Kétmilliós bírságot kapott a Business Telecom

MTI Sajtóadatbank, 2014. szeptember 23. 12:33

Kétmillió forint bírságot rótt ki a Business Telecom Nyrt.-re a BÉT vezérigazgatója, mert a társaság elmulasztotta rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét.

A határozat indoklása szerint a társaság által kibocsátott Business Telecom Kötvény I. egyik tulajdonosa 2014. augusztus 22-én írásban értesítette a tőzsdét arról, hogy a kibocsátó a kötvények 2014. március 31-i lejáratakor nem teljesítette utolsó éves kamatfizetési és tőketörlesztési kötelezettségét, továbbá, hogy a felek április 16-án írásban megállapodtak abban, hogy a kibocsátó 2014. július 16-ig maradéktalanul eleget tesz kötelezettségének.
 

A kötvényes hivatkozott továbbá arra, hogy a kötvényeken alapuló kötelezettség teljesítésének biztosítására – egyéb biztosítékok mellett - 230 ezer darab Business Telecom törzsrészvényre vételi és eladási jogot alapító megállapodásokat kötött a kibocsátóval. A kötvényes a tulajdonában álló összes kötvény névértékét 143 907 700 forintban jelölte meg.
 

A kibocsátó a tőzsde megkeresésére nem vitatta érdemben a kötvényes által előadottakat, és azt a tájékoztatást adta a BÉT-nek, hogy a kötvényessel tárgyalásokat folytat a fennálló tartozás kiegyenlítése érdekében. Válaszában kifejtette továbbá, hogy álláspontja szerint az üggyel kapcsolatban nem terheli őt rendkívüli tájékoztatási kötelezettség.
 

A tőzsde felhívta a kibocsátót arra, hogy haladéktalanul tájékoztassa a nyilvánosságot kötvényen alapuló fizetési kötelezettsége haladék ellenére történt elmulasztásának tényéről, annak összegszerű megjelölésével együtt, valamint az ezzel összefüggésben a saját részvényeire alapított vételi és eladási jogokról. A tőzsde szerint ezek az információk - legalábbis közvetve - érintik a kibocsátó által nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését. A kibocsátó közzétételi kötelezettségének nem tett eleget.
 

A tőzsde vezérigazgatója a szankció mértékének meghatározása során figyelembe vette a határidőre nem teljesített és nem vitatott fizetési kötelezettség összegét, valamint azt, hogy a kibocsátó tájékoztatási kötelezettségének a tőzsde kifejezett felhívása ellenére sem tett eleget.
 

A határozat ellen a kibocsátó fellebbezéssel élhet, aminek halasztó hatálya van a pénzbírság kifizetésére.
 

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Utazási konferencia az Angyalok városában

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52

Továbbra is Christian Klein az SAP első embere

2024. május 7. 13:17

Magyar siker: Nemzetközi díjat nyert a TIME magazintól a nyelvtanuló-applikáció

2024. május 3. 19:59