A Magyar Telekom 2019. harmadik negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2019. november 7. 13:59

A Magyar Telekom közzétette 2019. harmadik negyedévre és első kilenc hónapjára vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

Az összbevétel éves összehasonlításban kis mértékben, 0,6%-kal, 164,6 milliárd forintra nőtt 2019 harmadik negyedévében, mivel a magyarországi és észak-macedóniai vezetékes és mobil szolgáltatási bevételek folytatódó pozitív trendje ellensúlyozta a magyarországi RI/IT bevételek csökkenését. Az összes bevétel 2019 első kilenc hónapjában éves szinten 0,5%-kal, 484,3 milliárdra nőtt, mivel a szolgáltatási bevételek és a készülékértékesítési bevételek növekedése ellensúlyozta az RI/IT bevételek csökkenését.  

 • A mobil bevételek éves összehasonlításban közel változatlanok voltak, 90,1 milliárd forintot tettek ki 2019 harmadik negyedévében, a mobil adatbevételek mindkét országban tapasztalható növekedésének köszönhetően, ami nagyrészt ellensúlyozta a hangalapú bevételek és a magyarországi készülékértékesítési bevételek csökkenését. A mobil bevételek éves szinten 3,3%-kal 259,8 milliárd forintra nőttek 2019 első kilenc hónapjában, a magasabb mobil adat- és a készülékértékesítési bevételek növekedésének eredményeként.  
 • A vezetékes bevételek 2019 harmadik negyedévében éves összehasonlításban 4,1%-kal 52,3 milliárd forintra, 2019 első kilenc hónapjában pedig 3,1%-kal 157,7 milliárd forintra nőttek. E növekedés hátterében a TV-, a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek valamint a készülékértékesítési bevételek emelkedése áll.  
 • A rendszerintegrációs (RI) és IT bevételek 2019 harmadik negyedévében 5,4%-kal, 22,2 milliárd forintra csökkentek éves összehasonlításban, a magyarországi közszféra számára teljesített megrendelésekből származó bevételek csökkenése következtében. Észak-Macedóniában az RI/IT bevételek csökkenését a megrendelések szezonalitásának különbsége okozta. Az RI/IT bevételek 2019 első kilenc hónapjában, éves összehasonlításban, 13,7%-kal mérséklődtek, ami az oktatási szféra számára a 2018 második negyedévében jelentős mennyiségű személyi számítógép leszállításából származó bevételek hiányát is tükrözi.

 

A közvetlen költségek éves összehasonlításban 1,2%-kal, 69,3 milliárd forintra csökkentek 2019 harmadik negyedévében, amit a követelések értékvesztésének a leírási kulcsok változása miatti egyszeri csökkenése okozott. 2019 első kilenc hónapjában a közvetlen költségek nagyjából változatlanul alakultak az előző év azonos időszakához hasonlítva, mivel az RI/IT szolgáltatásokkal kapcsolatos ráfordítások jelentős csökkenése ellensúlyozta az egyéb közvetlen költségek emelkedését.  

 • Az összekapcsolási díjak 1,5%-kal 5,4 milliárd forintra mérséklődtek éves szinten 2019 harmadik negyedévében, mivel a mobilszolgáltatók felé irányuló magasabb kifizetéseket (ami a magasabb hálózaton kívüli mobilforgalmat tükrözi) ellensúlyozták a vezetékes szolgáltatók felé irányuló alacsonyabb kifizetések mindkét országban.
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben nagyjából stabilan alakultak, 16,2 milliárd forintos szinten 2019 harmadik negyedévében a projektek összetételének változása miatt.
 • A követelések értékvesztése éves összehasonlításban 0,9 milliárd forinttal 1,4 milliárd forintra javult 2019 harmadik negyedévében. A javulás a magyarországi vezetékes és mobil tevékenységekre alkalmazott értékvesztési kulcsok csökkentésének egyszeri kedvező hatását tükrözi, amit részben ellensúlyozott a magyarországi mobil részletfizetésekből származó követelések romlása (kedvezőtlen korosodás és alacsonyabb követelés értékesítési eredmények) valamint az észak-macedóniai egyszeri leírások hatása. 2019 első kilenc hónapjában a követelések értékvesztése csoport szinten nagyjából változatlanul alakult, 5,9 milliárd forintos szinten, mivel a leírási kulcsok változásának pozitív hatását teljes mértékben ellensúlyozták a magyarországi mobil részletfizetésekből származó követelések romlása, a magasabb vezetékes és mobil bevételekkel kapcsolatos magyarországi ráfordítások, és a tavalyi év során Észak-Macedóniában az eredményeket pozitívan befolyásoló egyszeri tételek hiánya.
 • A távközlési adó éves összehasonlításban 3,7%-kal 6,2 milliárd forintra csökkent 2019 harmadik negyedévében, mivel a vezetékes hangalapú forgalom csökkenése bőven ellensúlyozta a megemelkedett lakossági mobilforgalmat Magyarországon. 
 • Az egyéb közvetlen költségek éves szinten 1,1%-kal, 40,2 milliárd forintra nőttek 2019 harmadik negyedévében, ami a tartalomszolgáltatási díjak és a roaming kifizetések növekedését tükrözi, amit részben ellensúlyozott a készülék értékesítési költségek csökkenése Magyarországon, miközben Észak-Macedóniában az egyéb közvetlen költségek változatlanok maradtak. 2019 első kilenc hónapjában az egyéb közvetlen költségek csoport szinten 6,4%-kal emelkedtek éves összehasonlításban, a magasabb roaming és a TV tartalommal kapcsolatos díjak, valamint a készülékek értékesítési költségek növekedése következtében.

 

A bruttó fedezet éves összehasonlításban 1,9%-kal 95,4 milliárd forintra nőtt 2019 harmadik negyedévében, illetve 1,0%-kal 280,2 milliárd forintra 2019 első kilenc hónapjában. Ez a távközlési szolgáltatások javuló teljesítményének köszönhető, amit részben ellensúlyozott az RI/IT szolgáltatások profit hozzájárulásának csökkenése.

 

A közvetett költségek éves összehasonlításban 2019 harmadik negyedévében 11,9%-kal, 35,7 milliárd forintra nőttek, 2019 első kilenc hónapja során pedig 10,8%-kal 117,2 milliárd forintra. Az IFRS 16 bevezetésének hatása nélkül a közvetett költségek 0,3%-kal, 40,4 milliárd forintra csökkentek 2019 harmadik negyedévében, 2019 első kilenc hónapjában pedig 131,7 milliárd forintos szinten, nagyjából változatlanok voltak.  

 • A személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban 10,6%-kal 18,1 milliárd forintra csökkentek 2019 harmadik negyedévében a Magyarországon és Észak-Macedóniában egyaránt alacsonyabb dolgozói létszám, valamint az előző évhez képest alacsonyabb végkielégítési költségek együttes hatásaként, ami teljes mértékben ellensúlyozta a magyarországi béremelések hatását. 2019 első kilenc hónapjában a személyi jellegű ráfordítások 0,8%-kal emelkedtek éves összehasonlításban, a magyarországi létszámleépítési programmal kapcsolatban 2019 első negyedévében elkönyvelt 3,0 milliárd forintos végkielégítési ráfordítások eredményeként.  
 • Az egyéb működési költségek éves összehasonlításban 2,2 milliárd forinttal, 19,1 milliárd forintra mérséklődtek 2019 harmadik negyedévében, ami az IFRS 16 bevezetését tükrözi. Az egyéb működési költségek alapvető növekedését a magasabb magyarországi bérleti díjak és marketing költségek, valamint az előző év eredményét pozitívan befolyásoló, a banki díjakhoz kapcsolódó egyszeri korrekció hiánya okozták. Ezen költségnövekedéseket csak részben ellensúlyozta az egyéb működési költségek csökkenése Észak-Macedóniában, ami a marketing költségek csökkenésének köszönhető. 
 • Az egyéb működési bevételek 2019 harmadik negyedévében éves összehasonlításban 0,5 milliárd forinttal 1,4 milliárd forintra nőttek, elsősorban kisebb magyarországi üdülők értékesítéséből származó bevételeknek köszönhetően. 

 

Az EBITDA éves összehasonlításban 12,4%-kal, 59,6 milliárd forintra nőtt 2019 harmadik negyedévében, 2019 első kilenc hónapjában pedig 11,7%-kal 162,9 milliárd forintra. Az IFRS 16 hatása nélkül az EBITDA éves összehasonlításban 3,6%-kal volt magasabb 2019 harmadik negyedévében, 2019 első kilenc hónapja során pedig 1,9%-kal javult. 

 

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves összehasonlításban 3,8 milliárd forinttal, 33,8 milliárd forintra nőttek 2019 harmadik negyedévében; amiből 4,1 milliárd forint az IFRS 16 bevezetésének hatása. Az alapvető csökkenés az értékcsökkenés és amortizáció egyszeri, az ügyfélbekapcsolásokhoz használt hálózati eszközök hasznos élettartamának 2018 harmadik negyedévi rövidülésével kapcsolatos növekedés hatását tükrözi Magyarországon, amit részben ellensúlyozott az értékcsökkenési és amortizációs költségek növekedése Észak-Macedóniában, amit a magasabb immateriális eszközállomány okozott. 2019 első kilenc hónapjában az értékcsökkenési és amortizációs költségek 13,9 milliárd forinttal emelkedtek, mely növekedésből 12,6 milliárd forint az IFRS 16 bevezetésének hatását tükrözi, a fennmaradó rész mögött pedig az ügyfélbekapcsolásokhoz használt hálózati elemek hasznos élettartamának csökkentése állt, amely befolyásolja az első negyedévi, éves viszonylatú összehasonlítás eredményét. 

 

Az adózott eredmény éves összehasonlításban 10,1%-kal 13,0 milliárd forintra csökkent 2019 harmadik negyedévében, ami az IFRS 16 bevezetéséből származó 2,7 milliárd forintos hatást tükrözi, mely ellensúlyozta a működési eredmény javulását. Az adózott eredmény 2019 első kilenc hónapjában, éves szinten 18,6%-kal 31,5 milliárd forintra csökkent az IFRS 16 hatása eredményeként.

 • A nettó pénzügyi ráfordítások éves összehasonlításban 3,6 milliárd forinttal 8,9 milliárd forintra nőttek 2019 harmadik negyedévében, ami nagyrészt az IFRS 16 bevezetésének hatásait tükrözi (1,4 milliárd forint értékben kamatköltség hatást, valamint 1,9 milliárd forint értékben az EUR-HUF árfolyamnak az időszak során jelentkező 3,4%-os gyengülése követeztében felmerülő, a lízing kötelezettségekkel kapcsolatosan elszámolt árfolyamveszteség hatását). Magasabb banki költségek valamint a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatosan elszámolt árfolyamveszteség szintén hozzájárul az emelkedéshez. 
 • A nyereségadó a 17,3%-kal 3,9 milliárd forintra növekedett 2019 harmadik negyedévében, az adózás előtti eredmény enyhe csökkenése ellenére. A növekedést egyrészt a helyi iparűzési adó mérsékelt emelkedése, másrészt a leányvállalatokkal kapcsolatos halasztott adó költség növekedése okozta.
 • A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összehasonlításban 9,5% százalékkal 1,2 milliárd forintra nőtt 2019 harmadik negyedévében, mivel a magasabb EBITDA magasabb eredményhez vezetett Észak-Macedóniában.  

 

A Csoport nyereségességének javulása ellenére éves összehasonlításban csökkent a szabad cashflow, nagyrészt a 2100 MHz-es frekvencialicensz hosszabbításának kifizetése és a működőtőke kedvezőtlenebb változása következtében.

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott: “Örömmel jelentjük, hogy 2019 első kilenc hónapjában fő üzleti tevékenységeink tekintetében folytatódott a pozitív tendencia. Az új hálózatépítéseknek, valamint a kábelhálózat fejlesztésének köszönhetően már több mint 1,7 millió elérési ponton tudjuk biztosítani a gigabit képességű internetkapcsolatot, emellett ügyfeleink változó igényeinek megfelelően megújítottuk mobil és vezetékes portfóliónkat, valamint Magenta 1 ajánlatunkat. Csoportszinten az év első kilenc hónapjában az összbevétel közel változatlan, 484,3 milliárd forint volt, a vezetékes szegmens bevételei éves összehasonlításban 3,3%-kal, a mobil szegmens bevételei pedig 3,1%-kal növekedtek.”

 

Publikus célkitűzések:

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17

Magyar siker: Nemzetközi díjat nyert a TIME magazintól a nyelvtanuló-applikáció

2024. május 3. 19:59