A Magyar Telekom 2022. második negyedéves és első féléves eredményei

forrás: Prím Online, 2022. augusztus 9. 19:32

A Magyar Telekom ma közzétette 2022 második negyedévére és első félévére vonatkozó EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit. A negyedéves pénzügyi jelentés nem auditált értékeket tartalmaz az összes pénzügyi időszakra. 

Az összes bevétel éves összevetésben 10,9%-kal 184,2 milliárd forintra nőtt 2022 második negyedévében, és 9,6%-kal 360,1 milliárd forintra 2022 első hat hónapjában. A növekedést elsősorban a jelentős mobil adat és a magasabb készülékértékesítés eredményezte, míg az észak-macedón leányvállalat hozzájárulását a magyar forint észak-macedón dénárral szembeni gyengülése tovább erősítette.

▪ A mobil bevételek 12,2%-kal 104,8 milliárd forintra nőttek 2022 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mobil adatbevétel növekedésének és a magasabb volumenű készülékértékesítésnek köszönhető, amelyek ellensúlyozták a hangalapú bevételek csökkenését mindkét országban.

▪ A vezetékes bevételek éves összevetésben 7,7%-kal 59,3 milliárd forintra nőttek 2022 második negyedévében, elsősorban a vezetékes szélessávú és a TV szolgáltatásból származó bevételek növekedésének köszönhetően, amely a magyarországi ügyfélbázis-bővülésnek köszönhető. 

▪ A rendszerintegrációs és informatikai (RI/IT) bevételek 13,8%-kal 20,1 milliárd forintra nőttek 2022 második negyedévében, elsősorban az észak-macedóniai Smart City Szkopje nagyprojekt bevételének köszönhetően. A magyarországi RI/IT bevételek mérsékelten nőttek éves összevetésben, mivel a korábban a Pan-Inform Kft.-t is magában foglaló egészségügyi üzletági bevételek hiányának negatív hatását ellensúlyozta a kedvező éves projekteloszlás.

 

A közvetlen költségek a bevételekkel összhangban 13,0%-kal, 78,7 milliárd forintra nőttek 2022 második negyedévében, főként az RI/IT-hez kapcsolódó költségek és a magasabb eszközértékesítési költségek miatt.  

▪ Az összekapcsolási díjak 2022 második negyedévében 7,3%-kal, 5,8 milliárd forintra csökkentek az előző év azonos időszakához képest, ami az alacsonyabb SMS- és hangforgalom miatt a hazai mobilszolgáltatók felé történt kifizetések csökkenését tükrözi.

▪ RI/IT szolgáltatáshoz kapcsolódó költségek 17,0%-kal, 14,9 milliárd forintra nőttek 2022 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a mindkét országban megnövekedett projektvolumennek köszönhető.

▪ A követelések értékvesztésével kapcsolatos kiadások éves szinten nagyjából változatlanok maradtak, 2022 második negyedévében 2,0 milliárd forintot tettek ki, ami az egy évvel korábbihoz hasonló tendenciákat tükröz.

▪ Távközlési adó 2022 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest 3,7%-kal 6,6 milliárd forintra esett vissza, ami a magyarországi működésben lecsökkent vezetékes és mobil hangforgalomnak köszönhető.

▪ Egyéb közvetlen költségek 2022 második negyedévében 18,0%-kal 49,6 milliárd forintra nőttek az előző év azonos időszakához képest, ami az értékesítési volumen növekedésével párhuzamosan a magasabb eszközköltségeknek, valamint az utazási korlátozások enyhítéséből fakadó magasabb roaming kifizetéseknek a következménye.

 

A bruttó fedezet éves szinten 9,3%-kal 105,5 milliárd forintra javult 2022 második negyedévében, a távközlési-, különösen az adat-szolgáltatások magasabb hozzájárulásának köszönhetően mindkét országban.

 

A közvetett költségek éves szinten 10,4 milliárd forinttal, 47,6 milliárd forintra emelkedtek 2022 második negyedévében, ami elsősorban az újonnan bevezetett távközlési pótadó megjelenését tükrözi, amely ellensúlyozza a személyi jellegű és egyéb működési költségek megtakarításait. 

▪ A személyi jellegű ráfordítások éves szinten 8,2%-kal csökkentek, 2022 második negyedévében 18,8 milliárd forintot tettek ki, ami az alacsonyabb végkielégítéseket és a prémium céltartalékok eltérő ütemezését tükrözi, míg az általános béremelés hatását nagyjából ellensúlyozta a létszám csökkenése.

▪ A Magyar Kormány június 4-én kiadott rendelete alapján kivetett távközlési pótadó az elektronikus hírközlési szolgáltatásokból származó, a helyi adókról szóló törvény szerinti éves nettó árbevétel után kerül kivetésre, és a 2022-es és 2023-as évekre kell megfizetni. Ennek következtében 2022 második negyedévében 12,4 milliárd forintos költség került elszámolásra, a 2022 első hat havi bevételhez kapcsolódóan.

▪ Az egyéb működési költségek (távközlési pótadó nélkül) 2022 második negyedévében éves összevetésben mérsékelten 17,0 milliárd forintra javultak, mivel az elsősorban az alvállalkozói költségekben jelentkező magas általános inflációból és a forint gyengüléséből adódó költségnyomás negatív hatását, valamint az észak-macedóniai magasabb energiaköltségeket ellensúlyozták a mindkét országban tapasztalható, eltérő szezonalitásból eredő alacsonyabb marketingköltségek és egy magyarországi elhatárolás feloldásának egyszeri kedvező eredményhatása.

▪ Az egyéb működési bevételek az előző év azonos időszakához képest nagyjából stabilan alakultak, 0,7 milliárd forintot tettek ki 2022 második negyedévében.

 

Az EBITDA éves szinten 2,3%-kal 57,9 milliárd forintra csökkent 2022 második negyedévében, mivel a bruttó fedezet javulását ellensúlyozta a távközlési pótadó. Az EBITDA AL éves szinten 3,5%-kal 51,4 milliárd forintra csökkent 2022 második negyedévében, mivel a fenti tényezők a kapcsolódó lízing kötelezettségek növekvő volumenének következtében magasabb IFRS 16 szerinti lízingkötelezettséggel kapcsolatos értékcsökkenési és kamatkiadásokkal párosultak.

 

Az amortizációs költségek 4,0%-kal 35,2 milliárd forintra csökkentek 2022 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami a magyarországi működésben az alacsonyabb amortizációs költségeknek köszönhető, ami az ország egyes területein a rézhálózat teljes kiváltása, valamint a 2022 áprilisában lejárt, korábban újból megszerzett spektrum licenszek arányosan alacsonyabb amortizációja miatt következett be. Ezeket a csökkenéseket részben ellensúlyozta az észak-macedóniai RAN korszerűsítéshez kapcsolódó hasznos élettartam rövidülés és a gyorsított amortizáció okozta növekedés.

 

Az adózott eredmény a 2021 második negyedévi 14,5 milliárd forintról 2022 második negyedévére 11,7 milliárd forintra csökkent, mivel a nagyjából stabil működési eredményhez növekvő pénzügyi ráfordítások párosultak.

▪ A nettó pénzügyi eredmény a 2021 második negyedévi 4,0 milliárd forintos veszteségről 2022 második negyedévében 6,5 milliárd forintos veszteségre romlott. A kamatráfordítás növekedését elsősorban a lízingkötelezettségek magasabb kamatai okozták, míg az egyéb pénzügyi ráfordítások kedvezőtlen változása az időszak során bekövetkezett jelentős forintgyengülés okozta magasabb veszteségeket tükrözi, amely ellensúlyozta a származékos ügyletek valós értéken történő megjelenítéséből származó nyereséget, amelyet a vonatkozó hozamgörbék felfelé való elmozdulása eredményezett.

▪ A nyereségadó 0,4 milliárd forinttal 4,4 milliárd forintra nőtt 2022 második negyedévében, mivel a helyi iparűzési adó, annak magasabb adóalapjával párhuzamosan történő emelkedése és az eltérő éven belüli adóráfordítás-megoszlás ellensúlyozta az éves szinten alacsonyabb szintű adózás előtti eredményhez kapcsolódó megtakarítást.

 

 

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összevetésben 14,5%-kal 1,2 milliárd forintra nőtt 2022 második negyedévében, tükrözve az észak-macedón leányvállalat üzleti teljesítményének javulását, amelyet az észak-macedón dénár forinttal szembeni éves szintű erősödése is fokozott.

 

A spektrum licenszdíjak nélkül számított szabad cash-flow 32,4 milliárd forintot tett ki 2022 első hat hónapjában, ami 21,1 milliárd forintos javulást jelent az előző év azonos időszakához képest, mivel a pozitív mögöttes eredmény a Pan-Inform Kft. eladásából származó egyszeri pénzbeáramlással párosulva ellensúlyozta a magasabb nyereségadó befizetés elszámolását és a forint gyengülése miatti veszteségeket, míg az új távközlési pótadó megfizetése csak 2022 negyedik negyedévében lesz esedékes

 

Főbb működési eredmények:

▪ Fenntartottuk a kiemelkedő ügyfélélmény megőrzéséhez elengedhetetlen vezetékes és mobil hálózati befektetésekre helyezett erőteljes hangsúlyt mindkét országban; folytatódott a felgyorsított optikai hálózat kiépítés és a RAN modernizáció, valamint Magyarországon megtörtént a 3G szolgáltatás leállítása, amely lehetővé teszi a hatékonyabb frekvencia- és energiafelhasználást

▪ 2022 második negyedévében is folytatódott a magyarországi ügyfélkör bővülése: a vezetékes szélessávú előfizetések száma 7,3%-kal, a TV-előfizetések száma 6,1%-kal, míg a szerződéses mobil SIM-ek száma 5,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest

▪ A magyarországi optikai hálózati penetráció a lefedettség bővülésével párhuzamosan tovább emelkedett; az optikai ügyfelek száma 2022 június végére éves szinten 27%-kal bővült

▪ A mobil adathasználat növekedése folytatódott, az átlagos havi használat elérte a 9,1 GB-ot 2022 második negyedévében

 

Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója, elmondta: 

„Az erőteljesen növekedő makrogazdasági nyomás ellenére a Magyar Telekom megőrizte erős lendületét a második negyedévben. A mobiladat-, szélessávú- és TV- szolgáltatások iránti továbbra is erős keresletnek a kiváló ügyfélkiszolgálásnak, valamint a vezetékes és mobil hálózati beruházásoknak köszönhetően tudtunk megfelelni. 3G hálózatunk lekapcsolása fontos esemény volt a korábbi technológiákról energiahatékonyabb infrastruktúrára történő átállásunkban, továbbá ezzel lehetővé válik a Csoport számára, hogy ezen frekvenciasávok 4G és 5G szolgáltatásokra történő átcsoportosításával növelje adatátviteli kapacitását. A működési eredményeinket az előző év azonos időszakához képest 10,9%-os bevételnövekedésünk és 9,3%-os bruttó fedezetnövekedésünk tükrözi 2022 második negyedévében.

 

A Magyarország Kormánya által bevezetett távközlési pótadó hatással volt a nyereségességünkre, 2022. első félévben az EBITDA AL megközelítőleg 10%-kal csökkent. A távközlési pótadó hatása a második negyedév eredményeire még erősebb volt; a távközlési pótadó miatt az EBITDA AL 19%-kal csökkent, aminek következtében eredményességünk az előző év azonos időszakához képest 3,5%-kal maradt el.

 

Előre tekintve, arra számítunk, hogy az inflációs környezet és a forint gyengülése következtében költségeinkre növekvő nyomás helyeződik majd, míg egy esetleges gazdasági visszaesés kedvezőtlen hatással lehet a bevételi teljesítményünkre. Mindazonáltal továbbra is elkötelezettek maradunk stratégiai célkitűzéseink megvalósítása iránt, a távközlési pótadóról közzétett közleményünk megjelenését követően módosított célkitűzéseinkkel összhangban.”

 

Célkitűzések:

 

Kulcsszavak: +céginfó Magyar Telekom

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Itt a világ első, Swarovski kristályba ágyazott autós kijelzője

2024. április 10. 14:55

A csevegőprogramokat vizsgálta az NMHH

2024. április 2. 13:14

Megvannak az IAB 2023-as Legjobb szakdolgozat pályázatának nyertesei

2024. március 25. 15:50

A 2024-es év fordulópont lehet az IT munkaerőpiacon?

2024. március 20. 10:09