Döntések születtek a Magyar Telekom Éves Rendes Közgyűlésén

forrás: Prím Online, 2021. április 17. 10:22

A Magyar Telekom Igazgatósága az 502/2020 (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban a „Rendelet”) szerinti felhatalmazás alapján eljárva jóváhagyta a Társaság 2020. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, és a 2020. évi eredmény után a részvényeseknek összesen 15.311.396.940 Ft osztalék kifizetéséről döntött. Az Igazgatóság Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról határozott, és megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

A Magyar Telekom a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az Éves Rendes Közgyűlését személyes részvétellel nem tarthatta meg. A Közgyűlés közzétett napirendjén szereplő kérdésekben a Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Társaság Igazgatósága döntött a mai napon megtartott ülésén. A szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek az Igazgatóság által hozott döntések utólagos jóváhagyása céljából a közgyűlés összehívását kezdeményezhetik, a beszámolókról és az osztalékról szóló döntések esetén 2021. május 16-ig, minden más döntés esetében a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül.

 

Az Igazgatóság 1.349.894 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 46.317 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Konszolidált Éves Beszámolóját; 1.258.844 millió Ft főösszeggel a Pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban és 41.552 millió Ft adózott eredménnyel pedig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2020. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

 

Az Igazgatóság ezután döntött a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek összesen 15.311.396.940 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 41.551.634.873 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 26.240.237.933 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. A Rendeletben foglaltakra is figyelemmel módosult az osztalék kifizetésének ütemezése: az osztalék kifizetésének első napja 2021. június 2. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2021. május 21. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2021. május 17-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Az osztalékot a Társaság megbízása alapján a KELER Zrt. fizeti ki. Amennyiben a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a Rendelet alapján 2021. május 16-áig az osztalékfizetésről szóló döntés utólagos jóváhagyása céljából kezdeményezik a Közgyűlés összehívását, az osztalék kifizetésére – a fentiektől eltérően – csak a Közgyűlés általi utólagos jóváhagyást követően kerülhet sor.

 

Az Igazgatóság döntött Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására szóló felhatalmazásról: a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, amely a döntéstől számított 18 hónapos időtartamra vonatkozik. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom 2021-re szóló részvényesi javadalmazási programjának megvalósítása, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése.

 

Ezt követően az Igazgatóság elfogadta a Társaság 2020. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését. Megállapításra került továbbá, hogy a Társaság igazgatósági tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el, ezért a felmentvényt megkapták a 2020. évi üzleti évre. (A felmentvényre vonatkozó határozatok a Közgyűlés általi jóváhagyással lépnek hatályba.)

 

Az Igazgatóság az Igazgatóság tagjainak díjazásáról és a Társaság alaptőkéjének leszállításáról nem hozott döntést.

 

Végül az Igazgatóság a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának választotta meg a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a 2021. évi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálati feladatok ellátására 2022. május 31. napjáig, illetve amennyiben a 2021. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2022. május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2021. évi üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyta az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17

Magyar siker: Nemzetközi díjat nyert a TIME magazintól a nyelvtanuló-applikáció

2024. május 3. 19:59