A Magyar Telekom megtartotta Éves Rendes Közgyűlését

forrás: Prím Online, 2019. április 10. 11:17

A Magyar Telekom 2019. április 9-én megtartotta Éves Rendes Közgyűlését („Közgyűlés”). A Közgyűlés jóváhagyta a Társaság 2018. évi auditált konszolidált és egyedi éves beszámolóját, és döntött részvényenként 25 Ft osztalék kifizetéséről a 2018. évi eredmény után. A Közgyűlés igazgatósági, felügyelő bizottsági és audit bizottsági tagokat választott, és módosította a Társaság Javadalmazási irányelveit. Végül a Közgyűlés megválasztotta a Társaság könyvvizsgálóját.

A részvényesek meghallgatták az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2018. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről. Ismertetésre kerültek továbbá a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentései.

 

A Közgyűlés 1.155.996 millió Ft mérlegfőösszeggel és 46.449 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyta a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Konszolidált Éves Beszámolóját; 1.075.904 millió Ft mérlegfőösszeggel és 37.666 millió Ft adózott eredménnyel pedig a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2018. évi Egyedi Éves Beszámolóját.

 

A Közgyűlés ezután döntött a 2018. évi adózott eredmény felhasználásáról. A Társaság a részvényeseknek részvényenként 25 Ft osztalékot fizet a 2018. évi eredmény után. Az egyes részvényeseknek ténylegesen fizetendő osztalék mértéke a Társaság Alapszabályának megfelelően kerül kiszámításra és kifizetésre, azaz a Társaság a saját részvénynek minősülő részvényekre eső osztalékot felosztja az osztalékra jogosult részvényesek között. A Társaság a 26.068.563.575 Ft osztalékot az egyedi éves beszámoló szerinti 37.666.460.386 Ft adózott eredményből fizeti ki, az egyedi éves beszámoló szerinti adózott eredmény fennmaradó 11.597.896.811 Ft részét pedig az eredménytartalékba helyezi. Az osztalék kifizetésének első napja 2019. május 24. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2019. május 15. Az osztalékfizetés rendjéről az Igazgatóság 2019. április 17-én részletes közleményt jelentet meg a Társaság és a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

 

A Közgyűlés tudomásul vette az Igazgatóság tájékoztatóját a 2018. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről, és felhatalmazta az Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására a tőzsdén keresztül vagy tőzsdén kívüli kereskedésben, a közgyűlési döntéstől számított 18 hónapos időtartamra. A felhatalmazás célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának kiegészítése a javadalmazás ezen formájával - összhangban a nemzetközi gyakorlattal -, valamint részvényalapú ösztönzési rendszerek működtetése. 

 

Ezt követően a Közgyűlés elfogadta a Társaság 2018. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését, majd – megállapítva, hogy az Igazgatóság tagjai az előző üzleti évben az ügyvezetési tevékenységet megfelelően látták el – úgy határozott, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2018. évi üzleti évre. 

 

A Közgyűlés megválasztotta Dr. Robert Haubert, Rékasi Tibort, Somorjai-Tamássy Évát, Guido Menzelt, Ralf Nejedlt, Frank Odzuckot és Ratatics Pétert a Magyar Telekom Nyrt. Igazgatósága tagjának 2022. május 31-ig azzal, hogy amennyiben a 2022. évi éves rendes Közgyűlés 2022. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le.

 

A Társaság Felügyelő Bizottsága tagjának választotta a Közgyűlés Dr. Illéssy Jánost, Dr. Kerekes Sándort, Lichnovszky Tamást, Martin Meffertet, Bujdosó Attilát, Dr. Pap Lászlót, Dr. Salamon Károlyt, Varga Zsoltnét és Dr. Konrad Wetzkert. Az Audit Bizottsága tagjai lettek: Dr. Illéssy János, Dr. Kerekes Sándor, Dr. Pap László, Dr. Salamon Károly és Dr. Konrad Wetzker. Megbízatásuk 2020. május 31-ig szól azzal, hogy amennyiben a 2020. évi éves rendes Közgyűlés 2020. május 31. napját megelőzően kerül megtartásra, úgy a megbízatás az éves rendes Közgyűlés napjával jár le. 

 

Ezután a Közgyűlés módosította a Társaság Javadalmazási irányelveit, majd jóváhagyta a Felügyelő Bizottság módosított Ügyrendjét.

 

Végül a részvényesek a Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztották a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.-t a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2019-es üzleti évre vonatkozóan 2020. május 31. napjáig, illetve a 2019. üzleti évet lezáró Éves Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra, valamint jóváhagyták az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

A Magyar Telekom 2019. negyedik negyedéves és egész évre vonatkozó eredményei

A Magyar Telekom közzétette 2019. negyedik negyedévre és egész évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

2020. február 19. 14:50

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Megjelent az NMHH 2020-as felügyeleti terve

2020. február 18. 10:35

Informatikai szakembereket keres az SAP Labs Hungary

2020. február 14. 10:33

20 éves Magyarország egyik legrégebbi email rendszere

2020. február 7. 09:03

A három legnépszerűbb rádiót négymillió ember hallgatja

2020. február 3. 10:01
online sportfogadás