Az NJSZT díjazottai és az Év Informatikai Újságírója 2018

forrás: Prím Online, 2018. november 28. 15:16

2018. november 27-én, a tizenkettedik Digitális Esélyegyenlőség konferencián, ünnepélyes keretek között került sor az NJSZT 2018. évi díjainak átadására. A kitüntetéseket Dr. Beck György, a Társaság elnöke és Alföldi István, a Társaság ügyvezető igazgatója adta át.

Neumann-díj: Dr. Dobay Péter

A Társaság névadójának emlékét hordozó éremmel 1976 óta évente egyszer azok tevékenységét ismeri el a Társaság, akik a számítástechnikai kultúra kialakításában, a társadalom informatizálásában értek el jelentős eredményeket.

 

Idén a Díjbizottság egy szakembernek ítélt Neumann-díjat.

 

2018-ban Neumann-díjjal ismerték el Dr. Dobay Pétert.

 

A József Attila Tudományegyetemen szerzett matematika-fizika szakos tanári diplomát, a közgazdaságtudományok kandidátusa, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának professor emeritusa és dékán emeritusa.

 

A Pécsi Tudományegyetem professzoraként nemcsak oktatói munkájában, de országos szintű oktatás- és tananyagfejlesztési programokban is több évtizedes eredményeket mutathat fel. Az NJSZT-nek kezdetektől tagja, oroszlánrészt vállalva az informatikai kultúra terjesztésében. Alapítója és több éven keresztül elnöke az NJSZT Baranya megyei szervezetének, és ugyancsak egyik alapítója és aktív vezető tagja a GIKOF szakmai szervezetnek.

 

Jelentős szerepe van a magyar és angol nyelvű szakfolyóiratok szerkesztésében valamint a gazdaságinformatikai konferenciák szervezésében, 2012-2015 között az NJSZT alelnöke volt és több éven keresztül képviselte a Társaságot az IFIP TC9 Technikai Bizottságában, ahol a vezetőség meghatározó tagja volt.

 

Dobay Péter szakmai elkötelezettsége, az oktatásban és az NJSZT szakmai tevékenységében évtizedeken keresztül végzett munkája, a Társaság életében betöltött jelentős és meghatározó szerepe méltán teszi érdemessé arra, hogy ezt az elhivatottságot elismerjék és Neumann-díjjal jutalmazzák.

 

 

 

Kalmár-díj: Dr. Hegyháti Máté

Kalmár-díjat – 1979 óta - azok kaphatnak, akik a számítástudományban, illetve a számítástechnika alkalmazása területén értek el kimagasló eredményeket. A kitüntetés Kalmár Lászlóról, a Szegedi Tudományegyetem professzoráról, a hazai kibernetikai tudományok megalapítójáról kapta a nevét.

 

Idén Kalmár-díjat kapott Dr. Hegyháti Máté.

 

A Pannon Egyetemen Mérnök-informatikus MSc végzettséget szerzett 2010-ben, majd 2015-ben az informatikatudományok doktora lett summa cum laude minősítéssel. A Széchenyi István Egyetem tudományos főmunkatársa. Szakmai és tudományos, tudományszervező tevékenysége kiemelkedő. A Széchenyi István Egyetemen elindította az informatikai TMDK műhelymunkát, a kari TMDK szervezésben nagy szerepet vállal.

 

18 (angol nyelvű) cikk, közel félszáz nemzetközi konferenciaelőadás/poszter szerzője. Hat évig volt az Erdős Pál Tehetséggondozó Program koordinátora – egyébként Erdős-száma 2 -, tudományos utánpótlás-szervező tevékenysége elismerésre méltó.

 

A Pannon Egyetemen kari TDT titkár, a Szegedi Egyetemen kari TDT elnök, a DOSZ Matematikai és Informatikai Tudományos Osztály alapitó elnöke. 18 TDK és 20 egyéb hallgatói tudományos dolgozat témavezetője, a Pannon Egyetemen, a PPKE-n. az I. Mohammed Egyetemen és a Szegedi Egyetemen is több kurzus vezetője, többek között automataelmélet, programozás, webfejlesztés, modellezés és optimalizálás témakörében.

 

 

 

Kemény János-díj: Dr. Bolgár Bence Márton, Tóth Melinda

Kemény János-díj a 35 éven aluli fiataloknak adományozható szakmai alkotó- és publikációs tevékenységük alapján. Alapítás éve: 2000. Kemény János a Darthmounth College (USA) professzoraként a BASIC nyelv egyik kifejlesztője és az időosztásos rendszerek egyik úttörője volt.

 

Idén Kemény János-díjat kapott Dr. Bolgár Bence Márton.

 

2012-ben a Semmelweis Egyetemen kapott általános orvosi diplomát. 2018-ban lett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az informatikatudományok doktora, summa cum laude minősítéssel.

 

A Semmelweis Egyetem orvostanhallgatójaként 2009-ben kapcsolódott be a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék kutatásaiba. A számításintenzív statisztikai genetikai módszereket vizsgáló GENAGRID projekttel kapcsolatos eredményeivel 2011-ben első helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

 

2012-től a tanszék doktorandusz hallgatója, 2015-től tudományos segédmunkatársa, majd egy tanszéki, nagy egészségügyi adathalmazok statisztikai elemzési módszereit vizsgáló OTKA projektjének kutatója lett. Jelenleg a Bioinformatika, a Mesterséges intelligencia és a Gépi tanulás tárgyak oktatásában vesz részt. Eredményeinek elismeréseként 2013-ban megkapta a Tanszék Schnell László ösztöndíját, 2017-ben pedig a Junior Prima Díjat a „magyar tudomány” kategóriában. Bolgár Bence Márton orvosi-gyógyszerészeti és matematikai-informatikai interdiszciplináris tudása tette lehetővé, hogy a kernel alapú fúziós módszereket - a világon elsőként - adaptálták a gyógyszer újra pozícionálás területére.

 

A részvételével kifejlesztett rendszer a gyógyszer-célpont interakció predikciós feladatban a szabványkiértékelések szerint a világ élvonalbeli megoldásainál is szignifikánsan jobb teljesítményt ért el.

 

Bioinformatika és kemoinformatika területén végzett munkája és elért eredményei meghatározóak az adott tudományterületek hazai és nemzetközi fejlődése szempontjából. Az általános iskolai és gimnáziumi diákoknak szervezett heti rendszerességű szakkörei - amelyek évek óta tartó önzetlen szervezése emberileg is kiemelkedő teljesítmény -  egyetemi diákok számára is érdekességeket kínálnak.

 

 

Kemény János-díjban részesült Tóth Melinda.

 

Az ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékén 2009-ben szerzett programtervező matematikus oklevelet, 2012-ben abszolvált az Informatikai Doktori Iskolában, jelenleg egyetemi tanársegéd az ELTE IK-n.

 

2007-ben és 2009-ben Kar Kiváló Hallgatója címet, 2009-ben Kar Legkiválóbb Hallgatója címet és 2009 és 2011-ben is Google Anita Borg Memorial Scholarship Finalist díjat kapott. Kutatói pályáját 2007-ben kezdte a RefactorErl K+F projektben, ahol függvény központú refaktorálással foglalkozott. 2009-ben az OTDK-n első díjat szerzett Bozó Istvánnal közösen írt TDK dolgozata. Doktori dolgozatának témája is: „Adat és kiértékelési függőségi analízis funkcionális nyelvekre”.

 

A RefactorErl projektben végzett kutatómunkája eredményeképpen egy az iparban széleskörűen felhasználható infrastruktúrát hoztak létre Erlang programok statikus elemzésére és transzformálására, melyre számos további eredmény épül.

 

2013-ban ELTE-Soft Díjat kapott a kutatási-oktatási tevékenysége elismeréseként. 2010 januárjától vezeti a RefactorErl K+F projektet. Ennek részeként a Szoftvertechnológia Labor 2014-ben a TEMPUS közalapítvány STEM Díjában részesült. A 2011 júniusában megalakult Ericsson-ELTE Szoftvertechnológia Labor technikai vezetője. A RefactorErl projektben sok tehetséges hallgatóval foglalkozott.

 

Ennek eredménye 25 kari TDK dolgozat és 12 OTDK-n bemutatott dolgozat. Közel 40 szakdolgozat/diplomamunka témavezetője volt. 2011 márciusától a Kari Tudományos Diákköri Tanács Informatika Tudományi Szekciójának elnöke.

 

Számos előadást tartott tudományos nemzetközi és hazai konferencián, fórumon, nyári iskolán, és több mint hatvan publikáció megírásában vett részt. 2015-ben és 2016-ban az ACM SIGPLAN Erlang Workshop társ-elnöke volt. 2016-ban tagja volt az Erlang User Conference, 2016-ban és 2017-ben pedig az Implementation and Application of Functional Languages konferenciák programbizottságának.

 

 

 

Tarján-emlékérem: Csató Endre, Répásné Babucs Hajnalka, Tóth Béla

Tarján-emlékérmet azoknak adományoz a Társaság, akik a számítástechnika oktatásában, népszerűsítésében mutattak kiemelkedő teljesítményt. A díj alapítási éve: 1987. Tarján Rezső a Társaság első elnöke volt, és az elektronika egyik vezető személyiségének számít.

 

2018-ban Tarján-emlékérmet kapott: Csató Endre

 

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium középiskolai tanára. A díjat eredményes versenyfelkészítő és nagy múltú versenyszervezői munkájáért ítéli oda számára az NJSZT.

 

A Nemes Tihamér NITV Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális versenybizottságának vezetője. A Dusza Árpád programozási emlékverseny szervezője, melyet minden évben Miskolcon rendeznek meg. Eredményes versenyfelkészítő, tanítványa, Gáspár Attila lett az elmúlt évtized legeredményesebb magyar diákolimpiai versenyzője, melyet 1 arany, 2 ezüst, 1 bronzérem jelez, 2008 óta ő az első aranyérmesünk. A junior korosztály legeredményesebb versenyzője (Nemes Tihamér győztes, EJOI válogatóverseny győztes, EJOI csapattag) szintén az ő tanítványa.

 

 

 

2018-ban Tarján-emlékérmet kap: Répásné Babucs Hajnalka. (Betegség miatt nem tudta személyesen átvenni a díjat.)

 

2000 óta a BMSZC Neumann János Számítástechnikai Szakgimnáziuma tanára. Programozás munkaközösség-vezetőként a szakmai tárgyak oktatásának nyomon követése mellett a kerettantervi változások nem csak iskolai szintű menedzselése is sok megoldandó feladat elé állította az elmúlt években.

 

A kor kihívásainak megfelelve a tanárnő önfejlesztő és kollégákat is fejlesztő szakkörei és programjai nagyon népszerűek. Az iskola több tanára az ő jóvoltából tesz szert új módszertani és programozási ismeretekre is. A programozás módszertanának megújítása a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban is megnyilvánul. MATEHETSZ tutori tevékenységének hozadékaként több osztálynyi diák is szert tehetett korszerű ismertekre vagy életét meghatározó kapcsolatokra.

 

Az életét átszövi a tehetséggondozás és az SNI tanulók fejlesztése. Tantervek készítésében, szakmai anyagok bírálatában való közreműködése a módszertani anyagok készítése mellett fontos szerepet játszik az életében, aki a programozás tanterv megvalósíthatóságán évről évre dolgozik.

 

2018-ban Tarján-emlékérmet kap: Tóth Béla.

 

A magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont tanára. A kezdetektől, 2004-től napjainkig az NJSZT és a Szekszárdi I. Béla Gimnázium által szervezett Neumann János Nemzetközi Tehetségkutató Programtermék Verseny rendszeres, kiemelkedően sikeres résztvevője diákjaival: elsősorban számítógéppel támogatott tervezés kategóriában, továbbá számítógépes grafika és oktatóprogram kategóriában is kiemelkedően sikeresen szerepelnek diákjai. Iskoláját és a Vajdaságot iskolateremtő hatékonysággal reprezentálja ezen a versenyen.

 

Igazi közösségformáló tanáregyéniség, tevékenysége pályaorientáló hatású. 2006-ban és 2007-ben első díjat, 2009-ben különdíjat kapott diákja a TUDOK-on, 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban is első helyezést nyert diákja a SEOV Solid Edge Országos Versenyen (CAD szakmai verseny, Magyarország). Diákjai, köztük Hejberger Konrád, többször is EDGE Vándorkupát és Siemens Student Design Contestet nyertek. Szintén kiemelkedően sikeresek a Szerbiai Oktatási Minisztérium által kiírt Országos CAD Szakmai Versenyeken. 2006-ban a Kutató Diákok Mozgalma pályázatán LEGO robotot nyert iskolájának, melyre alapozva Hecskó Róberttel együtt First LEGO League robotika szakkört indított.

 

 

 

Életműdíj:

Dr. Simonyi Endre (posztumusz), Bélády László, Simon Béláné dr., Dr. Simon Pál, Dr. Veress Gábor

2018-ban, az idén 50 éves NJSZT jubileumi évében öt tagot is életműdíjjal ismertek el.

 

Posztumusz életműdíjat kapott: Dr. Simonyi Endre. (A díjat özvegye, Dr. Simonyi Endréné és fia, Simonyi Márton vették át.)

 

Az augusztus 27-én elhunyt Simonyi Endre vegyészmérnök, folyamatszabályozási szakmérnök, 1968-tól a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi doktora, igazságügyi szakértő.

 

A személyi számítástechnika egyik hazai úttörője, aki első számítógépét a 70-es évek közepén építette meg. A személyi számítógépek elterjesztésében és megismertetésében kiemelkedő munkát végzett. A hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján, amerikai mintára megalapította - Közép-Európában úttörő módon - a számítógépépítők klubját, a HCC-t, melyet a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság felkarolt és szakmai közösségévé tett. A HCC a 80-as évek közepére több ezer taggal működött.  

Újságíróként az NJSZT által kiadott Mikroszámítógép Magazin egyik legismertebb személyisége volt.

 

Posztumusz elismerése egyben a mikroszámítógépes tömegmozgalom elismerése is, az NJSZT ezúton is köszöni mindazok munkáját, akik a személyi számítógépek hazai kultúrájának kialakításában részt vettek. Ebben a társaság is történelmi szerepet vállalt, nem kis részben Simonyi Endrének köszönhetően.

 

 

 

2018-ban életműdíjat kapott: Dr. Bélády László

 

Bélády László április 29-én ünnepelte 90. születésnapját. A szoftvertechnológia világszerte elismert művelője. Vezető pozíciókat töltött be az IBM, valamint több kutatóintézet (Mitsubishi Research, MCC) szoftver-kutatási tevékenységében. A hazai eredmények nagyvilágban való terjesztését tanácsadóként segítette.

 

Lehmann professzorral közösen írott „Program Evolution” című könyvük a szoftvertechnológia egyik legismertebb forrásmunkája.

 

Tudományos munkásságának elismertségét jelzi, hogy a virtuális memória rendszerekről publikált cikke 1983-ban a két évtized legtöbbet hivatkozott publikációja volt a szoftver területén.

 

Az MTA külső tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar Tanácsadó Testületének tagja. 2002-ben kezdeményezte és sok éven keresztül szakmailag vezette a NJSZT keretében működő Szoftvertechnológiai Fórumot. 2003-ban A Társaság Neumann-plakettel ismerte el munkáját.

 

Bélády László az Egyesült Államokban él, a díjat nem tudta személyesen átvenni. Üzenete a konferencia résztvevőihez:

 

Tisztelt Neumann János Számítógép-tudományi Társaság! 

Először is szeretnék köszönetet mondani a megtiszteltetésért. 

Az NJSzT tudósai munkáit mindig figyelemmel kísértem.  

Büszke vagyok arra, hogy a Társaság tudósai, csatlakozva a külföldön élő nagyszámú magyar tudósok, mérnökök, matematikusok munkájához, kialakítottak azt a világot, amiben ma  élünk. Azonban a rohamos technikai és egyéb fejlődéseket figyelembe véve, még több munka vár ránk. Fontos az NJSzT az eddigi elért sikeres eredményes munkájára alapozva, azt tovább építeni!

Mint tudjátok, 90 éves elmúltam, de még most is a jövő jobban érdekel, mint a múlt!

Még egyszer szeretnék köszönetet mondani, úgy a kollégáknak, mint a Társaságnak, ezért a csodálatos kitüntetésért!

 

Üdvözlettel 

             Bélady László 

 

2018-ban Életműdíjat kapott: Simon Béláné dr.

 

Az MTA kandidátusa, aki tanári munkássága nagy részét Nyíregyházán, a felsőoktatásban fejtette ki. E mellett több mint 40 éve az NJSZT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezet egyik vezetője. Munkásságát a Társaság 2007-ben Neumann-díjjal ismerte el.

 

Tehetséggondozási tevékenysége példamutató és a robotika területén úttörő jelentőségű. 1981-től kezdődően mind a közoktatásban mind a felsőoktatásban számítástechnikai szakkörök, versenyek szervezője 10-18 éves diákok számára. 2007-től Robotintelligencia tudományos diákkört alapít és irányít a RoboCup nemzetközi projekthez kapcsolódóan. A RoboCup ifjúsági ligáinak, a RoboCupJunior-nak (RCJ-nek) a meghonosítása Magyarországon (HRCJ) vitathatatlanul az ő érdeme.

 

Az általa vezetett Magyar Ifjúsági Robot Kupa a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság fő támogatásával hazánk egyik legfontosabb robotikai versenye, melynek szervezését Simon Béláné fáradhatatlan lelkesedéssel végzi.

 

 

 

Életműdíjas lett: Dr. Simon Pál

Általános orvos, katona-egészségügyi szervező szakorvos, közegészségügyi szervező szakorvos, közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi szervező szakorvos. 1982-ben lett az MTA kandidátusa, hadtudomány, egészségügyi informatika témában. Az 1970-es évek kezdetétől foglalkozik a számítástechnika egészségügyi alkalmazásával, az egészségügyi informatikával. Aktívan részt vett a NJSZT Orvosbiológiai Szakosztály munkájában, a Neumann Kollokviumok, az Egészségügyi Informatikai Vándorgyűlések szervezésében.

 

Az Egészségügyi Szervezés Tervezés és Információs Központ (ESZTIK) igazgatójaként tervezte, szervezte az ágazati egészségügyi informatikai fejlesztéseket. Egyebek mellett az intelligens kártyák egészségügyi alkalmazásai, adatbázis hálózatok, tudásbázisok az egészségügyi informatikában, orvosi munkahelyek informatikája, telemedicina is kutatási területei közé tartozik. Több egyetemen oktatott, illetve számos nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben vett részt.

 

 

 

Az NJSZT szintén életműdíjjal ismerte el Dr. Veress Gábor munkáját.

 

Veress Gábor vegyészmérnök, matematikus, a kémiai tudomány doktora. 1968-tól a Magyar Tudományos Akadémia Automatizálási Kutató Intézetében tudományos osztályvezető-helyettes.  1980 őszén egy félévet töltött a Yale Egyetemen az Egyesült Államokban vendégelőadóként. 1990-től 1994-ig az OMFB elnökhelyettese. A Veszprémi Egyetem felkérésére 1993-tól a Műszaki Informatika és Automatizálás Tanszékének vezetője. 1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen habilitált és a Veszprémi Egyetemen kinevezték egyetemi tanárnak. 1995-ben a Műszaki Informatikai és Villamosmérnöki Intézet alapító vezetője.

 

Irányításával készült el többek között a LABOR-MIM Computing Integrátor és a MOM Q-Derivatograph műszerek software rendszere. Kidolgozta a gyógyszeripari minőségbiztosítás módszertani alapjait, mely alapján több gyógyszergyárban minőségbiztosítási számítógépes rendszer készült.

 

Elnöke volt a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Rendszerelméleti Szakosztályának, és vezetőségi tagja a Társaság Operációkutatási Szakosztályának. A European Organization for Quality Magyar Nemzeti Bizottsága választmányának tagja, ahol 2018-ban életműdíjban részesítették. Tagja az Országgyűlés Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsának, elnöke a Tanács Klímapolitikai Munkabizottságának. 2001. augusztus 20-án a köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje kitüntetésben részesítette.

 

 

 

Jubileumi díj: Alföldi István

A rendezvényen az NJSZT előző elnöke, Dr. Friedler Ferenc és jelenlegi elnöke, Dr. Beck György Jubileumi díjat adott át Alföldi Istvánnak, a Társaság ügyvezető igazgatójának.

 

Az oklevél átadására már korábban, októberben, a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett MIt hoz a következő 50 év című jubileumi konferencián sor került.

 

Az újonnan alapított díjat tízévente kaphatja meg egy olyan személy, aki a legtöbbet tette az NJSZT közösségéért.

 

Az első Jubileumi díjat Alföldi István az oklevél szövege szerint: „a Társaság érdekében kifejtett több évtizedes munkásságáért, a Társaság megalakulásának 50. évfordulója alkalmából” kapta meg.

 

Magát a díjat Alföldi István a Digitális Esélyegyenlőség konferencián vehette át.

 

 

 

Kovács Attila-díj: Bolcsó Dániel

 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT), az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) és az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) 2018-ban is közösen hirdette meg az év informatikai újságírójának járó Kovács Attila-díjat.

 

A kiírók olyan újságírót kívánnak díjazni a nyomtatott és az elektronikus (TV, rádió, internet) médiumok képviselői közül, aki műveivel az infokommunikációs technológia adta lehetőségek széles körű kiaknázására ösztönöz, átfogó képet ad az információs társadalom életminőséget javító képességeiről, felhívja a figyelmet az új lehetőségekkel járó új típusú veszélyekre, azok elhárításának módjaira, beszámol a modern infokommunikáció mindennapi életre gyakorolt hatásáról.

 

A díjat Dr. Beck György, a Társaság elnöke, Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója és Laufer Tamás, az IVSZ elnöke adta át. A díjat Bolcsó Dániel betegség miatt nem tudta személyesen átvenni.

 

2018-ban Kovács Attila-díjat kapott: Bolcsó Dániel.

 

Négy éve erősíti az Index.hu tech-tudomány rovatát, ahol, az oldal statisztikái szerint, eddig több mint 2000 cikkel és 450 poszttal járult hozzá az olvasók ismereteinek bővítéséhez. Anyagaira a pontosság, a szakszerűség, ugyanakkor a könnyű feldolgozhatóság jellemző.

 

A digitalizálódó világ történéseiről szóló cikkei alkalmasak arra, hogy a laikusok is megértsék, mi történik körülöttük a világban. A rövid hírek mellett hosszabb, elemző írásai is élményszámba mennek azok részletessége és szórakoztató volta miatt.

 

Cikkei és tudósításai a mesterséges intelligencia fejlesztéseket és azok várható kihívásait is érzékletesen bemutatják.

 

Bolcsó Dániel alapos, megbízható szereplője a hazai tech újságírók mezőnyének, akinek munkája méltán érdemli meg ezt az elismerést. 

 

 

Fotók: Hajagos Szilárd, Képes Gábor, Trupka Zoltán

Trend ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Innovatív akadályfelismerő rendszert tesztelnek a berlini S-Bahnon

Az automatizált üzemeltetés kulcsfontosságú funkció a vasúti kapacitás bővítése és a vasút teljesítményének növelése szempontjából. Az S-Bahn Berlinnel együttműködve a Siemens Mobility akadályfelismerő rendszert telepített és tesztel első alkalommal folyamatos üzemmenet mellett. A rendszer kulcsfontosságú technológiai komponens a teljesen automatizált vezetés lehetővé tételéhez. 

2024. július 15. 16:17

Tovább erősíti piacvezető szerepét és stabilitását a Daniella Villamosság

Az Elektro UNO villamossági anyagkereskedelmi üzletágának felvásárlásával tovább erősíti piacvezető szerepét a Daniella Villamosság a pécsi régióban.

2024. július 15. 11:39

Így vásárolunk autót – az ár mellett a márka és a műszaki paraméterek számítanak leginkább

A 16-59 éves magyarok közel egyötöde tervez autóvásárlást a közeljövőben, több mint felük kétmillió forint alatti összeget szán erre – derül ki a Chery Group megbízásából készült, reprezentatív felmérésből. Bár a többség számára az ár a legfontosabb szempont, a férfiak körében ugyanennyire számít az is, hogy megbízható és ismert gyártó járműve legyen, illetve sokan kiemelték a műszaki paramétereket is.

2024. július 15. 10:12

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

További fontos híreink

ESET kiberfenyegetettségi jelentés: egyre gyakoribb a mesterséges intelligencia és a deepfake a támadásokban

2024. július 5. 09:55

A Schneider Electric a világ legfenntarthatóbb vállalata a TIME szerint

2024. július 4. 19:09

A legmodernebb digitális oktatási rendszert valósította meg a Delta Systems a Corvinus Egyetemen

2024. július 1. 12:59

Befektetőre talált a Megoldások a holnapért korábbi díjazottja

2024. június 25. 19:01