A Magyar Telekom 2016. harmadik negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2016. november 11. 09:51

A Magyar Telekom ma közzétette 2016. harmadik negyedévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

Csoportszintű eredmények:

  • Az összbevétel 2016. harmadik negyedévben 4,7%-kal, 150,6 milliárd forintra csökkent, elsősorban az energiapiacról való részleges kilépés, alacsonyabb RI/IT, és vezetékes bevételek miatt. A RI/IT és az energia üzletág hozzájárulásától eltekintve az alaptevékenységből származó bevétel 1,2%-kal nőtt 2016 harmadik negyedévében a mobil bevételek javulásának következtében. A teljes bevétel 6,3%-kal, 443,8 milliárd forintra csökkent 2016 első kilenc hónapjában 2015. év azonos időszakához képest a fenti tényezők hatására. A mobil bevételek 4,5%-kal, 82,7 milliárd forintra javultak 2016 harmadik negyedévében annak köszönhetően, hogy a magasabb mobil adat-, és készülékértékesítés bevételek ellensúlyozták a zsugorodó lakossági hangalapú és SMS bevételeket. 2016 első kilenc hónapjában a bevételek 2,1%-kal emelkedtek a fent említett trendek következtében, valamint az első negyedévben bekövetkezett magyarországi mobil végződtetési díj (MTR) csökkentés eredményeként, amely negatívan hatott 2016. első negyedév bevételeire. A vezetékes bevételek 3,7%-kal, 50,8 milliárd forintra csökkentek 2016 harmadik negyedévében, mivel a magasabb TV és egyéb bevételeket ellensúlyozta a hangalapú kiskereskedelmi, készülékértékesítési, adat és nagykereskedelmi bevételek csökkenése. A magyarországi szegmensben kismértékű, azonban mindkét leányvállalatnál jelentősebb csökkenés volt tapasztalható. 2016 első kilenc hónapjában a vezetékes bevételek 155,2 milliárd forintos szinten megközelítőleg változatlanok maradtak a negyedéves összehasonlításban tapasztalt 3,7%-os csökkenéssel szemben, a GTS akvizíció pozitív hatásának köszönhetően, amely ellensúlyozta az Origo konszolidációból történő kivonását. A rendszerintegráció és információtechnológiai (RI/IT) bevételek 6,2%-kal, 15,7 milliárd forintra csökkentek 2015 harmadik negyedévéhez képest, mivel minden szegmens tekintetében alacsonyabbak lettek a bevételek. A magyarországi szegmensben az EU források lehívásának lassulása miatti kevesebb projekt hatását részben csillapították a pénzügyi szektorban elnyert megbízások, miközben Macedóniában és Montenegróban a tavaly év hasonló időszakának bevételeit két kiemelkedően nagy projekt erősítette. 2016 első kilenc hónapjában a RI/IT bevételek 4,8%-kal, 45,6 milliárd forintra csökkentek elsősorban az alacsonyabb beáramló EU-s támogatások miatt. Az energiaszolgáltatásból származó bevételek 1,5 milliárd forintra csökkentek a 2015 azonos időszakában elért 9,4 milliárd forintról. A változás oka a lakossági gázszolgáltatásból 2015. augusztus 1-jével történt kilépés, valamint az üzleti energia ügyfelek átadása a MET Holding AG-val alapított vegyesvállalatnak (E2) 2016. január 1-jei hatállyal. 2016 első kilenc hónapjában az energiából származó bevételek 2015 hasonló időszakához képest 36,7 milliárd forintról 5,3 milliárd forintra csökkentek, ugyancsak a fenti okokból kifolyólag. A lakossági áramszolgáltatásból való kilépésre nem számítunk 2017 márciusánál hamarabb.
  • A közvetlen költségek 12,1%-kal 47,3 milliárd forintra csökkentek, elsősorban az energiaszolgáltatási költségek számottevő csökkenése és alacsonyabb RI/IT költségek miatt, melyek kompenzálták a megnövekedett egyéb közvetlen költségeket. Az év első kilenc hónapjában a közvetlen költségek 17,9%-kal, 137,6 milliárd forintra csökkentek ugyanezen tényezők hatására. Az összekapcsolási díjak 2,5%-kal 5,8 milliárd forintra javultak 2016 harmadik negyedévében a Macedóniában és Montenegróban tapasztalt mérséklődő forgalomnak köszönhetően, mely alacsonyabb kifizetést eredményezett a hazai és nemzetközi szolgáltatók felé. Az összekapcsolási díjak az év első kilenc hónapjában 12,7%-kal, 16,5 milliárd forintra csökkentek az MTR vágás első negyedéves hatása miatt. A RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek 13,6%-kal csökkentek a harmadik negyedévben, az üzletágból származó Csoport szerte alacsonyabb bevételekkel összhangban. A RI/IT bruttó fedezeti ráta mind a harmadik negyedévben, mind az év első kilenc hónapjában javult az előző év azonos időszakaihoz képest. Az energiaszolgáltatással kapcsolatos költségek 85,5%-kal csökkentek 2015. harmadik negyedévéhez és első kilenc hónapjához képest egyaránt (a lakossági gáz üzletágból való kilépésnek és az üzleti ügyfelek MET Holding AG-val alapított vegyesvállalatnak (E2) történő átadásának megfelelően). A követelések értékvesztése a harmadik negyedévben az előző év hasonló időszakához képest 4,1%-kal, 1,9 milliárd forintra javult a vállalati üzletágban a számlák kedvezőbb korosodásának, valamint a magyarországi lakossági mobil szegmensben a likviditás ellenőrzés és a faktoring pozitív hatásának köszönhetően. Ugyanakkor, a követelések értékvesztése javulást mutatott Macedóniában a nemrég indított behajtási kampány eredményeként, míg Montenegróban romlást tapasztaltunk a harmadik negyedévben a behajtás hatékonyságának csökkenése miatt. Az év első kilenc hónapjában a követelések értékvesztése 7,5%-kal romlott, mivel minden szegmensben jelentősen emelkedtek ezen költségek. Az egyéb közvetlen költségek 3,3 milliárd forinttal, 29,2 milliárd forintra növekedtek harmadik félnek történt export értékesítések és az új iPhone7 bevezetése miatt megemelkedett mobil készülék- és tartozékértékesítési költségek következtében, melyet részben ellensúlyozott a vezetékes készüléken elért megtakarítás az alacsonyabb TV, tablet és notebook értékesítésnek köszönhetően.  
  • A bruttó fedezet némi romlást mutat (103,4 milliárd forintot ért el) 2015 harmadik negyedévéhez képest, de megközelítőleg változatlan maradt az első kilenc hónapban (306,2 milliárd forinton). A javuló RI/IT fedezet és követelések értékvesztésének hatását ellensúlyozták a 2015 harmadik negyedévéhez képest magasabb magyarországi mobil készülékértékesítés miatt romló egyéb közvetlen költségek. Macedóniában a bruttó fedezet némiképp javult 2016 harmadik negyedévében a közvetlen költségek jelentős mértékű javulásának következtében, míg Montenegróban 3,5%-os csökkenést tapasztaltunk, elsősorban a bevételek visszaesése miatt.
  • A közvetett költségek 10,4%-kal javultak 2016 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest elsősorban az MT-Magyarország szegmens alacsonyabb személyi jellegű ráfordításának köszönhetően. Ugyanakkor a közvetett költségek 5,7%-kal csökkentek az év első kilenc hónapjában, mert az Origo eladásból és az ingatlan tranzakcióból (Infopark) származó egyszeri tételek ellensúlyozták a magasabb egyéb működési ráfordításokat. A személyi jellegű ráfordítások 2016 harmadik negyedévében mintegy 5,6 milliárd forinttal, 19,7 milliárd forintra javultak a jelentősen mérséklődő, mindössze 0,1 milliárd forintos végkielégítéssel kapcsolatos költségek (2015. harmadik negyedév: 4,6 milliárd forint), valamint a 2014-2015-ben Magyarországon végrehajtott létszámcsökkentési programnak köszönhetően elért megtakarítás hatására. Továbbá, a személyi jellegű ráfordítások jelentősen javultak mindkét külföldi leányvállalatnál a vezetékes hálózat tervezés és karbantartás Ericssonhoz történő kiszervezésének hatására. A magyarországi szektor specifikus adók 2016. harmadik negyedévben 6,6%-kal, 6,0 milliárd forintra csökkentek a fogyasztói szokások megváltozásából fakadó alacsonyabb távközlési adónak köszönhetően. Az év első kilenc hónapjában a telekommunikációs adók 4,4%-kal, 18,3 milliárd forintra mérséklődtek az előző év azonos időszakához képest. Továbbá, a közműadó is csökkent (0,4 milliárd forinttal), 7,3 milliárd forintra 2015 első kilenc hónapjához képest. Ennek oka elsősorban az, hogy a 2015. június 25-e után új nyomvonalon megvalósított hálózatfejlesztések és minden olyan hálózatbővítés után, amely során a 100 Mbit/s-os letöltési sebesség elérhetővé válik, a Magyar Telekom Csoport jogosult 2016-tól kezdődő 5 éven keresztül közműadó-kedvezmény igénybevételére. Másodsorban, a Magyar Telekom pontosította az adóköteles nyomvonalakra vonatkozó nyilvántartásait 2016 első negyedévében, amely adókötelezettség-csökkenést eredményezett. Az Egyéb működési költségek 2,0%-kal, 24,5 milliárd forintra csökkentek 2016 harmadik negyedévében a magyarországi szegmensben elért javulásnak köszönhetően, ahol az alacsonyabb marketing és igénybe vett szolgáltatások költsége ellensúlyozták a kiszervezés miatt megemelkedett karbantartási költségeket a macedón és montenegrói leányoknál. Ugyanakkor, az egyéb működési költségek 6,1%-kal, azaz 4,3 milliárd forinttal nőttek az év első kilenc hónapjában a Digitális Jólét Programhoz kapcsolódó tanácsadói díjak, magasabb marketing költségek és fokozódó szponzorációs tevékenység miatt. Továbbá, a karbantartási költségek emelkedtek a régi és új generációs IT platformok párhuzamos üzemeltetése miatt, az irodabérleti díjak az Infopark eladásához kapcsolódóan növekedtek, míg néhány, helyi modern kábel hálózat bérlete is további költségeket okozott. Az Egyéb működési bevételek 0,8 milliárd forinttal csökkentek az év harmadik negyedévében a magyarországi hálózatépítésből realizált alacsonyabb bevételeknek, és egy, 2015 hasonló időszakában Montenegróban történt ingatlan értékesítésnek köszönhetően. Mindazonáltal, 2016 első kilenc hónapjában az egyéb működési bevételek 4,6 milliárd forinttal nőttek az Infopark és Origo eladásából származó egyszeri, mintegy 5,1 milliárd forint profit hatására. 
  • Az EBITDA 10,0%-kal, 53,8 milliárd forintra nőtt 2016 harmadik negyedévében, mivel az alacsonyabb közvetlen költségek ellensúlyozták a bevételcsökkenést, nagyjából változatlan bruttó fedezetet eredményezve, míg a személyi jellegű ráfordítások jelentősen javultak a létszámcsökkentésnek és a kiszervezésnek köszönhető megtakarítás, valamint az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos költségek miatt. A magyarországi operáció javuló EBITDA-ját támogatta a Macedóniában elért magasabb eredmény, míg a montenegrói EBITDA negyedéves összehasonlításban mindössze 3,8%-kal romlott.  Az év első kilenc hónapjában 6,7%-kal nőtt az EBITDA hasonló tényezőknek, továbbá az egyéb működési bevételek között elszámolt egyszeri nyereségeknek köszönhetően, melyek ellensúlyozták a magasabb egyéb működési költségeket.
  • Az értékcsökkenési leírás 8,1%-kal, 29,9 milliárd forintra nőtt 2016 harmadik negyedévében, míg 3,5%-kal, 84,9 milliárd forintra romlott az év első kilenc hónapjában, mivel az új számlázási és integrált ügyfélkapcsolat-menedzsment rendszerek aktiválása a magyarországi és a montenegrói operációnál magasabb értékcsökkenési leíráshoz vezetett.
  • Az Adózott eredmény 28,8%-kal, 13,6 milliárd forintra emelkedett a harmadik negyedévben a javuló EBITDA és nettó pénzügyi eredmény, valamint alacsonyabb nyereségadó következtében. Éves összehasonlításban az elért eredmény 33,7%-kal javult az első kilenc hónapban. 2016 harmadik negyedévében a nettó pénzügyi eredmény a 2015 harmadik negyedévi 7,1 milliárd forintos veszteségről 6,8 milliárd forintra javult. A változás elsősorban a piaci környezet és a mérséklődő hitelállomány hatására csökkenő átlagos kamatlábaknak, valamint a hitelek, vevő és szállítói állomány árfolyam-különbözetének köszönhető. Ezen javulást tompította a derivatív tranzakciókon elért nyereség csökkenése. Az első kilenc hónapban elért nettó pénzügyi eredmény 19,3 milliárd forint veszteségre javult, mely változást a derivatív ügyletek valós értékelésén elért nyeresége is támogatta. A nyereségadó költség 2,9%-kal csökkent negyedéves összehasonlításban, mivel az energiaellátók jövedelemadójában tapasztalható csökkenés ellensúlyozta az eredménynövekedés adóhatását. Ugyanakkor éves szinten a nyereségadó költség 2015 első kilenc hónapjáról 2016-ra 7,6%-kal nőtt, melyhez az eredménynövekedés mellett a Stonebridge által deklarált osztalékhoz kapcsolódó forrásadó is hozzájárult 2016 második negyedévében. A Nem irányító részesedésekre jutó eredmény negyedéves és éves összehasonlításban egyaránt csökkent, 1,2 milliárd, illetve 2,2 milliárd forintra, mely változás a nemzetközi leányvállalatoknál elért, alacsonyabb profitból következik.
  • A nettó adósságállomány 6,4%-kal javult 2015 szeptemberéhez képest, illetve 2,6%-kal 2015 év végéhez viszonyítva, elérve így a 398,7 milliárd forintot. Eközben a nettó adósságráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) a 2015. decemberi 42,9%-ról 41,6%-ra javult a rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek mérséklődésének, valamint az idei évben javuló profit miatt emelkedő saját tőke állománynak köszönhetően. A Magyar Telekom osztalékpolitikájának célja a nettó eladósodottsági rátát a 30%-40% közötti tartományban tartani. Tekintve, hogy az eladósodottsági ráta csökkenő pályán mozog, arra számítunk, hogy a nettó eladósodottsági ráta a 30%-40%-os céltartományt az elkövetkező években el is fogja érni.
  • A Szabad cash flow a 2015. első kilenc havi 16,9 milliárd forintról 29,8 milliárd forintra javult 2016 első kilenc hónapjában a magasabb EBITDA-nak, alacsonyabb kamatfizetésnek, a tavalyi GTS tranzakciónak, valamint az Origo és az Infopark értékesítésből származó egyszeri tételeknek köszönhetően. Ugyanakkor, a montenegrói frekvenciavásárlás okozta  magasabb CAPEX költés részben ellensúlyozta az előzőekben leírt kedvező hatásokat.

 

Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott: 

„Örömmel számolok be arról, hogy az alaptevékenységből származó telekommunikációs árbevételünk 1,2%-kal emelkedett 2016. harmadik negyedévben a magasabb mobil adat- és készülékértékesítés, valamint a megnövekedett TV bevételeinknek köszönhetően. Az teljes árbevételünk 4,7%-os csökkenése elsősorban az energia üzletágunk átalakítása, valamint az EU források magyarországi lehívásának átmeneti lassulásából fakadó alacsonyabb RI/IT bevételek miatt következett be. A negyedéves EBITDA Csoport szinten 10,0%-kal javult az előző év azonos időszakához képest, elsősorban az alaptevékenységen elért növekedés, az alacsonyabb végkielégítéssel kapcsolatos költségek, a javuló RI/IT bruttó fedezeti ráta és az elmúlt két évben megvalósított létszámleépítésből származó megtakarítások kombinációjának köszönhetően.

A magyarországi teljesítményünket támogatta a Macedóniában, a mobil piac stabilizálódásának hatására elért 1,9%-os EBITDA javulás. Montenegróban, a folytatódó erős verseny és szabályozói nyomás ellenére az EBITDA mindössze 3,8%-kal csökkent 2016. harmadik negyedévben, amely nagymértékben köszönhető a költséghatékonyságra való összpontosításunknak.

A négy szolgáltatást összekapcsoló Magenta 1 ajánlatunk népszerűsége javított a teljesítményünkön a prémium szegmensben mind Magyarországon, mind a nemzetközi leányvállalatainknál. Idén, szeptember végén, Magyarországon közel 100 ezer Magenta 1 előfizetőnk volt. Integrált szolgáltatóként, egy integrált IP hálózattal és elismert márkával, nagyon kedvező pozícióban vagyunk ahhoz, hogy maximalizáljuk részesedésünket a háztartások távközlésre fordított költéséből a három és négy szolgáltatást összekapcsoló előfizetőink számának növelésével. 

Az idei teljesítménybe vetett bizalmunk eredményeként javítjuk a 2016-os árbevétel és EBITDA célkitűzésünket. Arra számítunk, hogy a bevételek nagyjából 595 milliárd forint, az EBITDA pedig nagyjából 193 milliárd forint körül alakul, mivel a Digi várhatóan nem lép be a mobil piacra 2016-ban, míg a vásárlóerő növekszik Magyarországon. Bevételeinkhez továbbra is hozzájárulnak a lakossági áram szolgáltatásból származó bevételek, mivel erről a piacról 2017 márciusáig nem tervezünk kilépni. Megerősítjük a 2016-os Capex vállalásunkat (spektrum akvizícióra fordított összegek és éves frekvencia díj aktiválása nélkül), és a 2017-es célkitűzéseinket.” 

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17

Magyar siker: Nemzetközi díjat nyert a TIME magazintól a nyelvtanuló-applikáció

2024. május 3. 19:59