A Magyar Telekom 2020. első negyedéves eredményei

forrás: Prím Online, 2020. május 14. 13:16

A Magyar Telekom közzétette 2020. első negyedévre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.

 

Főbb eredmények:

Az összbevétel éves összehasonlításban alapvetően stabil maradt, 2020 első negyedévében 159,3 milliárd forintot tett ki, mivel a távközlési szolgáltatások mind Magyarországon, mind Észak-Macedóniában történt emelkedését ellensúlyozta a magyarországi RI/IT bevételek visszaesése.

 • A mobil bevételek éves összehasonlításban 3,9%-kal emelkedtek, 88,1 milliárd forintot tettek ki 2020 első negyedévében, mivel a mobil adatforgalmi bevételek intenzívebben növekedtek, mint a mind a két országban bekövetkező hangbevételek csökkenése. 
 • A vezetékes bevételek 2020 első negyedévében éves összehasonlításban változatlanok maradtak, 52,8 milliárd forintos szinten, mivel a TV- és a szélessávú kiskereskedelmi szolgáltatási bevételek ellensúlyozták a készülékértékesítés és egyéb bevételek visszaesését.
 • A rendszerintegrációs (RI) és IT bevételek 2020 első negyedévében 14,2%-kal, 18,4 milliárd forintra estek vissza éves összehasonlításban. A magyarországi bevételek a magyar közszféra és vállalati szektor projektjeiből származó alacsonyabb bevételek miatt csökkentek. Észak-Macedóniában az RI/IT bevételek jelentősen nőttek, ami a közszféra keresletének fellendülését tükrözi, főként a személyre szabott megoldások, a felhőalapú számítástechnika és az internetbiztonság területén.

 

A közvetlen költségek éves összehasonlításban enyhén emelkedtek 67,1milliárd forintra 2020 első negyedévében, mivel az alacsonyabb RI/IT-költségeket ellensúlyozta az összekapcsolási díjak és a távközlési adók növekedése (mindkettő a magasabb használatot tükrözi).

 • Az összekapcsolási díjak 10,3%-kal 5,3 milliárd forintra emelkedtek éves összehasonlításban 2020 első negyedévében, tükrözve a hálózaton kívüli mobil hang- és SMS-forgalom növekedését mindkét országban, ami a belföldi mobilszolgáltatók felé történő magasabb kifizetésekhez vezetett.
 • Az RI/IT szolgáltatással kapcsolatos költségek éves összevetésben 14,6%-kal 12,8 milliárd forintra csökkentek 2020 első negyedévében, a projektek alacsonyabb volumene miatt.
 • A követelések értékvesztése éves összehasonlításban 0,6 milliárd forinttal, 2,7 milliárd forintra emelkedett 2020 első negyedévében. Ez a COVID-19 világjárvány miatti magasabb behajtási költségek, valamint egyes ügyfelek hűségidőszak elengedésének együttes eredménye, amelyet részben enyhített a magyarországi mobil követelések kedvező korosítása.
 • A távközlési adó éves összehasonlításban 3,9%-kal 6,5 milliárd forintra nőtt 2020 első negyedévében, tükrözve a COVID-19 világjárványra válaszul Magyarországon bevezetett társadalmi távolságtartási intézkedések következtében megnövekedett lakossági és üzleti szegmensben egyaránt tapasztalt mobilhangforgalom növekedést. 
 • Az egyéb közvetlen költségek éves összehasonlításban 3,1%-kal, 39,8 milliárd forintra nőttek 2020 első negyedévében, ami elsősorban a TV tartalom díj kifizetések növekedéséből ered, amit tovább erősített a forint euróval szembeni gyengülése, és amelyet csak részben tudtak ellensúlyozni az alacsonyabb készülékértékesítési költségek.

 

 

A bruttó fedezet éves összehasonlításban ugyanazon a szinten maradt, 92,2 milliárd forint volt 2020 első negyedévében, mivel a távközlési szolgáltatások bevételeinek javuló trendjét ellensúlyozták az alacsonyabb RI/IT eredmények, valamint a követelések értékvesztésének és a távközlési adó költségeinek növekedése.

 

A közvetett költségek éves összehasonlításban nagyjából változatlanok maradtak 45,8 milliárd forintos szinten 2020 első negyedévében, mivel a személy jellegű ráfordításokból elért megtakarításokat ellensúlyozták az alacsonyabb egyéb működési bevételek.

 • A személyi jellegű ráfordítások éves összehasonlításban 1,8%-kal 22,2 milliárd forintra csökkentek 2020 első negyedévében, mivel a magyarországi és észak-macedón létszámcsökkentési programokkal kapcsolatos magasabb végkielégítési költségeket ellensúlyozták a magyarországi megtakarítások a Társaság létszámának folyamatos csökkenésének köszönhetően.
 • A magyar közműadó 2020 első negyedévében stabil maradt 7,2 milliárd forintos szinten, ami az adóköteles hálózat hosszának, főként a kábelhálózati nyilvántartások finomítása és a hálózatakvizíciók miatti növekedésének együttes hatását tükrözi, melyet ellensúlyozott a Magyar Telekom új hálózati beruházásaihoz és olyan fejlesztésekhez kapcsolódó adókedvezmények pozitív hatása, amelyek lehetővé teszik a legalább 100 Mbps sebességű internet-hozzáférést.
 • Az egyéb működési költségek éves összehasonlításban 16,8 milliárd forintra mérséklődtek 2020 első negyedévében, mivel az általános költségmegtakarítási intézkedések, amelyek a leginkább a tanácsadói költségek tekintetében jelentkeztek, ellensúlyozták a forint gyengüléséből adódó kedvezőtlen árfolyam hatást. 
 • Az egyéb működési bevételek 2020 első negyedévében éves összehasonlításban 0,6 milliárd forinttal 0,3 milliárd forintra csökkentek, annak következtében, hogy elmaradt a 2019 első negyedévi eredményeket kedvezően befolyásoló, 5 éven túli időbeli elhatárolás feloldás és ehhez a 2020 első negyedévében egy kedvezőtlen hatású egyszeri korrekció társult.

 

Az EBITDA éves összehasonlításban változatlanul, 46,4 milliárd forintos szinten maradt 2020 első negyedévében, a stabil szintű bruttó fedezet és közvetett költségek eredményeként. Az EBITDA AL éves összehasonlításban mérsékelten 1,1%-kal, 40,9 milliárd forintra emelkedett az alacsonyabb IFRS16 szerint elszámolt értékcsökkenési és amortizációs, valamint kamatköltségek miatt, melyek a lízingszerződések újraértékeléséből és módosulásából erednek.

 

Az értékcsökkenési és amortizációs költségek éves összehasonlításban 0,1 milliárd forinttal, 33,7 milliárd forintra csökkentek 2020 első negyedévében.

 

Az adózott eredmény a 2019 első negyedévi 4,0 milliárd forintról 0,8 milliárd forint veszteségbe fordult 2020 első negyedévében, mivel a forint jelentősen gyengült az euróval szemben, ami a nettó pénzügyi eredmények romlásához vezetett.

 • A nettó pénzügyi eredmény éves összehasonlításban 5,3 milliárd forinttal 11,0 milliárd forintra romlott 2020 első negyedévében az EUR/HUF árfolyam jelentős, 8,6%-os csökkenésének következtében, ami a lízingkötelezettségek és a szállítói kötelezettségek tekintetében elszámolt árfolyamveszteség jelentős növekedését eredményezte.
 • A nyereségadó a 2019 első negyedévi 3,1 milliárd forintról 2020 első negyedévében 2,5 milliárd forintra csökkentek, míg az adózás előtti eredmény 7,1 milliárd forintról 1,7 milliárd forintra csökkent. A csoport üzleti tevékenységében a bevételtermelés jellemzően stabilabb, mint a nyereség, ami a szezonális hatások következtében jelentősen ingadozhat. Mivel a helyi iparűzési adó a bevételeken alapul, és a jövedelemadók jelentős részét képviseli, az adókiadások csökkenésének mértéke alacsonyabb, mint a nyereségé.

 

A nem irányító részesedésekre jutó eredmény éves összehasonlításban 11,4%-kal csökkent 0,8 milliárd forintra 2020 első negyedévben mivel a magasabb értékcsökkenési és amortizációs költségek ellensúlyozzák az EBITDA növekedését, ami az észak-macedón működés alacsonyabb nyereségéhez vezetett.

 

A 18,3 milliárd forintos negatív szabad cash flow-t olyan szezonális tényezők vezérelték, mint a magas szállítói kifizetések, a közüzemi- és jövedelemadó-befizetések, valamint a forint gyengüléséből eredő negatív árfolyamhatás.

 

Rékasi Tibor vezérigazgató így nyilatkozott: “A koronavírus járvány kitörése óta a legnagyobb hangsúlyt a munkatársaink és ügyfeleink egészségének és biztonságának megőrzését célzó intézkedések mielőbbi megvalósítására helyeztük. Szigorú közösségi távolságtartási szabályokat vezettünk be a Csoporton belül és jelenleg kollégáink közel 80%-a otthonról dolgozik. Bár a legtöbb értékesítési pontunk továbbra is üzemel, jelentősen korlátoztuk üzleteinkben az ügyfélforgalmat. Telefonos és online ügyfélszolgálataink sikeresen kezelik az ennek következtében megnövekedett ügyfélmegkereséseket. Annak érdekében, hogy segítsük ügyfeleinket ebben a nehéz időszakban, ingyenes mobil adatforgalmat és TV tartalmakat, többféle kedvezményes árú laptopot és táblagépet, a társadalom legsebezhetőbb tagjai számára ingyenes vezetékes hívást, valamint a pénzügyi nehézségekkel küzdő ügyfelek számára fizetési átütemezést biztosítunk.

 

Ebben, az eddig példa nélküli válságban, a digitalizáció kiemelkedően fontossá vált és hálózataink kritikus szerepet töltenek be a vállalkozások és családok összekapcsolásában. Hálózataink megbízható és biztonságos működésének biztosítása érdekében folyamatos beruházásokkal fejlesztjük infrastruktúránkat. Optikai hálózatunk bővítése továbbra is kulcsfontosságú marad, 2019 első negyedévéhez képest az ilyen típusú beruházásokra fordított capex összegét kétszeresére növeltük. Az 5G és mobil szélessávú szolgáltatási célú frekvencia licenszek megvásárlását követően, április elején elindítottuk kereskedelmi 5G szolgáltatásunkat, és célunk a lefedettség folyamatos növelése az elkövetkező hónapok során.

 

A COVID-19 járvány miatt a negyedév vége felé jelentkező negatív hatások ellenére, a kereskedelmi és stratégiai prioritásaink folyamatos fókuszban tartásának köszönhetően, az összbevétel és az EBITDA is az előző évhez képest közel változatlan szinten maradt.

 

Előretekintve, a jelenlegi válság pénzügyi eredményeinkre gyakorolt pontos hatása ugyan még bizonytalan, de távközlési szolgáltatóként a szolgáltatásaink iránti kereslet jelentős marad. A járvány kezdete óta a hang- és adatforgalom emelkedését tapasztaljuk vezetékes és mobil hálózatunkon egyaránt, míg a nemzetközi roaming szintjének csökkenését. Ugyanakkor a közösségi távolságtartási intézkedések az IT szolgáltatások iránti keresletet is átalakították, a vállalkozások a digitalizációjukat elősegítő projekteket keresik leginkább.  Ezek a projektek hosszú távon ugyan rendkívül fontosak, de jelenlegi nyereségességünkhöz csak kisebb mértékben járulnak hozzá. Továbbá, a magasabb forgalom, valamint a forintárfolyam gyengülés eredményeként költségeink megemelkedésére számítunk, mely kedvezőtlen hatással lesz nyereségességünkre. Annak érdekében, hogy ezen folyamatok teljesítményünkre gyakorolt hatásait enyhítsük, további költségcsökkentési intézkedéseket vezetünk be, melyek segíthetik a teljes évre vonatkozó pénzügyi célitűzéseink eléréséért tett erőfeszítéseinket.  

 

A korlátozás időtartamának és gazdaságra gyakorolt hatásának nagy bizonytalanságára való tekintettel továbbra is nagy figyelemmel követjük a járvány működésünkre gyakorolt hatását, melyről, a helyzet előrehaladtával további tájékoztatást fogunk nyújtani.” 

 

Kulcsszavak: +céginfo Magyar Telekom

Céginfó ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Új gyártóbázist nyit az Eaton Finnországban

A szünetmentes tápegységek (UPS) piacán tapasztalható erős növekedésre reagálva az Eaton egy új, korszerű üzemmel növeli gyártókapacitását Helsinkiben. Az UPS-rendszerek iránt különösen az adatközpontok ágazatában nagy a kereslet, ahol az AI-alapú alkalmazások és a digitális adatkezelés nagy feldolgozási igényei miatt létfontosságú a folyamatos áramellátás és valószínűsíthető a bővítés szükségessége. Ezeket a rendszereket széles körben használják az áramkimaradások és a feszültségingadozások ellen, mind a kereskedelmi és ipari épületekben, mind pedig az egészségügyi ágazatban egyaránt.

2024. május 29. 17:33

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

Az Everguest szoftvere felforgatja a turizmus állóvizét

2024. május 27. 17:30

Minden második magyar internetező volt már áldozata kibertámadásnak

2024. május 22. 14:37

XX. E-KERESKEDELMI KONFERENCIA BY SAMEDAY

2024. május 17. 14:47

Az IKEA Kreativ megérkezett Magyarországra

2024. május 15. 17:52