negyedévében, mivel a magasabb mobil adat és készülékértékesítési bevételek ellensúlyozták a mérséklődő hangalapú bevételeket. A vezetékes bevételek 1,7%-kal, 47,5 milliárd forintra csökkentek 2017 első negyedévében a csökkenő hang, szélessávú internet, nagykereskedelmi és egyéb bevételek hatására. Ugyanakkor a TV valamint a készülékértékesítési bevételek emelkedtek az első negyedévben. A rendszerintegráció (RI) és információtechnológiai (IT) bevételek 11,4%-kal, 17,1 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében az egy évvel korábbi értékükhöz képest két nagyobb közbeszerzési tender megnyerésének köszönhetően: egyrészt a FINA Világbajnoksághoz kapcsolódóan egy infrastruktúra telepítés, másrészt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére eszköz szállítás és rendszerimplementáció. Mindemellett, a magyarországi kis-és középvállalati szektorban is megemelkedett az IT szolgáltatások értékesítése. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 1,6 milliárd forintra csökkentek 2017. első negyedévben, a csökkenő elektromos áram ügyfélszám és az utolsó egyetemes gáz ügyfelek szerződéseinek lejárta következtében.

 

 • A közvetlen költségek 6,5%-kal 52,9 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében 2016 azonos időszakához képest. Távközlési adó az Egyéb működési költségek közül átsorolásra került a Közvetlen költségek közé, mivel a Vezetőség úgy gondolja, a Közvetlen költségek új bontása eredményeképp a Csoport pénzügyi adatai transzparensebb képet mutatnak. A közvetlen költségek emelkedése a magasabb RI/IT és egyéb költségek növekedését tükrözi, amit részben ellensúlyozott az energiaszolgáltatással kapcsolatos költségek csökkenése és a követelések értékvesztésének alacsonyabb mértéke. Az összekapcsolási díjak 4,4 milliárd forintra csökkentek, amit a magyarországi és macedón vezetékes hangforgalom csökkenése okozott. Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek 10,7 milliárd forintra növekedtek (1,4 milliárd forintos emelkedés), ami a magasabb bevételek hatását tükrözi. A követelések értékvesztése 25,6%-kal, 1,7 milliárd forintra mérséklődött a behajtási és hitelképességi folyamatok javulásának köszönhetően. A magyarországi távközlési adó 5,4%-kal 5,9 milliárd forintra csökkent, ami a változó használati szokásokat tükrözi. Az egyéb közvetlen költségek 15,5%-kal, 28,8 milliárd forintra emelkedtek, annak következtében, hogy a magasabb okostelefon értékesítéssel párhuzamosan emelkedtek a készülékértékesítéssel kapcsolatos költségek, valamint a TV tartalomszolgáltatási díjak szintén emelkedtek a 2016 júliusában bevezetett magyarországi műsordíjak miatt.

 

 • A bruttó fedezet 1,2%-kal 87,6 milliárd forintra csökkent 2017 első negyedévében 2016 azonos időszakához képest, mivel a magasabb RI/IT fedezet és a követelések értékvesztésének javulásának kedvező hatását ellensúlyozta a készüléktámogatások emelkedése és a műsordíj miatti romló TV szolgáltatási fedezet. 

 

 • A közvetett költségek 1,5%-kal 50,0 milliárd forintra emelkedtek 2017 első negyedévében, valamint az egyéb működési bevételek is jelentős mértékben csökkentek, a 2016. első negyedévi eredményeket segítő egyszeri tételek (ingatlan és Origo eladás) hatása miatt. A személyi jellegű ráfordítások 2,1%-kal, 19,4 milliárd forintra csökkentek, ami egyrészt a projektekhez kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások magasabb mértékű aktiválásának, másrészt Macedóniában az Ericssonnak történt kiszervezés következtében fellépő megtakarításoknak köszönhető. A magyarországi közműadó összege 2017 első negyedévében 7,4 milliárd forint volt, ami 0,2 milliárd forint emelkedést jelent 2016 első negyedévéhez képest. A hálózatfelvásárlások és a kábelhálózati nyilvántartás pontosítása következtében nőtt az adóköteles nyomvonal hossza, ami ellensúlyozta azon adókedvezmények kedvező hatását, mely olyan hálózatfejlesztések és hálózatbővítés után vehető igénybe, amely során a 100 Mbit/s-os letöltési sebesség elérhetővé válik. Az egyéb működési ráfordítások 4,5%-kal, 23,2 milliárd forintra nőttek az Infopark (G épület) eladásához és visszabérléséhez kötődő valamint néhány helyi, modern kábel hálózat bérletéhez kapcsolódó magasabb bérleti díjak és a megnövekedett karbantartási és javítási költségek miatt. Ezen túlmenően, Macedóniában az Ericsson-nak történő kiszervezés a fenntartási költségek növekedését eredményezte. Az egyéb működési bevételek éves összehasonlításban jelentősen csökkentek 0,8 milliárd forintra, ami a korábban említett egyszeri profitjavító tételek kiesését valamint 2016 első negyedévében történt, a behajtási költségátalány módosításával kapcsolatos elhatárolás feloldást tükrözi. 

 

 • Az EBITDA éves összehasonlításban 16,5%-kal, 38,3 milliárd forintra csökkent 2017 első negyedévében, az alacsonyabb bruttó fedezet, magasabb közvetett költségek és a kiemelkedően magas, egyszeri profitelemekkel támogatott 2016. első negyedévi bázis összesített hatása miatt.

 

 • Az értékcsökkenési leírás 1,6%-kal, 25,7 milliárd forintra nőtt 2017 első negyedévében a magyarországi új számlázási és integrált ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek aktiválása következtében.

 

 • A folytatódó tevékenységből származó adózott eredmény 54,6%-kal, 4,8 milliárd forintra csökkent 2017. első negyedévben. A működési eredmény a 38,8%-kal 12,6 milliárd forintra csökkent a 2016 első negyedévéhez képest történt EBITDA csökkenés és értékcsökkenési leírás növekedésének eredményeként. A nettó pénzügyi eredmény 6,1 milliárd forintos veszteségre javult az alacsonyabb hitelállomány és mérséklődő kamatszintek következtében csökkenő kamatköltségnek köszönhetően. A csökkenő kamatköltség kedvező hatását némileg ellensúlyozta a derivatívák átértékelésén könyvelt magasabb veszteség, mivel a forint 0,75%-kal erősödött az euróval szemben 2017 első negyedévében a 0,33%-os gyengüléssel szemben, amit 2016 hasonló időszakában tapasztaltunk. A nyereségadó költség 39,0%-kal, 2,1 milliárd forintra mérséklődött 2017 első negyedévében, ami az adózáselőtti eredmény jelentős csökkenését tükrözi. Ezt némileg ellensúlyozta azonban a helyi iparűzési adó mértéke.

 

 • A Nem irányító részesedésekre jutó eredmény 0,7 milliárd forintra nőtt a Macedóniában elért magasabb profit következtében, mivel az EBITDA csökkenését ellensúlyozta az értékcsökkenési leírás mérséklődése.

 

 • Megszűnt tevékenységből származó eredmény: A Társaság 2017 januárjában részvényvásárlási megállapodást írt alá a Hrvatski Telekom d.d.-vel a Crnogorski Telekom  A.D. Podgorica-ban meglevő teljes (76,53 %-os) tulajdoni részesedésének eladásáról összesen 123,5 millió euró (mintegy 38,5 milliárd forint) összegben. A tranzakció zárására 2017 januárjában került sor. Ennek következtében Az IFRS 5-el összhangban a montenegrói operáció eredményei és cash flow-ja megszűnt tevékenységként került bemutatásra a tárgyidőszaki és összehasonlító időszakokra egyaránt (a további részleteket a 2.3.3 fejezet tartalmazza).

 

 • A nettó adósságállomány 10,2%-kal, a 2016. negyedik negyedév végi 376,6 milliárd forintról 338,3 milliárd forintra csökkent 2017. első negyedév végére, míg a nettó eladósodottsági ráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 39,3%-ról 37,0%-ra javult a Crnogorski Telekom értékesítésének következtében.

 

 • A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow 0.3 milliárd forintra csökkent, melynek oka a 2016. első negyedév eredményét 11,3 milliárd forinttal javító egyszeri profit fokozó tételek (Origo és Infopark G épület eladásának) torzító hatása.

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:

„Örömmel számolok be arról, hogy a 2017 első negyedévében nyújtott kiemelkedő teljesítményünk eredményeképpen a Csoport szintű árbevételünk 1,6%-kal emelkedett. A változás már a montenegrói operáció eredményei nélkül szerepel, mivel a Crnogorksi Telekom eredményei az év elejével dekonszolidálásra kerültek. Az EBITDA 16,5%-os csökkenése döntő részben 2016 első negyedévében az Infopark (G épület), illetve az Origo értékesítésén realizált egyszeri profit hatását tükrözi.


A magyarországi szegmens jól teljesített, a megnövekedett RI/IT és mobil adatforgalmi bevételeknek köszönhetően. Az év első negyedévében annak érdekében, hogy kihasználjuk a kedvező mobil piaci momentumot, fokozott marketing tevékenységen és magasabb készüléktámogatáson keresztül előtérbe helyeztük ügyfélbázisunk bővítését, valamint meglévő ügyfeleink megtartását. Erőfeszítéseinknek köszönhetően jelentősen bővült a szerződéses előfizetőink száma, csökkent az ügyfél lemorzsolódás, továbbá nőtt az okostelefon és adatcsomag értékesítések volumene. Az ezzel kapcsolatos költségek bár rövidtávon kismértékben kedvezőtlenül hatottak a bruttó fedezetre, az ügyfélmegtartási arány jelentősen javult, mivel az ügyfelek jelentős része 2 éves hűségszerződést kötött. Március végén új, rugalmasan alakítható szerződéses mobil-portfóliót vezettünk be, lehetővé téve a hang és adatcsomagok személyre szabott összeállítását. Ezzel célunk, hogy a kínált kedvezményeken keresztül a vezetékes és mobil szolgáltatást egyaránt igénybe vevő (FMC) ügyfeleink számát növeljük, valamint az ügyfeleket nagyobb adatcsomagok felé tereljük. Az ügyfél-akvizícióra és megtartásra fordított erőfeszítések pozitív hatása nemcsak a mobil, hanem a vezetékes szegmens mutatóinak is kedvezett, a vezetékes szélessávú internet és TV ügyfeleink száma egyaránt jelentősen nőtt. Azon erőfeszítéseinket, hogy a szegmensben tapasztalt erős verseny ellenére tovább bővítsük vezetékes ügyfélbázisunkat, a vezetékes nagy sebességű internet hálózatunk további fejlesztése is támogatni fogja. Bár a program mértéke visszafogottabb lesz az elmúlt években tapasztaltaknál, 2017-ben legalább 250 ezer új háztartást tervezünk nagy sebességű internetet nyújtó hálózattal lefedni.


Macedóniában a politikai bizonytalanság és az erős verseny, valamint a 33%-os mobil végződtetési díjcsökkentés ellenére a Maktel teljesítménye viszonylag stabil maradt, amit a kismértékű bevétel és EBITDA csökkenés is tükröz. A mobil bevételek növekedése folytatódott a negyedévben az intenzív 4G és okostelefon értékesítésnek köszönhetően, amit a magasabb mobil szélessávú és készülékértékesítési bevételek is tükröznek.


Az év előttünk álló részére tekintve elmondható, hogy noha úgy tűnik, a Digi elhalasztotta a mobil piacra történő belépését, a verseny várhatóan továbbra is erős marad az üzleti és feltöltőkártyás mobil szegmensekben, valamint a három szolgáltatást összekapcsoló csomagok árazását tekintve is. Az EU roaming díjak további csökkentése és a feltöltő kártyás SIM-ek regisztrációjának közelgő határideje további kihívások elé állítanak minket.


A korábbi várakozásainkkal összhangban a magyar RI/IT piacon növekedésre számítunk ebben az évben, melyhez a magasabb EU támogatások is hozzájárulnak. Célunk, hogy a bővülő RI/IT piacon növeljük részesedésünket, és az első negyedéves teljesítmény bizonyítja, hogy a legjobb úton haladunk; az RI/IT bevételeink 11,8%-kal nőttek, elsősorban közbeszerzési tenderek megnyeréséből származó bevételeknek köszönhetően. 


A jövőt illetően arra számítunk, hogy az új szerződéses mobil portfóliónk nagyban hozzájárul majd az FMC ügyfélbázis bővüléséhez és jelenleg az egyetlen integrált szolgáltatóként megfelelő pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások telekommunikációra fordított költéséből.”

 

 

 

A Magyar Telekom 2017. első negyedévre vonatkozó eredményeiről részletesen a társaság honlapján (www.telekom.hu/rolunk/befeketetoknek) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján ( www.bet.hu) olvashat.

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

A VISZ tisztújító közgyűlése bizalmat szavazott az eddigi vezetésének

Megtartotta idei tisztújító közgyűlését a Magyarországi Vezető Informatikus Szövetsége. A szervezet vezetésébe egy új ember érkezett Pocsai Zsolt személyében.

2023. március 24. 13:59

Újra a Bosch a legsportosabb hazai cég

Sportban is első a Bosch: a vállalat idén negyedszer állt a dobogó legfelső fokára a BSI (Budapest Sportiroda) által meghirdetett, kifejezetten cégeket, vállalatokat, intézményeket és munkahelyi közösségeket célzó „Fut a cég” országos megmérettetésén. A Robert Bosch Kft. és a Bosch Rexroth Kft. csapata 2022-ben összesen 11 500 kilométert futott, 4260 kilométert kerékpározott és 700 kilométert úszott az abszolút első helyezésért. 

2023. március 24. 11:15

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Az Alzánál egyszerűbb lett az áruvisszaküldés és a reklamáció

2023. március 21. 09:59

Töretlennek tűnik a csaló e-mailek és SMS-ek terjedése – van megoldás

2023. március 14. 20:32

IT Akadémiát indított a BME VIK és a Qualysoft

2023. március 9. 14:08

DEUTSCHE TELEKOM innovációk az idei Mobil Világkiállításon

2023. február 28. 12:48