A Magyar Telekom 2018. második negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2018. augusztus 9. 14:43

A Magyar Telekom ma közzétette 2018. második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

Az összbevétel (az IFRS 15 alkalmazásának hatása nélkül) 9,2%-kal, 167,7 milliárd forintra növekedett 2018 második negyedévében éves összehasonlításban, illetőleg 7,9%-kal 317,3 milliárd forintra 2018 első félévében, az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bevételnövekedés elsősorban az RI/IT bevételek erőteljes növekedésének, valamint a készülékértékesítés és a mobil adatforgalom további növekedésének eredménye.  A mobil bevételek (az IFRS 15 hatása nélkül) éves összehasonlításban 5,1%-kal, 83,7 milliárd forintra nőttek 2018 második negyedévében, illetőleg 4,9%-kal 161,4 milliárd forintra 2018 első felében, miután a mobil adat- és a készülékértékesítési bevételek dinamikus növekedése egyaránt folytatódott.  A vezetékes bevételek (az IFRS 15 hatása nélkül) 5,4%-kal 50,8 milliárd forintra növekedtek 2018 második negyedévében éves összehasonlításban, valamint 101,9 milliárd forintra 2018 első félévében, ami éves összehasonlításban 6,5%-os növekedést jelent. E növekedés hátterében, főként a készülékértékesítési, a TV- és a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek emelkedése áll.  A rendszerintegrációs (RI) és IT bevételek 2018 második negyedévében 36,2%-kal, 33,2 milliárd forintra nőttek éves összehasonlításban, ami 2018 első félévében éves összehasonlításban 30,0%-os növekedést eredményezett. A növekedés hátterében továbbra is a magyarországi közszféra számára teljesített megrendelések állnak, köztük az oktatási szféra számára szállított jelentős mennyiségű személyi számítógép, valamint egyéb hardver- és szoftvertékesítések különböző közintézmények számára. Macedóniában az RI/IT bevételek növekedése mögött a testre szabott megoldási projektek növekvő száma áll. Az energiaszolgáltatások megszűntek a lakossági villamosenergia-piacról való 2017. november 1-jei kivonulást követően.

 

A közvetlen költségek éves összevetésben (az IFRS 9 és 15 hatásai nélkül) 19,0%-kal, 74,6 milliárd forintra növekedtek 2018 második negyedévében (2018 első felében éves összevetésben 15,6%-kal 133,7 milliárd forintra) az RI/IT szolgáltatásokkal kapcsolatos és a készülékértékesítési költségek növekedésének hatására, összhangban a kapcsolódó bevételi sorokban tapasztalt növekedéssel. Az összekapcsolási díjak éves viszonylatban 13,8%-kal, 5,3 milliárd forintra növekedtek 2018 második negyedévében, ami a magasabb magyarországi mobilforgalmat tükrözi, mely magasabb kifizetéseket eredményezett a belföldi mobilszolgáltatók felé, Macedóniában ugyanakkor az összekapcsolási díjak lényegében nem változtak. Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben 40,9%-kal, 25,3 milliárd forintra nőttek 2018 második negyedévében a kapcsolódó projektek terén megfigyelhető erőteljes növekedés miatt, valamint az infrastruktúra-szállítási projektek arányának termékmixben tapasztalt növekedése következtében. A követelések értékvesztése éves összehasonlításban 0,5 milliárd forinttal, 2,0 milliárdra romlott 2018 második negyedévében. Ez elsősorban egy magyarországi egyedi leírás, valamint a faktorálás eredményeinek bázisidőszaki átmeneti javulásának köszönhető pozitív hatások hiányának a következménye.  Ezeket nem tudta ellensúlyozni a Macedóniában tapasztalt csökkenés, ami egyszeri hatásoknak és a bázisidőszakban történt leírásoknak volt köszönhető.  2018 első felében a követelések értékvesztése változatlan maradt éves összevetésben, mivel a fent említett romlást ellensúlyozta az első negyedévben, éves összehasonlításban tapasztalt javulás, ami a magyarországi faktorált követelésekkel kapcsolatos átmenetileg kedvezőbb eredményeknek volt köszönhető. A távközlési adó éves összehasonlításban 4,0%-kal 6,6 milliárd forintra emelkedett 2018 második negyedévében, a magyarországi lakossági és üzleti szegmensben egyaránt tapasztalható megemelkedett mobilforgalom eredményeként. Az egyéb közvetlen költségek éves szinten 14,4%-kal, 35,4 milliárd forintra nőttek 2018 második negyedévében, elsősorban a magyarországi magasabb eladásokkal párhuzamosan megemelkedett készülékértékesítési költségek miatt, valamint a magyarországi megnövekedett roaming kifizetések következtében.

 

A bruttó fedezet (az IFRS 9 és 15 hatásai nélkül) éves szinten 2,5%-kal, 93,1 milliárd forintra emelkedett, illetőleg 2,9%-kal 183,6 milliárd forintra 2018 első felében, miután a bevételek erőteljes növekedése ellensúlyozta a nyereséghányadra gyakorolt nyomást, ami a magasabb készüléktámogatásokból és az RI/IT szolgáltatások nyereséghányadának romlásából eredt. 

 

A közvetett költségek (az IFRS 9 és 15 hatásainak kizárásával) éves összehasonlításban 2,1%-kal mérséklődtek, 42,1 milliárd forintra 2018 második negyedévében, illetőleg 1,6%-kal 2018 első felében, 90,7 milliárd forintra, az egyéb működési költségek terén elért megtakarításnak köszönhetően.  A személyi jellegű ráfordítások éves viszonylatban változatlan, 20,1 milliárd forint maradt 2018 második negyedévében. A gyakornokok magyarországi működésbe történő bevonásának és a Társaságnál megvalósult 5%-os átlagos bérnövekedésnek a kedvezőtlen hatásait ellensúlyozta az alacsonyabb átlagos rendes alkalmazotti létszám.  Az egyéb működési költségek éves összehasonlításban 4,6%-kal 23,1 milliárd forintra mérséklődtek 2018 második negyedévében.  A marketing, fenntartási és személyi jellegű anyagi költségek terén elért megtakarítások ellensúlyozták a helyi, modern kábelhálózat bérletéhez kapcsolódó magasabb díjakat. Az egyéb működési bevételek 2018 második negyedévében éves összehasonlításban 0,3 milliárd forinttal csökkentek, ami az E2 energia vegyesvállalattól kapott névhasználati bevételek csökkenését tükrözi. 2018 első felében az egyéb működési bevételek éves viszonylatban változatlanok voltak, mivel a fentebb említett csökkenést az 2018. első negyedéves, éves viszonylatban jelentkező növekedés ellensúlyozza, ami az elévült, nem számlázott kötelezettségekkel kapcsolatos elhatárolások egyszeri visszafordulását tükrözi.  

 

Az EBITDA (az IFRS 9 és 15 hatásainak kizárásával) éves összehasonlításban 6,6%-kal 51,0 milliárd forintra nőtt 2018 második negyedévében (míg 2018 első felében 7,8%-kal 92,9 milliárd forintra 2017 első feléhez képest), a javuló bruttó fedezetnek és az egyéb költségek sikeres csökkentésének együttes hatása eredményeképp. 

 

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek 5,3%-kal 29,0 milliárd forintra nőttek 2018 második negyedévében, illetőleg 4,8%-kal 55,9 milliárd forintra 2018 első felében, az előző év azonos időszakához képest, az ügyféloldali hálózati elemek élettartamának csökkentése következtében. 

 

A folytatódó tevékenységből származó adózott eredmény (az IFRS 9 és 15 hatásainak kizárásával) 42,1%-kal 15,5 milliárdra nőtt 2018 második negyedévében, illetőleg 55,1%-kal 24,4 milliárdra 2018 első félévben, miután a magasabb EBITDA és az alacsonyabb nettó pénzügyi költségek együttes hatása több mint kompenzálta az értékcsökkenési költségek növekedését. A nettó pénzügyi ráfordítások éves összevetésben 45,3%-kal 3,0 milliárd forintra csökkentek 2018 második negyedévében, elsősorban a derivatívák értékeléséből származó, nem realizált 2018 második negyedéves nyereség következtében, amit az EUR-HUF árfolyam 5,1%-os gyengülése okozott. A nyereségadó 2018 második negyedévében 13,0%-kal 3,4 milliárd forintra mérséklődött éves összehasonlításban, mivel az adózás előtti eredmény emelkedésének hatását ellensúlyozták bizonyos időszakos korrekciós tételek, melyek éves szinten várhatóan kisimulnak majd.

 

A folytatódó tevékenységből származó nem irányító részesedésekre jutó eredmény (az IFRS 9 és 15 hatása nélkül) 1,0 milliárd forintra emelkedett 2018 második negyedévében, illetőleg 1,8 milliárd forintra 2018 első felében, a javuló macedóniai működésünknek köszönhetően.

 

Megszűnt tevékenységből származó eredmény: A Társaság 2017 januárjában részvényvásárlási megállapodást írt alá a Hrvatski Telekom d.d.-vel a Crnogorski Telekom A.D.-ben meglevő teljes (76,53 %-os) tulajdoni részesedésének eladásáról összesen 123,5 millió euró (mintegy 38,5 milliárd forint) összegben. A tranzakció zárására 2017 januárjában került sor. Ennek következtében az IFRS 5-tel összhangban a montenegrói operáció eredményei és cash flow-ja megszűnt tevékenységként került bemutatásra a tárgyidőszaki és összehasonlító időszakokra egyaránt (a további részleteket a 2.2.3 fejezet tartalmazza).

 

A nettó eladósodottság a 2017 végi 309,6 milliárd forintról 2018. június végére 324.0 milliárd forintra nőtt, miközben a nettó adósságráta (a nettó adósságnak az összes tőkére vetített aránya) 35,3%-ra emelkedett, amit a 2018 májusi osztalékkifizetés eredményezett.

 

Javuló Szabad Cash Flow, mivel a magasabb EBITDA, az alacsonyabb capex költés és a csökkenő akvizíciós költségek ellensúlyozták a készülék beszállítóknak történt magasabb kifizetéseket.

 

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott: 

„Örömmel jelentem, hogy 2018 második negyedévében erős teljesítményt mutattunk fel valamennyi üzletágban. A Rendszerintegrációs és IT bevételek, valamint a készülékértékesítés terén elért növekedés különösen fontos szerepet játszott a Csoport bevételeinek évi 9,2%-os növekedésében.

 

Magyarországon folytatódott a mobil adatforgalom és az okos eszközök iránti kereslet növekedése. Rugalmas előfizetéses ajánlataink megkönnyítették a feltöltőkártyáról előfizetéses szolgáltatásokra való áttérést, tovább támogatva ezzel a mobil adatbevételek növekedését, aminek köszönhetően éves szinten 7%-kal nőtt az egy előfizetőre jutó árbevétel.

 

Stratégiánkkal összhangban továbbra is nagysebességű internet-hálózatunk növelésére koncentráltunk és jelentős előrelépést tettünk 2018-ra kitűzött azon célunk elérése felé, hogy további 300 000 háztartást lássunk el nagysebességű internetkapcsolattal. Erőfeszítéseink eredményei megmutatkoznak a nagysebességű internet és a TV bevételek kedvező alakulásában ebben a negyedévben. A kedvező piaci folyamatokon túlmenően, a készülékértékesítés terén megmutatkozó erőteljes növekedés azon sikeres erőfeszítésünket tükrözi, hogy az ügyfelek igényeinek megfelelve bevezettük, hogy mobil készüléket lehessen vezetékes szolgáltatáshoz vásárolni és fordítva.

 

A vezetékes és mobil konvergencia (FMC) területén, mely stratégiánk egyik fókuszpontja, a második negyedévben további lépéseket tettünk, hogy tovább növeljük Magenta 1 ajánlatunk vonzerejét azáltal, hogy ezen ügyfeleink részére megkétszereztük a mobil adatkeretet. Változatlanul az egyetlen olyan szolgáltató vagyunk, amely egy háztartás valamennyi telekommunikációs igényét ki tudja elégíteni, és ezen versenyelőnyünkre a jövőben is építeni szándékozunk. 

 

A Rendszerintegráció és IT bevételek terén az elmúlt években tapasztalt legmagasabb, 36,2%-os éves szintű bevételnövekedést értünk el elsősorban annak köszönhetően több hardver- és szoftverszerződést kötöttünk, igaz ezen ügyletekre jellemző alacsonyabb nyereséghányad mellett. Ez az eredmény ugyan korlátozott hatással volt a nyereségességünkre, lehetővé tette azonban számunkra, hogy megerősítsük kapcsolatunkat az ügyfelek széles körével.


A negyedév során a Csoport teljesítményét tovább erősítette a folytatódó macedóniai trend-forduló. A valamennyi üzletágban tapasztalt stabil teljesítménynek köszönhetően a bevételek és az EBITDA egyaránt javultak.


A második negyedévi, a vártnál nagyobb bevételnövekedés alapján arra számítunk, hogy az egész éves árbevétel az eredeti várakozásnál magasabb lesz, hozzávetőlegesen 630 milliárd forint. Eredeti célkitűzésünk összes többi eleme változatlan marad, mivel a bevételnövekedés nagyrészt olyan bevételi forrásoknak köszönhető, mint a készülékértékesítés és az RI/IT szolgáltatások, melyek jellemzően alacsonyabb nyereséghányadúak és céljuk az ügyfélbázis stabilizálása valamint a jövőbeni, nem pedig az azonnali megtérülés."

 

Publikus célkitűzések:

Kulcsszavak: +céginfo Magyar Telekom

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Magyar siker a bahreini Forma 1-en

2024. február 21. 16:15

Közös mentorprogramot indít a Corvinus és az OTP

2024. február 20. 11:27

Megvannak ‘Az Év Honlapja’ 2023 díjazottjai!

2024. február 8. 09:30

Számos díjjal jutalmazták az LG innovációit a 2024-es CES-en

2024. január 29. 16:07