Microsoft szemináriumi év vége

Zsadányi Pál, 2003. november 27. 10:14
A Microsoft hazai irodája intenzív tavaszi, majd nyáron sem rest, ősszel is magvas ráadással kiegészített idei szakmai nagyrendezvény-sorozatának a végéhez közeledik, egy üzemeltetési és egy .NET szoftverfejlesztői konferenciával. Ez átlag havi 3 eseményt jelentett, többnyire több száz főnyi hallgatósággal. A hazai szoftverfejlesztőknek jó hír, hogy a Microsoft ötfőnyire növelte az őket támogató csapatot, a cég termékeinek az oktatását támogató infrastruktúráról pedig egy vaskos kiadványt jelentetett meg.

A TechNet vonal

Az alkalmazásfejlesztői és alkalmazásüzemeltetői témájú előadások fő terhét két munkatárs vette a nyakába a hazai irodában: Kőnig Tibor és Bátorfi Zsolt. Olykor segítséget is kaptak, például a microsoftos Harmath Zoltántól, illetve, Lénárd Gábortól, a Kirowski architektúra főmérnökétől. Az október elején indult első előadás a Korszerű vállalati információs rendszerek kialakítása kapcsán a Microsoft Exchange 2003-as verzió bevezetési vagy átállási problémáiban vájkált, igen nagy mélységekig. A szokásosan népes hallgatóság minden bizonnyal elég ötletet talált otthoni feladatainak az ellátásához. A következő három előadást bőven kitömte az új Office System 2003-as változat legfontosabb új elemeinek a bemutatása, jól csatlakozva a Vigadóban rendezett nagy sikerű Office System 2003 bejelentési konferenciához, amelyben a TechNet csapat is jól kivette a részét.

InfoPath - magyar formalapokkal

Az új Office System filozófiák és technológiák bemutatásának különösen jó példája volt november végi utolsó előadás, az Office Akadémia 3. előadása. Egyik témája ugyanis az InfoPath formalapkezelő csomag volt, amellyel igen gyorsan lehet létrehozni az Office System szolgáltatásait használó alkalmazásokat. Az alapelv: XML szabvány szerinti formalapokat kell alkalmazni, témaorientáltan. A webszolgáltatásokkal összekapcsolva a jövő évezred informatikájába nyerhettünk betekintést, amelynek révén rendkívül gyorsan lehet megfogalmazni egy feladat megoldását, és azonnal közzétenni úgy, hogy gyakorlatilag a világ bármely pontjáról biztonságosan elérhető az arra jogosult felhasználóknak.

Az ezt támogató Shared Point csaoportmunka- és távoli hozzáférési (portál) technológiákat a korábbi, Office Akadémia 2. előadás tárgyalta. Ezeknek a hátterében is az XML technológia áll, amit a .NET integrált lokális és hálózati filozófiát megvalósító .NET keretrendszer támogat. A gyors fejlesztést a Visual Studio .NET (VS.NET) nyelvi rendszerek teszik lehetővé. (Tulajdonképpen más cégek fejlesztőeszközei is használhatók, sőt az XML vezérlő állományok akár egy közönséges szövegszerkesztővel is megszülhetők volnának, csak "picit" elhúzódna a munka.) A fejlesztői munkát a Microsoft új osztott forrás koncepciója lapján közrebocsátott letölthető szoftveranyagok is segítik.

Sajnos a Microsoft Visio nevű grafikus gyorsfejlesztési segédletre nem maradt idő, talán majd máskor. De, egyáltalán, a témát még korántsem lehetett kimeríteni. Jövőre is lesz miről mesélni.

Az EU-ba - tervezetten és szervezetten!

Az utolsó Office Akadémia szeminárium másik, kicsit kevésbé lelkesen hallgatott témája a Microsoft Project használata volt. A cikkíró nem érti a lanyhább lelkesedést, ugyanis az Európai Unióba igyekezvén egyre fontosabb, hogy kis, közepes és nagy cégek, de akár egyéni vállalkozók és intézmények is, egyre hatékonyabban szervezzék meg a munkáikat, mert az unióbeli konkurensekkel egyedül csak így lehet fölvenni a versenyt. Különben a magyar partner csak kapkodja a fejét, hogy a külföldi mitől tud nála sokkal hatékonyabban pályázni, gyártani stb. Azért, mert használja a legújabb munkaszervezési eszközöket. A Microsoft Project ehhez olyan eszköz, ami, főként az Office System 2003 részeként, igen széles határok között tudja kézben tartani a rá bízott feladatok nyilvántartását.

Persze nem csodafegyver, a problémákat nem oldja meg. Azokat az alkalmazónak kell feltérképezni és menedzselni, a Project támogatásával. És jóval kevesebbet kell hozzá izzadni és fejet törni, mint a támogatása nélkül. A legkritikusabb problémákon biztos segít: a kézi nyilvántartásos, papírnaptáras, fejszámoló művészes bűvészkedés során rendre elfelejtett ügyek, elcsúszott határidők, túl- vagy éppen alulterhelt munkatársak és munkaeszközök, vagy nem megfelelő időben rendelkezésre álló anyagok és szerszámok problémái minimum csökkennek. Az Office System és webalkalmazási háttérrel ráadásul a mobileszközök is bevonhatók a projektnyilvántartásba, a teljes adatintegritás biztosításával. A feladatok és erőforrások állapota valós időben kézben tartható, ami nyilván hatékonyabb, sikeresebb üzletmenetet eredményez.

Az üzemeltetés sarokpontja a biztonság

A rendszer- és hálózatüzemeltetési témát a Microsoftnál főként Schäffer András, Fischer Péter és Sárosi György szorgalmazza. Alkalmanként mások is szót kapnak, de segítségül hívnak tapasztalt rendszergazdákat is, akik a problémákat a való életből tudják venni, nem csak steril mintapéldákon rágódnak. Az előadásokba olykor besegít a NetAcademia Microsoft oktatóközpont is, a Tech.Net hazai Microsoft szoftverkultúra szakmai mélységeket is tárgyaló szaklapjának a gondozója (amelynek a kiadásában viszont a SZÁMALK segít). A havi díjas Tech.Net előfizetés online segítséget is tartalmaz.

A november végi üzemeltetési konferencia, amelynek a szükségességét a nyáron e sorok írója sem győzte eléggé hangsúlyozni (és győzött a józan ész), a biztonság jegyében született.

A .NET szoftverfejlesztői vonal

A cikkíró volt SZÁMALK csoportbeli kollégája, a Microsofthoz szegődött Nacsa Sándor, valamint dr. Charaf Hassan Microsoft regionális igazgató, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) automatizálási tanszékén vezet egy alkalmazási szoftverfejlesztő kutatási helyet (AAII), küldetésszerűen terjeszti immár három éve a Microsoft integrált, .NET néven futó tárgytechnológiás filozófiájú és XML hálózati protokollcsaládon alapuló szoftvertechnológiáját. A küldetés elvileg 2003 tavaszáig, a .NET technológiát elsőként megvalósító Microsoft Windows Server 2003 operációs rendszer család és a .NET technológiájú eszközök fejlesztését támogató Microsoft Visual Studio.NET szoftvercsomag megjelenéséig tartott, a .NET bevezetésének a promóciójaként. Ennek kapcsán számtalan tanfolyamon ismertették a technológia alapelveit, a .NET keretrendszer alkotóelemeit, valamint közreadtak több ezer, a .NET alkalmazásának az elsajátítását segítő ingyenes vagy rendkívül kedvezményesen hozzáférhető fejlesztői csomagot. Ez utóbbiak tartalma olykor a Microsoft világhálózatban terjedők hatékonyságát is fölülmúlta (.NET Indulókészlet, DVD-lemezeken, ami még mind a mai napig rendelhető). A BMGE VIK AAII munkatársai, főként Balássy György és Erdélyi Tibor, létrehozták a .NET technológia mintapéldájaként és a technológia osztott forrásként történő terjesztésének a támogatására, a developer nevű .NET Fejlesztői Portált. Ennek ma már ezres nagyságrendű regisztrált tagja van.

Mind a Microsoft hazai irodája, mint a redmondi központ (osztott forrású licenckonstrukciók), ráeszmélt, hogy a megkezdett hittérítést nem szabad abbahagyni, mert ennek a technológiának az elfogadtatása nem hétköznapi munkát követel a fogadó alkalmazói környezettől sem. Ráadásul a világméretű recesszió éppen pont az informatikai ipart sújtja legjobban, mert a cégek ott látják legkönnyebben meghúzhatónak a nadrágszíjat. Ez ugyan nem a legokosabb gondolkodás, de a tényekkel nem lehet vitatkozni. Ha a témát nem tartják ébren az alkalmazói táborban, akkor az egész korábbi promóció kárba vész, tűzbe vetett mag. Ezért a promóció folytatása mellett döntöttek, helyesen. Egyebek közt ezt szolgálta, hogy a Microsoft és a BMGE VIK AAII munkatársai a nyaruk egy részét is a technológia terjesztésének áldozták, nyári iskolán okították tovább az érdeklődő fejlesztőket. És sokan el is jöttek nyaralni és egyben okosodni a Microsofthoz. A tanfolyamok előadói: a már emlegetett Balássy György és Erdélyi Tibor, valamint Albert István, Horváth Ádám, Péteri Szilárd és Rajacsics Tamás voltak.

Ezek után nem csoda, hogy az őszi-téli szezonra további .NET oktatási programot szerveztek, amelynek első két előadása idén novemberre esett. Sőt, a Microsoft hazai irodája szervezetileg is megerősítette ezt a promóciós vonalat, mint azt a következő alfejezet is mutatja.

Ötfős .NET alkalmazásfejlesztés támogatói menedzsment

A .NET fejlesztői koncepció és eszközrendszer alkalmazásának a támogatását a hazai MS-iroda öt főből álló gárdával erősítette meg. Vezetőjeként (üzletág igazgatónak) dr. Kerese Istvánt szerezték meg, aki korábban a BMGE Informatikai Intézetének a munkatársa volt, így kollégák közé került vissza. A csoportban dolgozik továbbra is a .NET terjesztését megkezdő Nacsa Sándor (technológiai programok és események szervezése), valamint a csoportba átkerült Csitneki Attila (független szoftverfejlesztői kapcsolat menedzser), Gaál László (kiemelt ügyfelek és partnercégek gondozása), Nagy Levente (felsőoktatási kapcsolatok felelőse).

Mint a november 13-án tartott első, bevezető előadáson Kerese István bevezetőjében elhangzott, a Microsoft a .NET Fejlesztői Üzletág megalakításával nem rövid távú haszonszerzésre törekszik, hanem hosszú távon is stabil üzletmenetet szeretne biztosítani a fejlesztőeszközeinek a terjesztésével és oktatásával. Egyébként az oktatást más csatornákon is segíti. November 27-én a szolgáltatásorientált fejlesztés kerül a terítékre. A következő esemény már 2004 januárjára esik, és a weborientált fejlesztést taglalja, de a sor folytatódik. Bekapcsolódnak a partnercégek is, sikeres alkalmazások bemutatásával.

Oktatási kézikönyv

Az Office Akadémia 3. előadásán adtak a hallgatóság kezébe a Microsoft hazai oktatási hátterét szisztematikusan összefoglaló magyar nyelvű kiadványt, Oktatási Tájékoztató 2003 címmel, ami Simon Ferenc és Szilágyi Bernadett, a SZÁMALK továbbképzési oktatócsoport munkatársainak a munkája, míg a szerkesztését a Microsofttól Izsó Gábor vállalta.

Mint a kiadvány bevezetőjében olvasható, a Microsoft az elsők között ismerte fel az informatikai termék és szolgáltatás szállítók közül az oktatás jelentőségét. Ennek nyomán alakította ki a világméretű képzési és minősítési koncepcióját, ami azért még ma is folyamatosan fejlődik, igazodva a kifejlesztett újabb és újabb technológiai bázishoz, valamint az élet diktálta feltételekhez.

A hazai lehetőségekhez igazítva szerepel a tájékoztatóban a magyar oktatási támogatások rendszere, például a szakképzési hozzájárulás és a vele kapcsolatos állami támogatások igénybevételének a feltételei. Külön kiemelve a Microsoft nyújtotta támogatásokat (TechNet, MSDN), a tanulást segítő MS Press kiadványok rendszerét, valamint a hazai hivatalos oktató- és vizsgaközponti hálózat intézményeit.

Fontos információ a hivatalos Microsoft minősítések rendszerének az ismertetése (oklevélfajták, a minősítések előnyei, a MS védjegyet használó cégek kötelezettségei, vizsgalehetőségek, felkészülési lehetőségek).

Részletes összefoglaló elemzi a professzionális szakképzés elveit, témaköreit és a hozzájuk tartozó akkreditált Microsoft-tanfolyamok specifikációit (bár néhány már elavultnak tűnik - mint például az IIS 5.0), valamint a hazai és más oktató központjait.

Microsoft Press és SZAKkönyvek

A konferenciákon a Lurdy házban rendszeresen ott van a SZÁMALK továbbképzési csoportjának szakkönyvüzletága, amely a Microsoft Press, a Cisco Press szakkönyvek hivatalos forgalmazója, jól kiegészítve a hivatalos oktatói és vizsgaközponti profilt. A látogatók tehát folyamatosan ki vannak téve a csábításnak, hogy (alkalmasint offline) megvásárolják a legutolsó információkat, a világ legjobb szerzőinek a tolmácsolásában, miután belelapoztak a műveikbe.

Ugyanezt történik a SZAK Kiadó könyves asztalánál. A kiadó a Microsoft Press könyvek hivatalos magyar fordítási jogát birtokolja, de van olyan licencjoga is, hogy bizonyos kiadók könyveit hazai nyomdában sokszorosítva segítse a nagy cégek munkatársait, hogy a munkájukhoz a legjobb szerszámokat használhassák. A SZAK Kiadó 2003-ban igen nagy munkát végzett a legfontosabb segítséget nyújtó angol irodalom fordításával, de magyar szerzők eredeti műveit is megjelenteti. Ennek részben anyagi okai vannak (olcsóbb a hazai licencjog), de az is szempont, hogy a magyar szerzők jóval jobban tudják a magyar olvasók nyelvén előadni a témákat, nem beszélve a hazai példákra történő adaptációk jelentőségéről.

TechNet Klub és videó CD-k

Aki kimarad a Microsoft szemináriumokból, annak sem kell föltétlen lemaradnia. Az előadások anyagát ugyanis CD-re teszik, és azokat meg lehet rendelni, minimális díjért. További lehetőség a TechNet Klub, ami egy online segítségnyújtási közösség. A Lyris levelező listán regisztrálni lehet a leginkább firtatott témák szerint, és kérdéseket feltenni a guruknak. De ott van a régebbi vitahalmaz is, amelyben bóklászva az elakadt alkalmazó rátalálhat a problémájára.

Színes ROVAT TOVÁBBI HÍREI

A VOLTra készül Sopron

A hagyományok szerint július 1-től a VOLT színeibe öltözik Sopron elsőszámú jelképe, a Tűztorony. Ez az a nap ugyanis, amikor az eredeti tervek szerint 28. alkalommal indult volna el a város másik jelképének számító esemény, a Telekom VOLT Fesztivál. Az idei VOLT elmarad ugyan, július 4-re azonban egy nagyszabású filmbemutatóval készülnek a szervezők. A “Lesz VOLT” című alkotást szombat este Sopronban és Budapesten szabadtéren vetítik, vasárnbap pedig országos TV-premierként az M2-Petőfi TV tűzi műsorára.

2020. június 29. 15:50

Kutatás: mire vágynak a magyarok az ágyban

Az, hogy mi számít normálisnak a szexuális fétisek közül vagy hogy mennyi az ideális életkor a szüzesség elvesztésére, a szakembereket és a társadalmat is megosztja. Évről-évre születnek a témával foglalkozó felmérések, tudományos kutatások, leggyakrabban azonban kénytelenek vagyunk beérni nemzetközi adatokkal. Ezúttal azonban a legnagyobb hazai szexpartner kereső weboldal, a Szexrandi.hu készített egy nagy országos felmérést, melyen közel 1400-an vettek részt és amin keresztül beláthatunk most a többiek fejébe: azaz ki, mire izgul, ha szexről van szó. Gondolta volna például, hogy a szexpartnert kereső nők egyharmada biszexuális és a férfiaknál is 10% ez az arány? 

2020. június 9. 23:32

Mégis van mozi! Autósmozi nyílik a budapesti Árkád tetején

Jó hírünk van azok számára, akik már a Grease és a Szeretném, ha szeretnél óta tudják, meg akarják tapasztalni az autós mozizás varázsát. Június 13-tól a PANAM autósmoziban forgathatják vissza az idő kerekét. Az autósmozi érintésmentes eszközökkel vár, így a koronavírus ideje alatt sem maradunk biztonságos szórakozás nélkül. A helyszínt a budapesti Árkád bevásárlóközpont tetőtéri parkolója biztosítja, ahol a tervek szerint hosszútávon élvezhetjük majd a szabadtéri filmnézést.

2020. május 26. 10:33

Home office és a mögötte rejlő nehézségek

Manapság egyre több ember végez különféle munkákat otthonról, ami gyökeresen megváltoztatott számos munkamenetet és szokást. Valójában ennyire egyszerű technikailag a home office, és milyen előnyei, illetve hátulütői vannak?

2020. május 20. 13:52

Állati találkozások

Az emberi kíváncsiság az állatvilágra is kiterjed: igyekszünk minél közelebb férkőzni hozzájuk, hogy mindent megtudjunk róluk, és közben olyan felvételeket is készíthessünk, amelyek több száz like-ot érnek majd a közösségi oldalakon. A Viasat Nature természetcsatorna ezúttal vadállatokról elkapott, hihetetlen egyedi képeket mutat be kedden este 8-tól az Elképesztő állati találkozásokban. Soha nem tapasztalt légyottoknak lehetünk szemtanúi ember és állat, állat és állat között, amelyek hol szívszorító, hol győzedelmes véget érnek. És íme néhány dolog, amit jó tudni, ha valaki vadállatok lesére indulna!

2020. május 19. 10:22

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Újdonságok a szegedi informatikatörténeti kiállításon

2020. július 3. 18:53

Új funkcióval bővült a WIWE

2020. június 15. 16:23

Fél évig ingyenes az Adverticum „DataMe DMP adatok" szolgáltatása

2020. április 30. 09:47

Az LG történetének legjobb üzemi eredményét érte el 2020. első negyedében

2020. április 29. 17:15
online sportfogadás